JANINA BOBROWSKA

Kielce, dnia 9 lutego 1947 r. o godz. 15.00 ja, Stanisław Gałka z Referatu Śledczego przy komisariacie Milicji Obywatelskiej w Kielcach, zachowując formalności wymienione w art. 135, 140, 258 i 259 kpk, w obecności protokolanta Jana Zielono, którego uprzedziłem o obowiązku stwierdzenia swym podpisem zgodności protokołu z przebiegiem czynności, przesłuchałem niżej wymienioną w charakterze świadka. Świadek, uprzedzona o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie, oświadczyła:


Imię i nazwisko Janina Bobrowska
Imiona rodziców Ludwik i Aniela
Data i miejsce urodzenia 27 grudnia 1908 r. w Skarżysku
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód urzędniczka
Miejsce zamieszkania Kielce, ul. Wojska Polskiego 17

W niniejszej sprawie wiadomo mi, co następuje:

24 czerwca 1944 r. mąż został aresztowany przez gestapo w mieszkaniu i osadzony w więzieniu w Kielcach. Podczas pobytu w więzieniu zarzucano mu przynależność do organizacji podziemnej AK. Czy był mąż bity i jak, tego nie wiem.

Syna mego aresztował Gering, imienia jego ani stopnia służbowego nie znam. Natomiast naczelnikiem gestapo był Erik i Sybiler.

6 lipca 1944 r. mąż mój został rozstrzelany na Stadionie koło Kielc wraz z innymi 20 [osobami]. Jego zwłoki zostały ekshumowane [i przeniesione] na cmentarz partyzantów w Kielcach.

Zeznałam wszystko.