JÓZEF SOKOŁOWSKI


Imię i nazwisko Józef Sokołowski
Wiek 45 lat
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Zofiówka, gm. Grabki

Świadek, uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie, zeznaje:

W czasie [przechodzenia] frontu w 1944 r. niejaki Jan Stolarski ([obecnie] na Zachodzie) przyprowadził do Zofiówki Niemca z Szydłowa, który przywiózł mnie wraz z Feliksem Stachowiczem na roboty do Szydłowa, gdzie pracowałem dwa tygodnie, po czym wraz z innymi ludźmi zostałem wywieziony na roboty do Niemiec. Stolarski został zwolniony przez owego Niemca [w zamian] za kopę jaj.

W tymże czasie [mojego] syna Jana, lat 21, i córkę Bolwinę, lat 19, z Chmielnika również wywieziono do Niemiec, skąd obydwoje powrócili.

W Niemczech przebywałem w mieście Neustrelitz, gdzie dowódca obozu, człowiek bardzo surowy, bił batem i szczuł psem.

Odczytano.