FRANCISZEK SZALRA

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Janina
Gmina: Szczytniki
Powiat: Stopnica
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

18 lipca 1943 r. [zostali] aresztowani w Janinie, a rozstrzelani w Busku 23 lipca 1943 r.

2. Rodzaj egzekucji (rozstrzelanie, powieszenie itp.):

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.

Liczba osób zamordowanych: Ośmiu mężczyzn.

Skąd przywieziono ofiary: [Zostały] aresztowane w Janinie, gm. Szczytniki.

Nazwiska, wiek, zawód, adresy:


1) Jan Brotko, 40 lat, naczelnik poczty w Janinie;
2) Stanisław Grzegorczyk, 25 lat, rolnik z Janiny;
3) Józef Muszyński, 34 lat, rolnik z Janiny;
4) Stanisław Cyrański, 27 lat, rolnik z Janiny;
5) Jan Konecki, lat 26, rolnik z Janiny;
6) Stanisław Jankowski, lat 44, rolnik z Janiny;
7) Józef Grzegorczyk, lat 50, rolnik z Wolicy;
8) Zygmunt Grzegorczyk, lat 22, rolnik z Wolicy.
4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Nie wiadomo, odbywało się wówczas w Janinie wesele Zygmunta Grzegorczyka

z Wolicy i na tym weselu zostali aresztowani.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Żandarmi z Buska, było ich ok. 40.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Nieznane.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób?

Nie.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsca)?

Rozstrzelanie nastąpiło na cmentarzu w Busku i tam [zabici] zostali pochowani.

9. Opis grobu/grobów (rozmiary, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie):

Wszystkie ofiary są [pochowane] w jednym grobie.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Nie.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Są, [jest] dwóch świadków, którzy bezpośrednio po pochowaniu odkopali grób.

19 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Szczytniki Franciszka Szalrę wobec Sądu Grodzkiego w Stopnicy.