BOLESŁAW PIETRUSZKA

1. Dane osobiste (imię i nazwisko, stopień, wiek, zawód, stan cywilny):

Bolesław Pietruszka.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Aresztowanie 10 lutego 1940 r. bez uprzedzenia i powodów, w nocy.

3. Nazwa obozu, więzienia, miejsca robót przymusowych:

Archangielska obłast, jemiecki rejon, posiołek Liernan [?], przymusowe roboty w lesie.

4. Opis obozu, więzienia:

Wielkie baraki na kilkaset osób, kiepsko ogrzewane, brudno.

5. Skład jeńców, więźniów i zesłańców:

Posiołek składał się z samych Polaków.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Praca przy powalaniu lasu od godz. 5.00 do 19.00, bez przerwy. W czasie pracy można było spożyć posiłek zabrany ze sobą. Czasami (raz na miesiąc) dowożono gotowaną wodę. Wynagrodzenia żadnego nie dawano.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Badań nie przechodziłem. Naczelnik posiołka odnosił się wrogo do Polaków.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Na miejscu jeden lekarz zesłaniec, apteczka podręczna na miejscu, 70 km do szpitala, opieka lekarska dobra.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?:

Tak, normalna przez pocztę, aż do wybuchu wojny niemieckiej.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?:

Zostałem [zwolniony] w grudniu 1941 r., zgłosiłem się do Wojska Polskiego w lutym 1942 r.