ROŹDZIK

1. Nazwa obozu:

Obóz Ostra Góra (Polska).

2. Skład jeńców:

Szeregowi (oficerowie mało zakonspirowani).

3. Liczba jeńców:

Tysiąc.

4., 5. Czas istnienia i opis obozu:

Obóz założony na wiosnę 1940 r., istniał do początku wojny sowiecko-niemieckiej.

Pomieszczenia: I barak – obora, zapach gnoju bezustanny; II barak – stodoła, w zimie mimo palenia niemożliwie zimno; III barak, zbudowany specjalnie – wilgoć, ciasno.

6. Życie w obozie:

O godz. 3.00 rano pobudka po to, żeby ludzie mogli zdążyć pobrać posiłek do godz. 5.00. Jadalnia mało naświetlona. Czas odpoczynku nie przekraczał nigdy dziesięciu godzin.

7. Stosunek NKWD do jeńców:

Podstępny, jeńcy na każdym kroku byli oszukiwani i wyzyskiwani, mimo wszelkich zapewnień z ich strony. Agitacja na rzecz swoją, wyśmiewanie się z naszej Ojczyzny, wojska.

8. Jeńcy, którzy wyróżnili się dodatnio lub ujemnie:

Dodatnio specjalnie nie pamiętam, ujemnie – byli, lecz już ich nie ma, zginęli podczas wojny rosyjsko-niemieckiej.

9. Zmarłych nie pamiętam.

Podchorąży Roździk