JAKUB FILIP

1. [Dane osobiste:]

Podporucznik Jakub Filip, podkomisarz BOS [?], żonaty.

2. [Data i okoliczności zaaresztowania:]

29 kwietnia 1940 r. zostałem aresztowany w Żółkwi przez NKWD pod zarzutem kontrrewolucji.

3. Nazwy więzień:

Żółkiew, Lwów, Starobielsk, Artiomowsk, Charków, Chanty Mansyjsk.

4. [Opis obozu, więzienia:]

Opis więzienia w Artiomowsku. Cela 20 na 25 m – 360 ludzi, dwa małe okienka; cela znajdowała się pod ziemią. Posadzka betonowa, w celi „parasza” [?] wszyscy siedzieli w kucki, spaliśmy na własnych rzeczach. [Wyżywienie]: 400 g chleba oraz dwa razy dziennie wodnista zupka. Zawszenie: ogromne. Ograniczona ilość wody.

5. [Skład więźniów, jeńców, zesłańców:]

70 proc. [stanowili] więźniowie sowieccy, rekrutujący się z najgorszego elementu, 20 proc. – Besaraberczycy [Besarabowie], 10 proc. – Polacy, przeważnie inteligencja. Wśród więźniów [miały miejsce] bójki, kradzieże, donosicielstwo, przy czym najbardziej ucierpieli Polacy.

6. [Życie w obozie, więzieniu:]

Porządek dnia: godz. 2.00 w nocy – pobudka, ogólny ustęp, śniadanie; 11.00–12.00 – obiad, 16.00 – ogólny ustęp, 20.00 – capstrzyk. Spacerów nie było.

7. [Stosunek władz NKWD do Polaków:]

Badania odbywały się w nocy.

8. [Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:]

Brak pomocy lekarskiej i lekarstw.

9. [Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?]

Wszelka korespondencja [była] zakazana.

10. [Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?]

Zostałem zwolniony 10 lipca 1941 r., z tym że musiałem meldować się w NKWD raz w tygodniu. 2 września otrzymałem dokument zwalniający mnie zupełnie na podstawie umowy polsko-sowieckiej i wyjechałem do Tockoje, gdzie 29 września 1941 r. wstąpiłem do armii.