J. MALANOWSKI

KWESTIONARIUSZ DOTYCZY OBOZÓW JEŃCÓW WOJENNYCH

sierż. pchor. J. Malanowski,

Jangi Kiszłak, 25 lipca 1942 r.

1. Nazwa obozu:

21 września 1939 r. Włodzimierz, wieś Werby, wieś Babin, Żytyń, wieś Sosenki, Równe, Skole, wieś Świętosław, Starobielsk.

2. Skład jeńców:

Żołnierze wszystkich stopni, przeważająca część – szeregowcy.

3. Liczba jeńców:

Żytyń, wieś Świętosław, w Świętosławiu – od 500 do 850.

4. Czas istnienia obozu:

Świętosław – jeden rok.

5. Opis obozu:

Teren ładny, blisko rzeki, w górach. Budynki drewniane. Pożywienie słabe. Warunki higieniczne dobre.

6. Życie w obozie:

Podział na brygady. Praca w kamieniołomach, przymusowa. Jeńcy często urządzali widowiska o charakterze czysto wojskowym. Połowa jeńców rozmawiała po rosyjsku i ukraińsku. Większość pochodziła ze wschodniej części Polski, tj. terenu okupowanego przez ZSRR. Masa kalectw na skutek nieszczęśliwych wypadków przy pracy.

7. Stosunek władz NKWD do jeńców:

Badanie jeńców odbywało się dość rzadko. Silna propaganda prowadzona przez politruków i naczelnika obozu. Duża karalność za słabą pracę.

Uwagi:

Podczas konwojowania jeńców z obozu w Świętosławiu do Starobielska, w drodze pieszo do miasta i stacji kolejowej Dolina (woj. stanisławowskie) kilku jeńców zostało postrzelonych przez konwój. Podczas jazdy koleją z Doliny do Starobielska jeden jeniec został raniony przez konwój podczas nalotu.