JAN ŚLUSARCZYK


Imię i nazwisko Jan Ślusarczyk
Wiek 31 lat
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Wola Bokrzycka, gm. Gnojno

Świadek, uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zeznaje:

23 sierpnia 1942 r. zostałem aresztowany przez żandarmerię niemiecką z Chmielnika za to, że należę do Gwardii Ludowej i w związku z tym utrzymuję kontakt z Michałem Domańskim, który [obecnie] nie żyje, i Janem Rutą [?] z Brzezin – również przynależnymi do Gwardii Ludowej. Z Chmielnika zostałem wywieziony do Oświęcimia, skąd powróciłem.

Z Oświęcimia w czasie postępowania frontu [więźniów z tego] obozu popędzono i zatrzymano w mieście Gusen – było to 13 kwietnia 1943 [?] r. – a następnie po przybyciu wojsk amerykańskich, które przyszły 5 maja 1945 r., zostałem zwolniony i powróciłem do domu. W Oświęcimiu wyrażał szczególną nienawiść do Polaków Niemiec Policz [Paliztsch], który dokonywał rozstrzeliwań itp.

Odczytano.

Dodatkowo zeznaję, że w mieście Gusen, dokąd obóz został przeniesiony, nad Polakami znęcał się najbardziej komendant obozu Zajdler [Seidler] – Niemiec.

Odczytano.