WŁODZIMIERZ WŁODARSKI

Warszawa, 8 sierpnia 1947 r. Członek Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Warszawie, p.o. sędzia Halina Wereńko, przesłuchała niżej wymienionego w charakterze świadka, bez przysięgi. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Włodzimierz Włodarski
Imiona rodziców Włodzimierz i Maria z d. Fabiańska
Data urodzenia 3 stycznia 1907 r. w Warszawie
Wyznanie rzymskokatolickie
Miejsce zamieszkania Warszawa, ul. Waszyngtona 106 m. 18
Wykształcenie Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie
Zawód handlowiec

Odnośnie Szpitala św. Łazarza (Wolska róg Karolkowej) stwierdzam, że po wymordowaniu większości ludzi przyprowadzono do szpitala św. Stanisława 48 osób, w tym 17 sióstr zakonnych (samarytanek). Osoby te przyprowadzono do nas pod eskortą Niemców, których pamiętam z widzenia jako tych samych, którzy brali udział w zdobywaniu naszego szpitala, a później u nas kwaterowali. Fakt ten dowodziłby, że likwidację Szpitala św. Łazarza przeprowadził tenże oddział tj. Kampfgruppe Reinefarth Feldpost NN 00512 L.

(Patrz pieczątka na załączniku do mego zeznania z dnia 8 VIII w sprawie Szpitala św. Stanisława).