JAN ZAŁUSKA

1. Dane osobiste:

Bombardier Jan Załuska, 36 lat, rolnik, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

28 stycznia 1940 r., gdy wracałem z Warszawy do domu.

3. Nazwa obozu:

Archangielsk.

4. Opis obozu:

Mieszkaliśmy w namiotach po 60 ludzi, warunki mieszkaniowe ciężkie.

5. Skład jeńców:

Przeważnie Białorusini, Polaków było ok. 20.

6. Życie w obozie:

Praca trwała od 7.00 rano do 19.00. Wynagrodzenia za pracę nie było, ubranie dostawaliśmy.

7. Stosunek władz NKWD:

Przy badaniu nie bito, mityngi odbywały się co trzeci dzień.

8. Pomoc lekarska, szpital:

Pomoc lekarska [była], w szpitalu częściowo obsługa polska.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?:

Otrzymywałem listy i paczki od siostry i kolegi.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?:

29 sierpnia 1941 r. statkiem Dźwiną [Dwiną] do Kotłasu, dalej koleją do Kirowa, z Kirowa do Farabu nad Amu-darią, Amu-darią barkami do Nukus. W Nukus [skierowany] przez komisję sowiecką do armii w Pahlevi.