ANTONINA CIĘŻARKIEWICZ


Imię i nazwisko Antonina Ciężarkiewicz
Wiek 49 lat
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Wólka

Świadek, uprzedzona o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie, zeznaje to samo, co świadek Stefania Wtorek z wyjaśnieniem, że mąż został zabrany z drogi, a nie z domu. Dodaje, że wszyscy trzej zostali rozstrzelani w jednym miejscu i trupy ich [były] ułożone koło siebie.

Odczytano.