JAN KUCHAREK

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kpr. Jan Kucharek, 42 lata, żonaty.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Zesłaniec, 10 lutego 1940 r.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Ural, przymusowe roboty w szachtach.

4. Opis obozu, więzienia:

Baraki możliwe, [wyżywienie] nieodpowiednie, higiena zła.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

500 osób. Polacy [nieczytelne], stosunek bardzo zły do Polaków.

6. Życie w obozie, więzieniu:

12 godzin pracy pod ziemią. Normy. 300 rubli miesięcznie. Wyżywienie bardzo złe, ubranie złe. Odnoszenie [się] do nas złe.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Nie uznawali chorych, wyganiali do pracy. Kary pieniężne. [Nieczytelne] propaganda, że Polska nie powstanie i nigdy nie powrócisz.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska nie była normalna. Zmarło kilku, ale nazwisk nie znam.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Łączność z krajem i domem była.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

W październiku byłem zwolniony i przywieźli mnie do [nieczytelne]. 24 lutego 1942 r. wstąpiłem do armii polskiej w Kermine [do] I CKM [?] 7 DM [?].