KRYSTYNA PIETRUCHA

Kielce, dnia 31 grudnia 1947 r. o godz. 18.00 ja, Stanisław Gałka z Referatu Śledczego przy komisariacie Milicji Obywatelskiej w Kielcach, zachowując formalności wymienione w art. 135, 140, 258 i 259 kpk, w obecności protokolanta Jana Zielono, którego uprzedziłem o obowiązku stwierdzenia swym podpisem zgodności protokołu z przebiegiem czynności, przesłuchałem niżej wymienioną w charakterze świadka. Świadek, uprzedzona o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie, oświadczyła:


Imię i nazwisko Krystyna Pietrucha
Imiona rodziców Alfons i Helena
Data i miejsce urodzenia 4 grudnia 1927 r. w Kielcach
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód przy rodzicach
Miejsce zamieszkania Kielce, ul. Marszałkowska 26

W niniejszej sprawie wiadomo mi, co następuje:

Mój brat służył w junakach niemieckich (obozie) od 1942 r. do lipca 1943 r. i w tym czasie zbiegł do partyzantki podziemnej AK i tam był tylko sześć tygodni. Będąc w Głuszczce [?] w lasach włoszczowskich, został zabity przez Niemców. Po wyzwoleniu jego zwłoki zostały zabrane na cmentarz w Kielcach.

Na tym kończę swoje zeznanie i po odczytaniu podpisuję.