TADEUSZ SABAT

Dnia 10 września 1947 r. [Okręgowa] Komisja dla Badania Zbrodni Niemieckich w Radomiu, Ekspozytura w Stopnicy, w osobie sędziego mgr. Stanuli i protokolanta Stanisława Żmudy, zastępcy sekretarza gm. Chmielnik, na sesji wyjazdowej w Szydłowie przesłuchał następujących świadków w sprawie badania zbrodni niemieckiej:


Imię i nazwisko Tadeusz Sabat [?]
Wiek 1924 r.
Zajęcie rolnik
Miejsce zamieszkania Korzenno, gm. Potok

[Świadek] uprzedzony o odpowiedzialności za fałszywe zeznanie zeznał:

Brat mój Stanisław Sabat został aresztowany przez policję polską i został wywieziony do Chmielnika – Kielc i Oświęcimia, skąd przyszedł telegram że za dwa tygodnie zmarł.

Podejrzewamy o zrobienie doniesienia, że należał do organizacji tajnej była N. Nichta, która zmarła również wywieziona do obozu.