MARIA OCHMAN

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, nr. poczty polowej, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Ochotniczka Maria Ochman, 22 lata, panna; nr poczty polowej 101.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

25 czerwca 1941 r., Estonia, wolna zsyłka.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Stacja Kłodzinska [?], obłast swierdowłowska.

4. Opis obozu, więzienia:

Dwa stare baraki drewniane po robotnikach. Warunki higieniczne: najrozmaitszego rodzaju robactwo; w dwóch barakach mieściło się ok. 150 osób.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Obóz liczył 150 osób: 125 jeńców estońskich, reszta Polaków. Poziom umysłowy przeciętny. Początkowo warunki stosunkowo poprawne, ostatnio zaś zmieniły się na naszą niekorzyść.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Pracowali wszyscy, bez względu na wiek czy też stan zdrowia. Praca rozpoczynała się o godz. 6.00 rano i dzieliła się na ciężką i lekką. Do prac ciężkich zaliczało się zrąb drzewa i wyrąb lasu, do prac lekkich – sianokosy, pracę przy budowie. Powrót z pracy był uzależniony od wypełnienia normy. Wynagrodzenie [nieczytelne], innych nie było. Było tzw. wynagrodzenie płynne, tzn. brało się prowiant: 400 g suchego chleba na dwa dni; sto gramów masła, pół kilograma [nieczytelne], trzy kilogramy kartofli, to była norma żywnościowa na cały dzień [?] na 25 osób.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Mityngi propagandowe antyreligijne.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomocy lekarskiej nie było żadnej. Pomoc lekarska we własnym zakresie.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?:

Żadna.

10. Kiedy została zwolniona i w jaki sposób dostała się do armii?:

Z obozu uciekłam 19 sierpnia 1941 r. (gdyż zwolnić się nie dało). Do wojskowej Pomocniczej Służby Kobiet wstąpiłam w Buzułuku 29 września 1941 r.

Miejsce postoju, 15 lutego 1943 r.