WŁADYSŁAW PACHOLEC

Dnia 11 września 1947 r.

Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Radomiu, ekspozytura w Stopnicy.

Obecni:

sędzia grodzki mgr. A. Stanula,
protokolant Zbigniew Sokół.

Po wywołaniu stają wezwani świadkowie.

Świadek:


Imię i nazwisko: Władysław Pacholec
Wiek: 20 lat
Miejsce zamieszania: Januszowice, gm. Grabki
Zajęcie: rolnik

[Świadek,] uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie, zeznaje:

W 1942 r. dostałem trzy razy wezwanie z niemieckiego urzędu pracy, jednak mimo trzykrotnego wezwania do powołanej pracy w Niemczech się nie stawiłem. Następnie zostałem wezwany przez posterunek policji polskiej z Raczyc, by się stawić, i gdy się stawiłem na posterunku, wraz z wieloma innymi zostałem wywieziony do Niemiec, gdzie pracowałem w fabryce żelaza – rudy srebrnej. Wyżywienie dostawaliśmy bardzo skromne, a w dodatku gdy już ustawało się pracować z braku siły, bito nas i zmuszano do pracy. Wróciłem z Niemiec dopiero wówczas, gdy tereny te zajęły wojska amerykańskie, tj. 7 sierpnia 1946 r.

Odczytano.