WINCENTY CZUBAJ, STEFAN OCHMAN

Protokół oględzin

Dnia 12 października 1948 r. członek Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Warszawie, sędzia Halina Wereńko, przy udziale Wincentego Czubaja, wójta gminy Nieporęt (zam. we wsi Białobrzegi, gm. Nieporęt) i Stefana Ochmana, urzędnika gminy Nieporęt (zam. we wsi Białobrzegi, gm. Nieporęt), przybyła na teren Beniaminowa we wsi Białobrzegi, gm. Nieporęt, powiatu warszawskiego, gdzie przy koszarach w czasie okupacji niemieckiej od jesieni 1941 do jesieni 1944 roku mieścił się obóz dla jeńców radzieckich.

Obecnie zachowały się jedynie murowane budynki koszar. Po stronie północnej koszar, gdzie według oświadczenia wójta Wincentego Czubaja i Stefana Ochmana mieściły się baraki obozowe, znajduje się orne pole. Pośrodku pola zachował się jedynie jeden komin. Druty kolczaste są pozsuwane i ułożone pasami, rozgraniczając obecnie pole.

Po stronie północno-wschodniej obozu pod lasem wójt Wincenty Czubaj i Stefan Ochman okazują liczne mogiły różnych rozmiarów, jako miejsca, gdzie były grzebane zwłoki jeńców radzieckich przywożone tu z obozu.

Przeciętne wymiary mogił są następujące:

96 po 3 x 6, 82 po 4 x 2 oraz 119 grobów pojedynczych.

W toku oględzin sędzia poleciła Stefanowi Ochmanowi sporządzenie szkicu sytuacyjnego obozu w terminie do 19 października 1948 r.