WŁADYSŁAW ŁAŃCZAK

Poznań, 17 października 2005 r.
Władysław Łańczak
[...]

Archiwum Akt Nowych
Komitet dla Upamiętnienia
Polaków Ratujących Żydów
ul. Hankiewicza 1
02-103 Warszawa
Pan Dr hab. Jan Żaryn

W odpowiedzi na Wasze pismo uprzejmie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie podstawowych informacji zawartych w moim piśmie do Komitetu z 10 kwietnia 2000 r., dotyczących pomocy i przechowywania Żydów we wsi Pakoszówka, pow. sanocki.

Dla przypomnienia jeszcze raz podaję: u Cecylii Adamiak i jej córki Heleny Adamiak (obie już nie żyją) ukrywały się trzy osoby pochodzenia żydowskiego.

Byli to:

1. Peska Gershen – nazwisko z męża nie jest mi znane.

2. Estera Gershen – nazwisko z męża nie jest mi znane

3. Mąż Estery Gershen o nieznanym mi nazwisku.

Po zakończeniu wojny osoby te zamieszkały w Sanoku, gdzie Estera wkrótce zmarła, a Peska Gershen i mąż Estery wyemigrowali do Izraela w czasie bliżej mi nieznanym.

Przypominam, że moja rodzina dożywiała Peskę i Esterę Gershen oraz jej męża.

Byli to: moja babcia Katarzyna Łańczak, rodzice: Magdalena i Aleksander Łańczak, a my, dzieci – Władysław, Józef i Zofia – czuwaliśmy koło domu, by przybycia Żydów po żywność do naszego domu nikt nie zauważył.

Myślę, że więcej informacji na temat przechowywanych osób można by uzyskać u właściwych władz w gminie i powiecie sanockim.

Pozostaję z poważaniem
Władysław Łańczak