JAN PRZYBYSZEWSKI

1. Dane osobiste:

Kpr. art. rez. Jan Przybyszewski, 30 lat, gajowy.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

10 lutego 1940 r. w gajówce Bogusławka, pow. łucki, Wołyń.

3. Nazwa obozu:

Miasto Jol [?], archangielskiej obłasti.

4. Opis obozu:

Lasy, moczary. Baraki, po dwie rodziny [?] na izbę, po sześć osób w izbie. Brud, brak mydła, żadnej higieny.

5. Skład jeńców:

Polacy i Ukraińcy (większość Polaków), zesłani jako gajowi. Przeważnie umiejący pisać i czytać. Dobre wzajemne odnoszenie się Polaków i Ukraińców.

6. Życie w obozie:

Dzień pracy: dziesięć godzin. Normy bardzo trudne do wyrobienia. Wyżywienie bardzo złe: owies, mięso raz na tydzień. Życie koleżeńskie istniało mimo przeszkód.

7. Stosunek NKWD do Polaków:

Nie bili; kary pieniężne i areszt. Propaganda komunistyczna – co wieczór przymusowe pogadanki.

8. Pomoc lekarska:

Była, ale bardzo minimalna. Śmiertelność specjalnie duża wśród dzieci i starców. Zmarli: Adolf Żukowski z Bogusławki, pow. łuckiego, i żona jego Domicela Żukowska.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?:

Łączność pocztowa bardzo dobra, paczki dochodziły szybko i regularnie.

10. Kiedy został zwolniony?:

6 września 1941 r. zwolniony. Podróż koleją na południe do Kirgizji, w rejonie Oż [Osz] stawał przed komisją polową w styczniu 1942 r.