EDMUND GORĄCY

Zeznaje kpr. Edmund Gorący z 6. baterii 2. Dywizjonu 5. Pułku Artylerii Lekkiej.

1. Nazwa obozu:

Punkt obozowy Nowograd.

2. Skład jeńców:

Podoficerowie, szeregowcy, oficerowie (zamaskowani), policja.

3. Liczba jeńców:

Około 13 tys.

4. Czas istnienia obozu:

Początek października 1939 r. do 15 listopada 1939 r.; zeznający opuścił obóz, gdy została jeszcze prawie połowa.

5. Opis obozu:

11 dużych baraków drewnianych. Jeńcy spali na podłodze drewnianej po 50–200 osób w sali. Strawa marna: do 900 g chleba, pół litra zupy dziennie.

6. Życie w obozie:

Podział jeńców na setki – brygady. Praca dobrowolna przy budowie drogi i na polu. Jeńcy mogli otrzymywać sowieckie gazety.

8. Stosunek władz NKWD do jeńców:

Częste rewizje, bardzo dokładne, NKWD [brak]