ZOFIA STĘPIEŃ


Imię i nazwisko Zofia Stępień
Wiek 24 lata
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Bosowice

Świadek, uprzedzona o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie, zeznaje:

W 1941 r. w czerwcu otrzymałam wezwanie na wyjazd do Niemiec, nie stawiłam się i w nocy przyszła polska policja, odstawiła mnie do Buska, skąd zostałam wywieziona do Westfalii i pracowałam u bauera Beuma. Wróciłam po ukończeniu działań wojennych. Zostałam zabrana przez Granta.

Odczytano.