BOGUSŁAW MATLA

Kielce, dnia 5 lutego 1948 r. o godz. 16.30 ja, Stanisław Gałka z Referatu Śledczego przy komisariacie Milicji Obywatelskiej w Kielcach, zachowując formalności wymienione w art. 135, 140, 258 i 259 kpk, w obecności protokolanta Jana Zielono, którego uprzedziłem o obowiązku stwierdzenia swym podpisem zgodności protokołu z przebiegiem czynności, przesłuchałem niżej wymienionego w charakterze świadka. Świadek, uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie, oświadczył:


Imię i nazwisko Bogusław Matla
Imiona rodziców Franciszek i Maria
Wiek 21 lat
Miejsce urodzenia Kielce
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód kancelista
Miejsce zamieszkania Kielce, ul. 1 Maja 60

W niniejszej sprawie wiadomo mi, co następuje:

13 października 1943 r. mój brat Bolesław Matla został aresztowany przez gestapo w mieszkaniu przy ul. Piotrkowskiej 60. [Nazwisk] gestapowców, [którzy] go aresztowali, ani też [ich] stopni służbowych nie znam. Po aresztowaniu został osadzony w więzieniu w Kielcach, [gdzie przebywał] do 13 grudnia 1943 r.

Jakie katusze przechodził, tego nie wiem, wiem tylko, że kiedy została przywieziona jego bielizna, to była cała [we krwi]. Zarzucano mu, że należał do nielegalnej organizacji.

13 grudnia [brat] został rozstrzelany na Herbach w Kielcach. Jego zwłoki zostały przewiezione na cmentarz partyzantów w Kielcach.

Zeznałem.