ANTONI TREĆ

Janina, dnia 13 września 1948 r. o godz. 14.00 ja, plut. Jan Witkowski z posterunku Milicji Obywatelskiej w Szczaworyżu, zachowując formalności wymienione w art. 235–240, 258 i 259 kpk, w obecności świadka Stefana Muszyńskiego, zamieszkałego w Janinie, gm. Szczytniki, którego uprzedziłem o obowiązku stwierdzenia swym podpisem zgodności protokołu z przebiegiem czynności, przesłuchałem niżej wymienionego w charakterze świadka. Świadek, po uprzedzeniu o prawie [do] odmowy zeznań z przyczyn wymienionych w art. 104 kpk [oraz o] odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 140 kk, oświadczył:


Imię i nazwisko Antoni Treć
Imiona rodziców Wincenty i Franciszka z d. Wojtacha [?]
Wiek 21 lat
Data i miejsce urodzenia 16 kwietnia 1927 r. w Janinie
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Janina, gm. Szczytniki, pow. buski
Stosunek do stron brak

W niniejszej sprawie wiadomo mi, co następuje:

2 lipca 1943 r. przyjechała z Buska żandarmeria niemiecka do Janiny i zabrała stąd ośmiu mężczyzn, w tym mego Jana. Wszystkich ich rozstrzelali w Busku na cmentarzu. Ci ludzie walczyli o Polskę w Batalionach Chłopskich.

W tym samym roku, 1943, w kwietniu i maju zjechali żandarmi niemieccy i również zabrali ludzi – dziewięciu mężczyzn, o których do dzisiaj nie ma żadnych wiadomości. Również ci ludzie należeli do Batalionów Chłopskich.

Tyle mogę zapodać w tej sprawie.

Na tym protokół zakończyłem i przed podpisaniem odczytałem.