EDWARD STERNICZUK

Komisja dla Zbadania
Zbrodni Niemieckich
w Warszawie

Zeznanie ob. Sterniczuka Edwarda, [ur.] 1 maja 1912 r., zamieszkałego przy ul. Pańskiej 90 m. 35

Dotyczy: złapania mnie i przewiezienia na Pawiak

W dniu 16 stycznia 1943 roku zostałem złapany w masowej łapance róg Młynarskiej i Wolskiej. Bez legitymowania wsadzono mnie do budy. Samochód był wypełniony mężczyznami i kobietami. Zawieziono nas na Pawiak.

Na Pawiaku odłączono nas od kobiet i trzymano pod murem. Po kilku minutach przyszło trzech SS-manów, którzy rewidowali i bili bez powodu. Po czym kazano biec nam na drugie piętro, gdzie ustawiono nas w korytarzu i tam legitymowano. Zaaresztowanym odbierano dowody. Ci którzy mieli karty pracy, zostali zwolnieni.

Ponieważ pracowałem w instytucji miejskiej, zostałem wypuszczony.

Zeznaję zgodnie z prawdą. Przed podpisaniem przeczytałem.