ANTONI GIERACHA

Kanonier Antoni Gieracha, 27 lat, rolnik, kawaler.

Stosunek władz NKWD okrutny i bezwzględny prześladowanie podczas zeznań. Bicie i pogróżki. Wywiad na temat stosunków panujących w Polsce o nastawieniu mas pracujących 10 lutego 1940 r. aresztowany w Piszczatyńcach, pow. krzemieniecki, wywieziony wraz z rodziną na Ural, solikamskaja obłas [?], posiołek Piszczanka. Jako zesłaniec pracowałem w lesie. Aresztowany ponownie w maju 1940 r. i oskarżony o uchylanie się od pracy i antysowieckie wystąpienia z art. 58 pkt. 2, 10 i 11, zadenuncjowany przez Polaka Stanisława Moś z Wołynia, pow. krzemieniecki. Przebywał[em] w więzieniu w Mołotowie pięć miesięcy, zwolniony na podstawie amnestii we wrześniu 1941 r.

Tiurma nr 1 NKWD w Mołotowie. Kompleks bloków, [w] pomieszczeniu dziesięć tysięcy osób. Warunki mieszkaniowe (spanie na podłodze cementowej) i wyżywienie jakościowo i ilościowo niedostateczne, brud. Przestępcy polityczni, obywatele sowieccy spośród inteligencji. Ustosunkowanie przychylne i przyjazne. Przebieg dnia jak normalnie w sowieckich więzieniach.

Stosunek władz NKWD okrutny i bezwzględny, prześladowanie podczas zeznań. Bicie i pogróżki. Wywiad na temat stosunków panujących w Polsce, o nastawieniu mas pracujących do władz.

Pomoc lekarska niewystarczająca, procentowo śmiertelność średnia – przeważnie Ruscy.

Brak kontaktu z rodziną.

Zwolniony we wrześniu 1941 r. Wstąpiłem do armii polskiej w ZSRR 22 lutego 1942 r. w Kermine.