BER GOREWICZ

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód, stan cywilny):

Kanonier Ber Górewicz, ur. w 1920 r., buchalter, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Czerwiec 1940 r. w Białymstoku, za odmowę przyjęcia obywatelstwa sowieckiego i nieprzyjęcie paszportu.

3. Nazwa obozu, więzienia, miejsca robót przymusowych:

Komi ASRR, Uchta, II Naftowy Przemysł.

4. Opis obozu, więzienia:

Łagier – teren bagnisty, ostre mrozy, mieszkanie w barakach. Warunki mieszkania przeciętne, higiena średnia.

5. Skład jeńców, więźniów, zesłańców:

Polaków 40 proc. Kategoria przestępstw różna, poziom umysłowy różny. Wzajemne stosunki między Polakami dobre. Bywały wypadki wydawania.

6. Życie w obozie, więzieniu:

12 godzin pracy dziennie, warunki pracy ciężkie, normy niewykonalne, wynagrodzenie złe i w zależności od normy, pokarm przeciętny, w zależności od wypracowania normy, [nieczytelne] koleżeński i przeciętny.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek NKWD zły. Sposób badania męczący, po nocach. Zarzucanie szpiegostwa. Propaganda sowiecka, źle nastawieni do Polaków i Polski.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Lekarze dobrzy, większość Polacy. Opieka dzięki temu dobra [nieczytelne], śmiertelność mała.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?:

Jeden list w ciągu roku, przez rodzinę zamieszkałą w Rosji.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?:

Data zwolnienia: 1 września 1941 r. Do armii wstąpiłem 18 września 1941 r. w Tocku [Tockoje] jako ochotnik.