IRENA SENDLEROWA

Warszawa, 4 stycznia 1993 r.

Irena Sendlerowa
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP
ul. Szkolna 2
96-516 Szymanów
tel. (0-46) 86 135 08, 86 135 50
fax. (0-46) 86 146 77

Oświadczam, że w czasie okupacji hitlerowskiej, pracując w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego w Warszawie, miałam częste kontakty z klasztorem i Zakładem Opiekuńczym Sióstr Niepokalanek w Szymanowie k. Warszawy, umieszczając tam dzieci z getta. Współpraca na tym odcinku rozszerzyła się, kiedy od jesieni 1942 r. objęłam referat opieki nad dziećmi w „Żegocie” (Rada Pomocy Żydom). Po 50 latach trudno ustalić szczegółowo, a kartoteka dzieci ratowanych została częściowo zniszczona w czasie Powstania Warszawskiego, odtworzona z pamięci i po uzgodnieniu z panią Jadwigą Piotrowską pracującą na tym odcinku razem ze mną, trzeba stwierdzić, że w Szymanowie było umieszczonych 15 dziewczynek. Były to dzieci bądź z getta, bądź znajdujące się już poza murami, ale niemające żadnych możliwości przeżycia. Siostry niepokalanki mają piękną kartę w dziejach ratowania Żydów. Dzieci nie tylko znalazły u nich bezpieczne locum, ale otoczone były przez wszystkie siostry najtroskliwszą opieką. W otaczającym dzieci piekle niebezpieczeństw i okrucieństw, siostry potrafiły stworzyć pogodną, pełną ciepła atmosferę. Dzieci się uczyły, nigdy nie odczuwały różnicy w okazywaniu uczuć w stosunku do nich i dziewczynek Polek.

Gdyby Instytut Pamięci Narodowej Yad Vashem w Jerozolimie mógł przyznawać medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata [instytucjom] – cały Zakład Sióstr Niepokalanek powinien być odznaczony takim medalem, bo wszystkie siostry wiedziały i okazywały serce i opiekę żydowskim dziewczynkom.

Ponieważ Yad Vashem przyznaje te wielce zaszczytne medale tylko poszczególnym osobom, wnoszę i gorąco proszę o przyznanie pośmiertnie takiego medalu siostrze Wandzie Garczyńskiej, z nią bowiem załatwiałyśmy wszystkie te sprawy. Jej postawa, pełna odwagi, poświęcenia i miłości do każdego człowieka, czyni ją godną uznania za Sprawiedliwą wśród Narodów Świata.

Irena Sendlerowa