STANISŁAW SAMIEC

Brzeziny dnia 13 września 1948 r. o godz. 10.00 ja, Czesław Kubasik, komendant posterunku Milicji Obywatelskiej w Szydłowie, zachowując formalności wymienione w art. 235–240, 258 i 259 kpk, przesłuchałem niżej wymienionego w charakterze świadka. Świadek, uprzedzony o ważności przysięgi, złożył przepisaną przysięgę, [uprzedzony również o] prawie [do] odmowy zeznań z przyczyn wymienionych w art. 104 kpk [oraz o] odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 107 kpk, oświadczył:


Imię i nazwisko Samiec Stanisław
Imiona rodziców Walery i Agnieszka
Wiek 22 lata
Miejsce urodzenia Brzeziny, gm. Szydłów
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Brzeziny, gm. Szydłów, pow. buski
Stosunek do stron obcy

W niniejszej sprawie wiadomo mi, co następuje:

W latach 1943–1944 zostali zebrani i zamordowani obywatele z gromady Brzeziny, gm. Szydłów Adam Żelazowski [i] Stefan Długosz. Zostali zabici obok Buska przez żandarmerię. Ludwik Wawszczyk został zabity we wsi Brzeziny przez żandarmów [za to], że nie oddał kontyngentu. Tomasz Wawszczyk, Stanisław Szuba, Franciszek Arendarski i Józef Zarzycki zostali zabrani i wywiezieni do Oświęcimia i tam zmarli. Wszyscy zamieszkiwali Brzeziny, gm. Szydłów. Nic więcej w tej sprawie zapodać nie mogę.

Tak zeznałem.

Na tym protokół zakończono i przed podpisaniem odczytano.