ANTONI LISIECKI

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kpr. Antoni Lisiecki, 41 lat, rolnik, żonaty.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

9 lutego 1940 r. w kolonii [nieczytelne], pow. drohicki, woj. poleskie, [jako] osadnik wojskowy. W nocy w ciągu 15 min wywieziono mnie z ojcem, matką, żoną i czworgiem dzieci.

3. Nazwa obozu:

Nucht ozierskij liesopunkt Archangielsk.

4. Opis obozu:

Las, zapluskwione baraki.

5. Skład zesłańców:

Polacy i Białorusini, przeważnie rolnicy i gajowi. Na ogół dobre współżycie.

6. Życie w obozie:

Należało obowiązkowo pracować 11 godzin dziennie, faktycznie pracowałem często i 36 godzin bez przerwy, przy łupaniu drzewa dla parowozów. Norma: rozłupać 20 m3 drzewa. Wynagrodzenie: dwa i pół rubla dziennie, z czego należało zakupić żywność. Gazety i książki jedynie sowieckie.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Funkcjonariusze NKWD mówili nam, że Polska przepadła na zawsze i żeby sobie z głowy wybić Polskę, a żyć po sowiecku.

8. Pomoc lekarska:

W ciągu 19 miesięcy na półtora tysiąca osób zmarło ok. 300, przeważnie z wycieńczenia i głodu. Po otrzymaniu amnestii, w czasie jazdy na południe Rosji, w ciągu trzech i pół miesiąca zmarło ok. 300 dalszych osób (głód i tyfus). Między innymi zmarli plut. Stankiewicz, inż. Sułkowski.

9. Łączność z krajem i rodziną:

Można było porozumieć się pocztą (bardzo nieregularnie).

10. Zwolniono mnie:

15 sierpnia 1941 r. Zostałem wcielony do polskiej armii, do 9 Dywizji Piechoty, 12 lutego 1942 r. w Dżalalabadzie, przeszedłszy komisję mieszaną.

Miejsce postoju, 23 lutego 1943 r.