KAZIMIERA JAWOREK

Kielce, dnia 14 kwietnia 1948 r. o godz. 13.00 ja, Stefan Młodawski z komisariatu Milicji Obywatelskiej w Kielcach, działając na mocy art. 20 przepisów wprowadzających kpk, zachowując formalności wymienione w art. 235–240, 258 i 259 kpk, przy udziale protokolanta Jana Wrony, którego uprzedziłem o obowiązku stwierdzenia swym podpisem zgodności protokołu z przebiegiem czynności, przesłuchałem niżej wymienioną w charakterze świadka. Świadek, po uprzedzeniu o prawie [do] odmowy zeznań z przyczyn wymienionych w art. 104 kpk [oraz o] odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 140 kk, oświadczyła:


Imię i nazwisko Kazimiera Jaworek
Imiona rodziców Józef i Katarzyna z Wonarczyków
Data i miejsce urodzenia 20 kwietnia 1905 r. w Kielcach
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód gospodyni domowa
Miejsce zamieszkania Kielce, ul. Spacerowa 6
Stosunek do stron żona
W niniejszej sprawie wiadomo mi , co następuje:
14 października 1943 r. przyszli gestapowcy do domu i zabrali męża. Osadzono go w więzieniu.

18 listopada [Niemcy] załadowali dziesięciu więźniów na samochód, przywieźli przed kościół św. Wojciecha, wyprowadzili ich po pięciu, powiązanych za ręce z tyłu, kazali im klęknąć pod murem, twarzą do niego, i rozstrzelali ich. Egzekucja odbyła się przy kościele św. Wojciecha i tam ich pochowano. [Leżeli tam] aż do oswobodzenia Polski, po którym trupy przewieziono na cmentarz bohaterów.

Mąż mój został zabrany za należenie do organizacji podziemnej. Rozstrzelano dziesięć osób [w odwecie] za zabicie żandarma niemieckiego na ul. Bodzentyńskiej dzień przed rozstrzelaniem ich.

Egzekucji dokonali żandarmi i gestapo. Nazwisk wykonawców egzekucji nie znam.

Na tym protokół zakończyłem i przed podpisaniem odczytałem.