KAROL SIEDLECKI

1. Nazwa obozu:

Hoszcza koło Równego.

2. Skład obozu:

Podoficerowie i szeregowi, rezerwowi policji, Straż Graniczna.

3. Liczba jeńców:

Ok. 1,2–2 tys.

4. Czas pobytu w obozie:

Od 8 października do 9 listopada 1939 r.

5. Opis obozu:

Koszary konne odwodu Korpusu Ochrony Pogranicza Hoszcza, budynek ogrodzony potrójnym drutem. Ciasno, bez prycz i łóżek, jeńcy spali na podłogach. Wyżywienie niezłe.

6. Życie w obozie:

[Podział na] baony, kompanie, plutony. Praca przymusowa, budowa i remont [nieczytelne]. Dyskusje na tematy przeważnie polityczne. Chóry i orkiestry organizowane w tajemnicy przed NKWD. Bojkot pogadanek politruka. Wyrób pierścionków, fajek, papierosów [?]. Czytanie książek z biblioteki baonu Korpusu Ochrony Pogranicza. Handel przedmiotami ekwipunku wojskowego, karty, szachy.

7. Stosunek NKWD do jeńców:

Badania, wyłapywanie ukrywających się oficerów. Bardzo częste rewizje. Biesiedy w klubie, na które uczęszczali tylko udarnicy [?], reszta jeńców bojkotowała. Kary – areszt w piwnicy.

8. Wyróżnili się:

Dodatnio – Palka, Zeriwian [?];

Ujemnie – Mrugosiewicz, Cymbał.

9. Zmarli w obozie:

Nazwisk zmarłych w obozie nie pamiętam.

Pchor. Karol Siedlecki