IRENA SENDLER

Na prośbę Krzysztofa Bussolda oświadczam co następuje:

Działając w czasie II wojny światowej w Radzie Pomocy Żydom „Żegota” musiałam często wyszukiwać osoby, które były bardzo odważne i z narażeniem życia przedostawały się na teren getta różnymi drogami im tylko znanymi i przeprowadzały osoby starsze i dzieci na stronę aryjską.

Mając kontakty konspiracyjne często korzystałam z pomocy pani Stanisławy Bussold, która była położną i jednocześnie administratorką domu na Pradze. Jedną z takich zaufanych osób był pan Paweł Bussold (syn Józefa), który bezinteresownie i z narażeniem życia przeprowadzał osoby i dzieci na stronę aryjską. Między innymi przeprowadził w ten sposób półroczną dziewczynkę (dziś Elżbieta Ficowska), którą oddał w ręce pani Stanisławy.

Irena Sendlerowa (ps. Jolanta)