HENRYK PASIECZNY

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód, stan cywilny):

Kpr. Henryk Pasieczny, ur. 20 października 1923 r., kawaler.

2. Data i okoliczności aresztowania:

Aresztowano mnie 13 kwietnia 1940 r. i wywieziono do ZSRR.

3. Miejsca robót przymusowych:

Przywieziono mnie do rejonu czkałowskiego, wioska Pietrowka.

4. Teren, budynki, warunki mieszkaniowe, higiena:

Mieszkałem w domu glinianym, w brudzie i smrodzie, za co też żądali wielkiej opłaty.

5. Skład zesłańców (narodowość, kategoria przestępstw, poziom):

Wioska składała się z Ukraińców i Rosjan, którzy byli zesłani z Ukrainy. Nienawidzili okropnie Polaków, wytykając na każdym kroku palcem: oto Polak, tutaj przepadniesz.

6. Życie w obozie:

Pracowało się od wschodu do zachodu słońca, wynagrodzenia żadnego nie było, tylko z dnia na dzień mówili: pracuj, a kiedyś dostaniesz. Złośliwie odnosili się do Polaków.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Władze NKWD ciągle wołali do siebie i wyciągali wszelkie wiadomości. Źle patrzyli na tych, którzy otrzymywali paczki z Polski. Ciągle podsłuchiwali pod oknem, z [tego, co usłyszeli] wyciągali konsekwencje.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska była bardzo słaba, do szpitala nie przyjmowali prędzej, jak [ktoś] nie był opuchnięty. Opuchniętego brali do szpitala, po małym odżywieniu kazali nadal pracować i dodawali otuchy: „Pracuj, a dostaniesz”.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?:

Łączności z krajem żadnej nie miałem.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?:

12 lutego 1942 r. zostałem powołany do 9 Dywizji [Piechoty] w Gorczakowie.