BOGUSŁAW ZELENT

1. Dane osobiste:

Sierż. pchor. Bogusław Zelent.

2. Nazwa obozu:

Hoszcza, pow. rówieński, Wołyń.

3. Skład obozu:

Podoficerowie, szeregowi.

4. Liczba jeńców:

800–dwa tysiące ludzi.

5. Czas istnienia obozu:

8 października 1939 r.–31 stycznia 1941 r.

6. Opis obozu:

Zakwaterowanie w koszarach Korpusu Ochrony Pogranicza, warunki mieszkaniowe średnie, wyżywienie okresami bardzo dobre lub słabe, zaopatrzenie w odzież słabe, opieka lekarska dobra.

7. Życie w obozie:

Cały obóz był podzielony na bataliony i brygady robocze. Stosowano przymus pracy przy budowie drogi i mostu na rzece Horyń. Praca trwała po 8 do 12 godzin na dobę, prawie bez względu na warunki atmosferyczne. Życie kulturalne słabe. Od czasu do czasu propagandowe filmy sowieckie. Trochę książek z dawnej biblioteki Korpusu Ochrony Pogranicza, skrzętnie wyszukiwanych przez władze obozowe. Chór i mała orkiestra zorganizowana przez jeńców.

8. Stosunek NKWD do jeńców:

Na ogół przykry, ulegał pewnej poprawie w okresach wytężonej pracy. Częste i długotrwałe badania przez specjalne komisje.

9. Jeńcy, którzy się wyróżniali dodatnio lub ujemnie:

Dodatnio – śp. por. lekarz Doleus, lekarz obozu, plut. Teofil Degler swoją postawą i zachowaniem oddziaływał bardzo dodatnio na ogólnego ducha obozu.

Ujemnie – plut. Zarzycki, kpr. Bolesław Mrugasiewicz, Aleksander Sakowicz, Eugeniusz Pukiełło; pracując w komendzie obozu wyrządzili dużo zła propagandą i odnoszeniem się do jeńców.

10. Zmarli w obozie:

Ogółem zmarło sześć osób, nazwisk nie pamiętam.

1. Nazwa obozu:

Zborów, pow. tarnopolski.

2. Skład jeńców:

Podoficerowie, szeregowi.

3. Liczba jeńców:

500 osób.

4. Czas istnienia obozu:

14 lutego–14 maja 1941 r.

5. Opis obozu:

Warunki zakwaterowania bardzo złe – baraki drewniane, wilgoć. Wyżywienie dobre, opieka lekarska dobra.

6. Życie w obozie:

Na ogół takie samo jak w obozie w Hoszczy (patrz wyżej). Znacznie więcej wiadomości ze świata – gazety, bliski kontakt z ludnością cywilną.

7. Stosunek władz NKWD do jeńców:

Bardzo poprawny.

8. Jeńcy którzy się wyróżniali dodatnio lub ujemnie:

Specjalnie wyróżniających się nie było.

9. Zmarli:

Zmarłych nie było.

1. Nazwa obozu:

Brody, pow. brodzki, Łagpunkt nr 2, woj. wołyńskie.

2. Skład jeńców:

Podoficerowie, szeregowi.

3. Liczba jeńców:

1,2 tys. osób.

4. Czas istnienia obozu:

14 maja–23 czerwca 1941 r.

5. Opis obozu:

Warunki zakwaterowania dobre – suche, widne baraki. Wyżywienie słabe. Opieka lekarska słaba.

6. Życie w obozie:

Obóz pod znakiem wytężonej pracy (budowa aerodromu), 12 godzin pracy. Propaganda ze strony władz bardzo żywa, jednak bez widocznego skutku. Obóz ten pod względem wysiłku fizycznego należał do najcięższych, stosowano ostre sankcje przeciwko uchylającym się od pracy.

7. Stosunek władz NKWD:

Dość ostry i przykry.

8. Jeńcy którzy się wyróżniali dodatnio lub ujemnie:

Jeńców wyróżniających się nie było.

9. Zmarli:

Józef Panek, zabity w czasie nalotu niemieckiego na obóz 22 czerwca 1941 r.

8 lipca 1942 r.