JAN OLECHNOWICZ

1. Dane osobiste:

Kanonier Jan Olechnowicz, 20 lat, uczeń.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

10 lutego 1940 r. z miejscowości Borki, pow. pińskiego.

3. Nazwa obozu:

10. kwartał, plesiecki rejon, archangielska obłast.

4. Opis obozu:

Lasy, bagna, baraki – izba na rodzinę; brud, pluskwy, brak mydła.

5. Skład jeńców:

Przeważnie Polacy, piśmienni, przeważnie moralni. Wzajemne stosunki dobre.

6. Życie w obozie:

Od świtu do nocy praca, wynagrodzenie małe, wyżywienie marne, życie koleżeńskie istniało.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Areszty za uchylanie się od pracy. Propaganda komunistyczna, zebrania bardzo rzadko.

8. Pomoc lekarska:

Zła, niewystarczająca, śmiertelność niska.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?:

Słaba łączność pocztowa z krajem.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?:

Zwolniony 25 sierpnia 1941 r., pojechałem koleją na południe Rosji. W Dżałał-Abadzie dostałem się do Wojska Polskiego 10 lutego 1942 r.