LEIB APELBAUM

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód, stan cywilny):

Kanonier Leib Apelbaum, 22 lata, krawiec, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

15 lutego 1940 r., gdy uciekałem z protektoratu na terytoria sowieckie.

3. Nazwa obozu (więzienia, miejsca robót przymusowych):

W Białymstoku, Brześciu, następnie obóz w Koniec Góra [Koniecgorsk?], woj. archangielskie.

4. Opis obozu, więzienia:

Warunki były straszne, higiena pod zdechłym psem.

5. Skład jeńców, więźniów, zesłańców:

Przeważnie byli Polacy i Ukraińcy, Żydzi, Rosjanie. Więźniowie: polityczni i uciekinierzy.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Na śniadanie dostawaliśmy zupę, następnie szliśmy do pracy, która trwała od 5.00 do 17.00. Drugi posiłek był dopiero wieczorem, składał się on z zupy z chlebem, zaś chleba dawali zależnie od wyrobionej normy.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

NKWD obchodziło się z Polakami w zwierzęcy sposób. W czasie badań, jeśli nie chciał się ktoś przyznać, obchodzili się [z nim] bardzo brutalnie, dopóki się nie przyznał.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Była bardzo niedobra, śmiertelnych wypadków nie było.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?

Nie było żadnej.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zostałem zwolniony z obozu 4 września 1941 r. Przyłączyłem się do transportu w Kotłasie i zajechałem do Buzułuku, gdzie wstąpiłem do wojska.