JAN PASZKIEWICZ

1. Dane osobiste:

Kanonier Jan Paszkiewicz, ur. 13 czerwca 1912 r., gajowy, kawaler.

2. Data i okoliczności aresztowania:

10 lutego 1940 r. zostałem zaaresztowany wraz [z] trzema braćmi: Kiryłem, Piotrem i Michałem i wywieziony w głąb Rosji za to, że współpracowałem z policją i z państwem polskim. Zdradzili mnie Filip Krupicz – Białorusin – i Konstanty Krupicz. Wraz z całą rodziną pomagali władzom NKWD w wywiezieniu mnie w głąb Rosji.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Wywieziony zostałem do Charkowskiej obłasti, szaryński rejon, posiołek Dawowatka [?].

4. Opis obozu, więzienia:

Obóz był umieszczony w lasach. Bardzo słabe warunki mieszkaniowe, higiena nieprzestrzegana, nędza, wszy i ubóstwo.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Obóz składał się z ok. półtora tysiąca ludzi narodowości polskiej, ukraińskiej, białoruskiej. Poziom umysłowy przeciętny, wzajemne stosunki wrogie. Byli zdrajcy, którzy na każdym kroku nas śledzili i oddawali w ręce NKWD.

6. Życie w obozie:

Życie w posiołku bardzo ciężkie, normy prawie żaden nie wyrabiał, wynagrodzenie bardzo małe, wyżywienie nędzne, małe. O głodzie i chłodzie każdy pracował. Życie koleżeńskie bardzo dobre.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek NKWD do Polaków bardzo szczególny. Propaganda komunistyczna bardzo rozszerzona, informacje o Polsce bardzo ujemne.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska bardzo mała, śmiertelność bardzo duża. Ok. stu ludzi zmarło z głodu i chłodu. Zmarł Michał Lesowicz, 40 lat, wieś Stare Sioło, gm. Barczów, pow. stoliński.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?:

Łączność z krajem była nawiązywana po upływie roku.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?:

Zwolniony zostałem z posiołka w październiku 1941 r. Wstąpiłem do armii, do 10 Dywizji w Ługowoje, 30 stycznia 1942 r.