WŁADYSŁAW KULA

Brzeziny, dnia 13 września 1948 r. o godz. 10.00 ja, Czesław Kulawik, komendant posterunku Milicji Obywatelskiej w Szydłowie, zachowując formalności wymienione w art. 235–240, 258 i 259 kpk, przesłuchałem niżej wymienionego w charakterze świadka. Świadek, po uprzedzeniu o ważności przysięgi, złożył przepisaną przysięgę, [uprzedzony również o] prawie [do] odmowy zeznań z przyczyn w wymienionych w art. 104 kpk [oraz o] odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 107 kpk, oświadczył:


Imię i nazwisko Władysław Kula
Imiona rodziców Andrzej i Anna
Wiek 37 lat
Miejsce urodzenia Brzeziny, gm. Szydłów
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Brzeziny, gm. Szydłów, pow. buski
Stosunek do stron obcy

W niniejszej sprawie wiadomo mi, co następuje:

W [latach] 1943–1944 zostali zabrani i zamordowani obywatele z gromady Brzeziny, gm. Szydłów: Adam Żelazowski i Stefan Długosz (zostali zabici koło Buska przez żandarmerię niemiecką), Ludwik Wawszczyk (został zabity we wsi Brzeziny przez żandarmów [za niedostarczenie] kontyngentu), Tomasz Wawszczyk (został wywieziony do Oświęcimia i tam zmarł) [oraz] Stanisław Szuba, Franciszek Arenderski [?] i Józef Zarzycki (zostali wywiezieni do Oświęcimia i tam zmarli). Więcej w tej sprawie nic zapodać nie mogę.

Tak zeznałem.

Na tym protokół zakończono i przed podpisaniem odczytano.