WŁODZIMIERZ HLISZCZAK

1. Dane osobiste:

Kanonier Włodzimierz Hliszczak, 19 lat, uczeń.

2. Data i okoliczności aresztowania:

11 czerwca 1940 r., [za] usiłowanie przekroczenia granicy rumuńskiej.

3. Nazwa obozu, więzienia, miejsca robót przymusowych:

Gorkowskie łagry.

4. Opis obozu, więzienia:

Ludzie mieszkali w barakach, w których było aż nazbyt ciasno. Wszy i pluskiew nie trzeba było długo szukać. Okolica bagnista.

5. Skład jeńców, więźniów, zesłańców:

Więźniowie rekrutowali się przeważnie z notorycznych przestępców sowieckich. Inteligencja i moralność bardzo mała. Stosunek do Polaków wrogi.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Zbiórka do pracy była o godz. 5.00 rano. Praca trwała do zmroku. Wyżywienie marne, umundurowanie prawie żadne.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek bardzo wrogi. Ludzie badani byli pod strachem. Kary: głód i zimno. Informacji o Polsce żadnych.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Lekarze zdolni, brak lekarstw. Szpitale nie zasługiwały na to miano. Śmiertelność mała. Ciężko chorych odsyłano nie wiadomo gdzie.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?:

Żadnej.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?:

Zwolniony zostałem 14 września 1941 r. Do armii dostałem się przypadkowo, dość szybko jadąc (zmylany co do miejsca organizowania się armii) do Taszkientu. Władze umyślnie błędnie informowały o miejscu organizowania się armii.