STEFAN CICHOŃSKI

Warszawa, 24 kwietnia 1946 r. Sędzia śledczy Halina Wereńko, delegowana do Komisji Badania Zbrodni Niemieckich, przesłuchała niżej wymienionego w charakterze świadka. Świadek został uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz o znaczeniu przysięgi. Sędzia odebrała od niego przysięgę, po czym świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Stefan Teofil Cichoński
Imiona rodziców Wiktor i Helena z d. Malanowicz
Data urodzenia 20 grudnia 1891 r. w Radomiu
Zajęcie kierownik Komitetu Opieki Społecznej
Miejsce zamieszkania Pruszków, ul. POW 11 m. 7
Wykształcenie inżynier rolnictwa
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość i przynależność państwowa polska
Karalność niekarany

Przed wojną pracowałem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie jako urzędnik. Jesienią 1939 rozpocząłem pracę w Radzie Głównej Opiekuńczej w Warszawie w sekcji schronisk dla wysiedlonych i uchodźców jako sekretarz, później jako zastępca kierownika i kierownik Schroniska VIII przy ul. Wolskiej 4.

Na dwie godziny przed wybuchem powstania warszawskiego, 1 sierpnia 1944 roku przebywałem w mieszkaniu żony przy ul. Dantyszka 1, skąd Niemcy wyrzucili nas razem z innymi lokatorami domu 8 sierpnia. Przy czym dom został podpalony i spalony, a nas bez żadnych rzeczy, ubranych tylko tak jak kto stał, ukraińscy żołnierze wyrzucili na ulicę i tutaj o los kilkuset osób z ulicy Raszyńskiej i przyległych rozegrała się walka między żołnierzami ukraińskimi a niemieckimi z Wehrmachtu, gdyż Ukraińcy chcieli nas przeprowadzić do gmachu Naczelnej Dyrekcji Lasów Państwowych, obrabować i spalić. Później dowiedziałem się, iż część ludności była w ten sposób spalona. Niemcy jednak nie chcieli się na to zgodzić, wywiązała się walka, padły strzały. Ostatecznie Niemcy opanowali naszą grupę i przyprowadzili na ul. Grójecką na tak zwany Zieleniak, zdaje się przy ul. Grójeckiej 95 (róg Opaczewskiej). Tutaj bez żadnego pożywienia, pod gołym niebem, trwaliśmy całe popołudnie, noc i następny dzień do godz. 14.00. Po drodze, przed dojściem na Zieleniak, Ukraińcy nas ograbili, zabierając pieniądze, obrączki i wszelkie wartościowe przedmioty. Noc z 8 na 9 sierpnia przeszła nam w strasznych okolicznościach. Do kilku tysięcy osób stojących, względnie siedzących, na warzywniaku zajmującym przestrzeń około kilku tysięcy metrów kwadratowych wpadali co chwila Ukraińcy, wybierali z tłumu młode kobiety, uprowadzali i gwałcili. Byłem wtedy świadkiem sceny, gdy młoda kobieta (nazwiska nie znam) nie dawała się Ukraińcowi uprowadzić, stawiając ze wszystkich sił opór. Rezultatem tego było, iż Ukrainiec zastrzelił ją jako wariatkę. Zaznaczam, iż na warzywniaku było wiele osób, które tu były od pięciu dni, przebywały tu bez jedzenia i wody, przy czym nie można było z placu odejść.

9 sierpnia rozeszła się pogłoska, że wyjeżdżamy do Rzeszy. Wszyscy chcieliśmy już za wszelką cenę wydostać się z Zieleniaka, gdzie nad głowami strzelano, panował terror i głód. Rano 9 sierpnia przybył oddział niemieckich żołnierzy, którzy ludność ustawiać zaczęli trójkami i formować grupy, kierowane do obozu przejściowego w Pruszkowie. Grupy pędzono w kierunku Dworca Zachodniego pieszo. Stamtąd pociągami odstawiono nas do Pruszkowa. Wagony były ładowane ciasno, tak iż ludzie stali tuż obok siebie. O siedzeniu nie było mowy. Obstawione były przez żandarmerię niemiecką, o ucieczce nie było mowy. Gdy pociąg zatrzymał się przed obozem w Pruszkowie, kilka osób usiłowało zbiec, zostały jednak schwytane i dołączone do transportu.

Do Pruszkowa przybyłem 9 sierpnia 1944 roku około godziny 18.00. Pociąg z Warszawy szedł dwie godziny. Cały transport skierowano bramą XIV i XV do warsztatów kolejowych, gdzie mieścił się obóz przejściowy, a pociąg zawrócił po nowe transporty warszawiaków. Mój transport mógł zawierać około tysiąca osób. Wprowadzono nas do obozu przejściowego. Na obóz przeznaczono teren warsztatów kolejowych o powierzchni paru kilometrów kwadratowych. Na pomieszczenia dla ludzi dano hale fabryczne, poprzednio używane na gisernie, reperację wagonów itd. Hale te miały podłogi betonowe lub ubitą ziemię w miejscu podłogi, były wilgotne, oświetlone okienkami od góry. Mimo iż było to w sierpniu, z powodu betonowej podłogi było tam strasznie zimno. Nie było miejsc do siedzenia ani nawet słomy. Później zjawiły się w małej ilości słomiane maty, zniesione prawdopodobnie przez warszawiaków z terenu obozu. Nie było ubikacji, zamiast niej używano kąta hali, ewentualnie [załatwiano się] na podłodze pod osłoną osób najbliższych.

Gdy wprowadzono mnie i mój transport na teren obozu, momentalnie zaczęto odłączać mężczyzn od żon z dziećmi, nie dając możności pożegnania czy też powiedzenia kilku słów. Jak się później dowiedziałem, mężczyzn kierowano transportami do Rzeszy, ładując do przygotowanych pociągów towarowych – odkrytych, czasem zakrytych. Ładowano ciasno, głowa przy głowie, o siedzeniu nie było mowy. Wyskoczyć z pociągu, gdy się jechało do Rzeszy, można było najwyżej nocą. Z tym, że się ryzykowało, iż pilnujący żołnierze zastrzelą. Kobiety z dziećmi rozwożono po terenie Generalnego Gubernatorstwa.

Ja lawirowałem, by nie trafić do transportu do Rzeszy. Segregacja, o której mówiłem, odbywała się pod gołym niebem. Przeprowadzali ją Niemcy, SS-mani, którzy nas przyjęli w obozie. Przerzedziło się, mężczyzn wybrano do pociągów, kobiety do baraku, oczekiwany był następny transport z Warszawy. W takim momencie spotkałem dr Bielecką, którą oboje z żoną znaliśmy wcześniej. Ona pomogła nam w ucieczce z obozu w ten sposób, że żona moja włożyła dany przez dr Bielecką biały fartuch sanitariuszki (z ryzykiem, iż wartownik przy wyjściu wylegitymuje ją i odkryje, że nie jest sanitariuszką), mnie dr Bielecka użyła do pomocy w wyprowadzaniu ciężko chorej osoby z tłumokami, która miała zwolnienie lekarskie. W czasie wyprowadzania nas z obozu jeden z gestapowców, który widocznie domyślił się, iż dr Bielecka nam pomaga, zagroził jej Oświęcimiem za nielegalne wyprowadzanie z obozu.

Udało się wyjść, jednakże wyszliśmy w tak okropnym stanie, iż matka moja mieszkająca w Pruszkowie nie poznała nas, gdy do niej przyszliśmy. Następnego dnia, 10 sierpnia, zameldowałem się u prezesa RGO księdza Tyszki i otrzymałem funkcję honorowego urzędnika RGO. Zająłem się zapisywaniem personaliów tych szczęśliwców, którzy się z obozu urwali. W kilka tygodni później otrzymałem nominację na kierownika Wydziału Ewidencyjno-Informacyjnego przy Komitecie RGO w Pruszkowie, powołanego ad hoc do tej pracy. Wydział rozrósł się do 25 urzędników. Sporządziliśmy kartotekę, tj. spisy imion i nazwisk tych, którzy urwali się z obozu, w celu informowania rodzin, gdzie się kto znajduje. Kartoteka obejmuje zaledwie kilkadziesiąt tysięcy nazwisk osób, które się zarejestrowały, były to przeważnie kobiety i dzieci, mężczyzn było mało. Obejmuje również wykazy szpitali pruszkowskich i okolicznych (Milanówka, Grodziska) aż po Modlin, Grójec i Koluszki, gdzie leżeli warszawiacy zwolnieni lub zbiegli z obozu przejściowego w Pruszkowie. Spisy te posiadam i mogę udzielić do wglądu.

Wiem, iż Niemcy żadnej statystyki w obozie w Pruszkowie nie prowadzili. Wszystkie listy pytające o los krewnych, nawet Niemców i volksdeutschów kierowane do komendanta obozu były kierowane przez władze obozu do RGO. Przez obóz w Pruszkowie przeszła cała prawie Warszawa, która w czasie okupacji niemieckiej liczyła półtora miliona mieszkańców.

Oprócz obozu przejściowego w Pruszkowie były potworzone obozy w Ursusie, Ożarowie i Włochach, jednak z tych punktów transporty szły do Pruszkowa. Niemcy tworzyli transporty, jak już zaznaczyłem, bez spisywania nazwisk. Na oko ładowali transporty do Rzeszy mężczyzn i zdrowych młodych kobiet. O tym, gdzie ich wywożono, dowiadywaliśmy się jedynie z listów przesyłanych przez warszawiaków z Niemiec. Otóż listy te, przeznaczone dla rodzin przebywających w Polsce, przychodziły do komitetu w Pruszkowie. W związku z tym mój wydział ułożył ewidencyjną listę obozów koncentracyjnych na terenie całych Niemiec, poza tym obozy pracy także na terenie Niemiec, gdzie byli kierowani warszawiacy w 1944 roku. Spisy te dostarczę do wglądu.

W związku z tak rozległą akcją informacyjną w celu skontaktowania rodzin mój wydział rozrósł się do 25 osób personelu, a przy tym pracowaliśmy nieraz po 20 godzin dziennie.

Co do innych odcinków działalności RGO, szczegółów nie znam. Wiem tylko, iż RGO jedynie i wyłącznie przy pomocy miejscowego społeczeństwa zorganizowała kuchnię na terenie obozu rozdzielającą żywność warszawiakom. Wydawano w pewnych okresach po pięć tysięcy obiadów dziennie, co było stale i zawsze za mało. Niemcy ewakuowanym żadnej żywności nie dawali. Czerwony Krzyż w tym czasie nie egzystował. Zupełnie z inicjatywy własnej lekarze miejscowi i okoliczni uczęszczali na teren obozu celem niesienia pomocy lekarskiej ewakuowanym warszawiakom. Posiadam spisy lekarzy, którzy przewinęli się w tym charakterze przez obóz i dostarczę je do wglądu.

Na terenie obozu przebywało wiele sióstr Czerwonego Krzyża. Personel lekarski i sanitarny na własną rękę usiłował ocalić młodzież przed wywożeniem do Rzeszy, drogą zwalniania z obozu młodych ludzi jako chorych. Zorganizowanej akcji zwalniania z obozu powstańców nie było, a to dlatego, iż oprócz osób pełnych poświęcenia i dobrych Polaków, kręciło się też mnóstwo szpicli, częściowo nawet w fartuchach sanitariuszy i sanitariuszek, trzeba więc było działać ostrożnie. Wiem, iż właściciel folwarku Moszna codziennie wjeżdżał na teren obozu w Pruszkowie parą koni i furą, przywożąc jarzyny dla kuchni. Wyjeżdżając, pod słomą na wozie wywoził zawsze kilku młodych ludzi. Nazwisko tego obywatela Stefan Górski.

Dodaję, iż oficjalne zwolnienia przez lekarzy niemieckich z obozu w Pruszkowie miały znaczenie tylko ad hoc, do wypuszczenia, później zwolniony nie miał na to żadnego dowodu. Toteż w trakcie nieustannych łapanek urządzanych przez gestapo w Pruszkowie i okolicach na warszawiaków (posiadających kenkarty warszawskie) często osoby poprzednio zwolnione wysiłkiem lekarzy polskich, ponownie wracały do obozu. Znam wypadek, iż chroniąc się przed bestialskimi łapankami żandarmerii niemieckiej, warszawianka – ukrywając się – przesiedziała 12 godzin w dole kloacznym.

W końcu września i na początku października 1944, w najcięższych warunkach atmosferycznych, był tydzień, iż dziennie przez obóz w Pruszkowie przechodziło po 40 tysięcy osób. Było to w okresie, gdy von den Bach postanowił skończyć z Warszawą. Transporty zaledwie przeładowywano w Pruszkowie, wieziono nieraz odkrytymi węglarkami bez jedzenia i ubrania, w deszczu, do Rzeszy. Niezależnie od „ewakuowanej” ludności Warszawy przez obozy w Pruszkowie, Ożarowie (w fabryce kabli) i Skierniewicach (tartak) przeszli jeńcy – powstańcy warszawscy i podwarszawscy (Puszcza Kampinoska). Wiem, iż na terenie Pruszkowa przez dwa dni traktowano ich nie jak kombatantów, lecz bardzo surowo, wywieziono ich z Pruszkowa w wagonach odrutowanych i zaplombowanych. Dostępu do nich nikt nie miał, rodziny widzieć się z nimi nie mogły. Dopiero trzeciego dnia na krótko przed wyjazdem w dalszą drogę udręczonych żołnierzy pozwolono polskim lekarzom opatrzyć i nakarmić. Przez pierwsze dwa dni pobytu żołnierzy w Pruszkowie nie pozwolono nikomu wchodzić do baraku, gdzie przebywali, więc też nie dawano ich nakarmić. Mało który z żołnierzy wiedział, iż pozostają na prawach kombatantów i prawie wszyscy, oddając broń, gdy już nie mieli czym strzelać, myśleli, iż będą rozstrzelani, tak jak Niemcy na początku powstania postępowali.

Jaka była śmiertelność w obozie w Pruszkowie, nie umiem powiedzieć. Wiem jednak, iż pogrzebami zmarłych zajmowała się RGO. Zatem muszą istnieć metryki zgonów w kościołach w Pruszkowie.

Odczytano.

NOTATKA URZĘDOWA

Warszawa, 2 maja 1946 r. Świadek w sprawie niniejszej, ob. Cichoński Stefan Teofil, w uzupełnieniu zeznania z 24 kwietnia 1946 r. złożył do akt OKMW IV/1:

a) wykaz osób wywiezionych do Rzeszy, które nadesłały listy z obozów w poszukiwaniu swych rodzin z miesięcy sierpień – grudzień 1944 r.;

b) wykaz osób jak wyżej ze stycznia 1945 r.;

c) listę osób przebywających w schronisku dla starców w Załawie;

d) listę osób przebywających w sierocińcu Końskie Browary;

e) wykaz dzieci w sierocińcu w Giełzowie;

f) adresy obozów w Niemczech;

g) wykaz osób w domu starców w Odrowążu;

h) kartka z Rzeszy;

i) niektóre dane liczbowe z pracy Wydziału Ewidencyjno-Informacyjnego przy delegaturze w Pruszkowie.

Wyżej wyszczególnione dokumenty, zaopatrzone numeracją zgodną ze spisem niniejszym zostały dołączone do akt OK.M.W. IV/1. Świadek Cichoński udzielił dokumentów do wglądu bezterminowo, prosząc o ich zwrot po wykorzystaniu.

p.o. sędzia
H. Wereńko

NIEKTÓRE DANE LICZBOWE Z PRACY
WYDZIAŁU EWIDENCYJNO-INFORMACYJNEGO
PRZY DELEGATURZE W PRUSZKOWIE

Przez Delegaturę w Pruszkowie przeszło 41.815 rodzin, co stanowi 100 – 120 tysięcy mieszkańców m.st. Warszawy.

Obozów pracy przymusowej w Rzeszy naliczono 120.

Obozów dla jeńców wojennych naliczono 30.

Odezwały się z Rzeszy w poszukiwaniu swych rodzin zaledwie od sierpnia do grudnia 1944 r. 1954 osoby; w styczniu 1945 roku – 2175 osób.

Od sierpnia do grudnia 1944 roku otrzymano 10 – 12 tysięcy zapytań od osób poszukujących bliskich.

Ogółem zarejestrowano w kartotece w Pruszkowie 789 dzieci.

Szpitale, w których rozmieszczano chorych: Okęcie, Konstancin, Skolimów, Piaseczno, Grójec, Piastów, Podkowa Leśna, Milanówek, Grodzisk, Żyrardów, Skierniewice i Łowicz.

Na terenie obozu w Pruszkowie pracowało 102 lekarzy i 122 siostry PCK.

Kuchnia w okresie największego kołatania o żywność wydawała około 5 tys. posiłków dziennie.

Ogółem wydano wysiedlonym 478.871 posiłków.

Pod opieką Delegatury pozostawały w okresie wysiedlania m.st Warszawy 24.474 osoby, w tym 19.253 osoby dorosłe i 5.221 dzieci, korzystające z doraźnej pomocy (suchy prowiant, opał, odzież, pościel i in.).

Ambulatorium i przychodnia lekarska Delegatury udzieliły w tym czasie 10.874 porad lekarskich i opatrunków.

Dziennie otrzymywano i udzielano powyżej 500 odpowiedzi.

Stefan Cichoński
2 maja 1946 r.

Sprawozdanie dotyczy wyłącznie Delegatury RGO na mieście, z wyłączeniem danych o obozie.

[…]9 września – do 13 października 1944 r. Pruszków RGO

ADRESY OBOZÓW W NIEMCZECH

(numerowana lista 33 adresów)

1. Bunntzlau – Aue Familienlager Uferweg

2. Grüningen 11 Kreis Brieg (Breslau) Auffanlager

3. Berlin NN 40 Schliffenufer Nr. 44/48 Reichsbahn Barackenlager

4. Frankfurt a/Oder Land 7 Durchgangslager für ausländische Arbeitskräfte

5. Einsatzlager 5a Post Melden Kr. Grandenz-Zeltlager Alt Vorwerk West

6. Berlin-Köpenik Baracklager Dahlwitzstrasse

7. Buchen Bahnmeisterei Lgb. Polen-Lager nr 24

8. Reichsbahnlager Buchen bei Hamburg

9. Reichsbahnlager Gross-Schutzendorf über Lossen Kr. Teltow „2”

10. Brieg bei Breslau, Schmiadelager Wilhelstr. 1

11. Durchgangslager Neumünster, Wittorfstr. 1

12. D.A.F. – Lager Breslau, Bergstr. 1-8

13. VIII Glokau, Niederschlesien Schutzenhaus-Lager

14. Ausländerlager Engelbergstr. 1 Mülheim Ruhr „Postschliessfach 22”

15. Berlin Reinickendorf Ost 1 Schönholz-Lunalager-Polenlager

16. Glokau Oberau Wiesenbade Arbeitslager

17. Lager-Brandhorst, Logaustr. 36 Brieg Breslau

18. Niederschlesien Breslau Ritterplatz 8 Lager der Fa. A. Klöber

19. 8 Breslau 2 Unternehmung Bartold V/15 (tylko dla mężczyzn)

20. An die Verwaltung des Arbeitslageres in Frankenstein Schlesien 8

21. Ausländer-Lager der R.Bosche G.m.b.H. Stutgart-Heslach Neindenklinge

22. Gemeischaftslager Westend (10) Chemnitz 16 Neefstr. 127
23. Durchgangslager in Neumünster Wittorfstr. 24

24. Gemeinschaftslager in Pruckenau bei Lignitz

25. Burgweide bei Breslau

26. Grüningen-Kreis Brieg

27. Namslau Kreis Breslau Baracken K.W.G.

28. Wilhelmshagen bei Berlin

29. Barackenlager Berlin-Köpenik Dahlutzenstr.

30. Schmiedelager Brieg bei Breslau, Wilhelmstr. 1

31. Durchgangslager für ausländische Arbeitskräfte – Frankfurt a/Oder

32. Einswatzlager Altvorwark, Post Melden 5a – Kreis Grandenz

33. Mallnitz Kreis Sporttau Lager 6

Uprzejmie proszę wraz z kolegami o przesłanie nam choć trochę chleba lub sucharów i zamieszczenie w „Kurierze” ogłoszenia o poszukiwaniu naszych rodzin. Jesteśmy ciężko rannymi powstańcami i żadnej wiadomości o rodzinie nie mamy. Podobno ma wyjść kalendarz poszukiwanych, za który bylibyśmy bardzo wdzięczni.

Karcz Zygmunt, syn Stanisława i Marianny z Jarmułów ur. 7 maja 1914 r. w Kałuszynie, urzędnik elektrowni miejskiej, zam. w Jelonkach, ul. Żeromskiego 71, gmina Blizne, poczta Włochy k. Warszawy i Nowy Świat 36, obecnie jest w Reserve Lazaret Zeitheim (10) Stalag IV B Nr. 299971, prosi rodzinę i znajomych o wiadomość.

Opasek Józef, zam. Warszawa, ul. Wilcza 44, obecnie Res. Laz. Zeitheim (10) Stalag IV B Nr. 305304 prosi rodzinę i znajomych Sawicką Eugenię, zam. Warszawa, ul. Wilcza 44 o wiadomość.

Lipiński Marian, zam. Warszawa, ul. Ogrodowa 25, ob. Res. Laz. Zeitheim (10) Stalag IV B Nr. 298955 prosi rodzinę i znajomych o wiadomości.

Z góry serdecznie dziękujemy za pomyślne załatwienie ogłoszeń i przysłanie nam paczek. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przesyłamy wszystkim pracownikom RGO i Redakcji „Kuriera” najserdeczniejsze życzenia zdrowych Świąt Bożego Narodzenia.

15 grudnia 1944 r.

WYKAZ
PENSJONARIUSZY PRZEBYWAJĄCYCH W DOMU DLA STARCÓW W ODROWĄŻU

(numerowana lista 5 nazwisk z wiekiem)

1. Lisiecki Adam lat 66

2. Milewska Tekla „ 75

3. Milch Konstancja „ 70

4. Dziudzik Katarzyna „ 72

5. Cichowska Antonina „ 57

LISTA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH
W SCHRONISKU DLA STARCÓW W ZAŁAWIE (DELEGATURA POL. K.O. CHLEWISKA)

(lista 13 pozycji)

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia miejsce urodzenia Zawód Ostat.miejs. zamieszkania
1. Antosik Ignacy 16.8.1872 r., Krojenczyn emeryt Warszawa, pl. Kazimierza 6
2. Rusinowicz Stanisława 8.5.1882 r., Błonie robot. W-wa, Chłodna 28
3. Subirajska Apolonia 15.3.1871 r., W-wa pracz. W-wa, Krochmalna 69
4. Wylazłowska Józefa 27.1.1883 r., W-wa hafciar. „ Miedziana 11
5. Dąbrowska Maria 13.1.1869 r., Sokoła pracz. „ Powązkowska 15
6. Rembiszewska Karolina 19.9.1904 r., W-wa introlig. „ Łucka 14
7. Popiołek Katarzyna 5.6.1872 r., Wyszogród pończoszarka „ Wolska 8
8. Skwara Stanisława 23.3.1872 r., W-wa krawc. „ Chłodna 46
9. Zbrożek Franciszka 2.9.1871 r., W-wa gospod. „ Łucka 12
10. Żak Genowefa 10.4.1910 r., W-wa handlar. „ Pańska 29
11. Kalemba Maria 19.5.1914 r., Ulesie ochroniar. „ Twarda 20
12. Maruszek Stanisława 5.5.1906 r., Nowiny praczka „ pl. Kazimierza 3
13. Maruszek Krystyna 13.3.1942 r.,W-wa

SPIS
STARCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W SIEROCIŃCU KOŃSKIE-BROWARY

(lista 13 pozycji)

L.p. Nazwisko i imię Wiek Uwagi
1. Kaczmarczyk, ur. Lewandowska Katarzyna 1870 Stary Młyn
2. Kowalczyk, ur. Dziubińska Agnieszka 1857 Końskie
3. Dzwonnik Józefa 1894 Końskie
4. Krakowiak Aniela 1908 Końskie
5. Decowa, ur. Dzwonnik Waleria 1859 Piła
6. Gwóźdź Józefa 1856 Końskie
7. Rurarczyk Józefa 1884 Końskie
8. Baranowska Barbara 1880 Brześć Litewski
9. Kiszkurno Józefa 1897
10. Leśniczuk Helena 1875
11. Nasiewicz Cecylia 1864
12. Szydłowska Anna 1869
13. Trojanowska Balbina 1848

WYKAZ DZIECI
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SIEROCIŃCU W GIEŁZOWIE

(lista 18 pozycji)

L.p. Imię i nazwisko Wiek ostatnio wyk. Ostatnie miejsce zawód zamieszkania

1. Badowski Kazimierz l. 13 uczeń W-wa, Brzozowa 22/3
2. Jędryś Czesław „ 15 „ „ Długa 13
3. Karpowicz Jerzy „ 15 „ „ Podwale 17/61
4. Kulewicz Jerzy „ 7 „ „ Długa 13
5. Lisiecka Barbara „ 15 „ „ „
6. Lisiecki Andrzej „ 12 „ „ „
7. Melon Wojciech „ 9 „ „ „
8. Mierzejewski Zdzisław „ 14 „ „ „
9. Nowak Mieczysław „ 13 „ „ „
10. Olewiński Janusz „ 13 „ „ „
11. Olewiński Stanisław „ 15 „ „ „
12. Panak Kazimierz „ 12 „ „ Rybaki 19/12
13. Skarżyński Andrzej „ 11 „ „ Długa 13
14. Sygowski Marian „ 11 „ „ „
15. Sygowski Wiesław „ 8 „ „ Podchorążych 10
16. Tchórzewski Wiesław „ 14 „ „ „
17. Terpiłowski Stefan „ 14 „ „ „
18. Truskolawski Zdzisław „ 10 „ „ „

WYKAZ
OSÓB WYWIEZIONYCH DO RZESZY, KTÓRE NADESŁAŁY
LISTY Z OBOZÓW W POSZUKIWANIU SWYCH RODZIN

styczeń 1945 roku

Pruszków, dnia 17 stycznia 1945 roku
Wydział Ewidencyjno-Informacyjny
Delegatura RGO w Pruszkowie

(lista 2175 pozycji)

L.p. Nazwisko i imię adres warszawski adres obecny
1. Adamczyk Stanisława (10) Leipzig
2. Ambroziak Janina (21) Westfalien, Schwelm
3. Antoniewicz Eleonora (24) Büchen bei Hamburg
4. Anders Michalina (5a) Bromberg
5. Adamczyk Stanisław (4) Stettin
6. Antoszkiewicz Felicja (5b) Dorf Gralewo
7. Adamski Józef (3) Parchim, Macklenburg
8. Augustyniak Marian Chełmska 50 (19) Magdeburg
9. Adamczyk Władysław Żelazna 69 (12b) Steyr-Künztholz
10. Bieliński Zygmunt z żoną Janiną i dzieckiem (54) München
11. Baran Aniela (8) Breslau 2
12. Boniecki Antoni Grójecka 184 (14) Ludvigsburg
13. Balcer Jadwiga (9a) Dombrowa
14. Bagiński Stanisław (8) Sackisch
15. Białas Jadwiga (15) Weimar
16. Beta Maria Sowia 6 (8) Grünberg
17. Bujak Wiktor (1) Berlin
18. Bartosiak Zygmunt Czackiego 1 (8) Riemberg
19. Baryzowicz Irena (2) Finsterwalde
20. Batkowski Władysław Duisburg/Hamburg
21. Barysiewicz Zofia Waldenburgen
22. Baryś Wacław Górczewska 45 (8) Schweidnitz
23. Burzyńska Henryka (8) Breslau
24. Bonawenturski Fr. Mallnitz
25. Buze Ryszard (8) Gross Waldenberg
26. Brejnakowski B. Górczewska 108 Watenstadt
27. Borkowska Henryka Młynarska 34 (22) Lindorf 2
28. Bargieł Leon Targowa 66 (21) Westfalen
29. Brandke Jadwiga Babelsberg
30. Bałtowski Mieczysław (8) Breslau
31. Bień Antoni Sapieżyńska 5 (10) Halle
32. Bochen Mieczysław (8) Leopoldhain
33. Bochen Bernard
34. Biriukowa Ilija Obozowa 64 (8) Gross Waldenberg
35. Bocheńska Stanisława Żytnia 45 (8) Breslau 2
36. Brzoskiewicz Alicja Bagno 3/5 (1) Berlin
37. Biegańska Irena (8) Breslau 2
38. Badowicz Stanisław Targowa 32 (10) Leipzig
39. Brzeski Roman Staszica 12 (10) Leipzig
40. Brzeska Stefania (20) Braunzchweig
41. Brzozowski Georg (6) Litzmanstadt
42. Bohr Zygmunt (5a) Thora
43. Borowska Janina (8) Althaide-Bad
44. Becker Amalie Parkowa 37 (2) Schneidemühl
45. Banas Halina (14) Stuttgart
46. Bielecki Włodzimierz Kleczewska 83 (8) Königszelt
47. Burzyńska Janina (8) Breslau
48. Baryl Wacław Wołomin Lehrte
49. Bartoszewicz Anna pl. Parysowski 19 (12b) Schnegegattern
50. Boleżuk Leojoner (8) Langenbielau
51. Bieńkowski Władysław Śliska 32 (2) Fürstenberg
52. Burek Cecylia Stępińska 29 (5a) Post Graudenz
53. Bogumił Franciszek Młocińska 13 (14) Rottweil
54. Bryk Franciszek (8) Breslau 2
55. Brodowski Marian (2) Schneidemühl
56. Bagiński Zygmunt Górczewska 45 (2) Cottbus
57. Bielińska Stefania Asfaltowa 15 (1c) Zwickau
58. Bogdański Stanisław (2) Soestadt
59. Baltros Leon Briesen Markt
60. Balnat Leon (2) Berge
61. Bielawski Eugeniusz (2) Brandenburg
62. Bogacki Franciszek (1) Berlin
63. Braczowski Piotr Leszczyńska 8 (2) Prenzlau, Vorstadt
64. Badura Władysław Freta 40 (10) Grälenhaimchen
65. Bronowicz Stanisław Górczewska 66 (8) Langemark
66. Buczyński Zenon (8) Glogau
67. Bogucki Czesław Białołęcka 72 (22) Duisburg
68. Baranowski Stanisław (10) Dresden
69. Błuś Zdzisław (8) Breslau 2
70. Bartnicki Wiktor Czeladź
71. Boguszewska Halina Wierzbowa 11 (8) Ebersdorf
72. Bielecki Roman (19) Magdeburg
73. Burzyński Stanisław (10) Aldisleben
74. Belter Mieczysław (20) Cella bei Hannover
75. Brodowska Bronisława (10) Zittau
76. Boś Genowefa (8) Freiburg
77. Banasiewicz Józef Krochmalna 18 (4) Köeln
78. Binert Tadeusz (20) Letter/Hannover
79. Bogut Cyprian Leszno 102 (8) Glausche
80. Bogucka Franciszka (9a) Siewierz
81. Bojczuk Helena Landsberg
82. Barciński Stefan (8) Breslau 16
83. Brzozowski Czesław i Bronisława Dobra 75 (8) Freiburg
84. Brodowicz Sylwester (8) Frankenstein
85. Braun Stanisława (8) Breslau 2
86. Biesiadecka Maria (8) Rabsen
87. Balicki Jan (22) Essen-Bergerhausen
88. Banaszek Wacław Karolkowa 60 (8) Rermadore bei Waldenburg
89. Bark Waldemar Grzybowska 47 (12a) Stein a/D
90. Brajczewska Janina (2) Schmeidemühl
91. Bartosiewicz Piotr (12b) Steyr O.D.
92. Bielski Czesław (12b) Innsbruck
93. Braun Ludwik Nowy Świat 24 (22) Duisburg
94. Busma Mieczysław Sandomierska 17 (22) Duisburg
95. Borowska Stanisława Puławska 16 (10) Friedrichsberg
96. Brodzka Bielany (8) Görlitz
97. Benczyk Paweł Feldpost 02420
98. Bednarski Stefan (10) Leipzig
99. Bratek Emil (8) Brieg bez. Breslau
100. Borguta Salomea (22) Dalmenhorst bei Bremen
101. Baryła Renata Drewniana 3 (6) Trauweiler
102. Brylewski Jan (6) Lubenstadt
103. Brejnakowski W. (23) Bremen
104. Bitkowski Czesław Sienna 44 (2) Post Sonnenwalde
105. Bielski Czesław (12b) Innsbruck
106. Baranowicz Halina (8) Breslau 2
107. Beilstein Stefania (8) Post Reichenbach
108. Białek Wanda (3) Odenburg- -Donnerschwe
109. Behr Zygmunt (3) Duckwitz
110. Borowska Henryka (13b) Dinkelscherben
111. Beer Kazimiera (5a) Lisbusch
112. Brodnicka F. (6) Posen
113. Baill H. (15) Zella-Mekliz
114. Baliszewska Wiesława (10) Klostergeringswalde
115. Bąkowska Janina Czerniakowska 190 (2) Postdam-Babelsberg
116. Błaszczyk Wacława Irena (5b) Łukowie, poczt. Rościszewo
117. Bresling Henryk (10) Neukirch
118. Borysiak Maria (14) Weil der Stadt
119. Bogdański Andrzej (8) Glogau
120. Bobowicz St. Parchim/Heek
121. Błaszkiewicz Stanisław Steyr Ober Donau
122. Binert Tadeusz 2 (20) Letter/Hannover
123. Bujalski Stanisław (10) Halle
124. Bogucki Stefan (20) Lehrts bei Hannover
125. Brzuska Jan Modrzewiowa 3 Innsbruck Tyrol
126. Brzozowski Roman i Janina (1) Berlin
127. Bożyk Zbigniew (8) Breslau 2
128. Bednarowski Stefan (10) Leipzig
129. Ciok Władysław (4) Stolp
130. Chmurski Ludwik (1) Kornwlatsheim
131. Ciota Henryk Leszczyńska 16 (2) Ströbitz
132. Chojnacki Karol (5b) Modlin
133. Chmielewski Czesław (2) Galau
134. Cieszańska Irena (8) Raichenbach
135. Cholewiński Jan (8) Breslau 2
136. Chmielińska Karolina (8) Ohlau im Schles.
137. Czyżewski Stanisław Ogrodowa 8a (8) Breslau 17
138. Czupracka Anna (6) Rawicz
139. Czerniewicz Halina Górczewska 121 (10) Zittau
140. Chmielewska Michalina Ogrodowa 61 (8) Breslau 2
141. Cechrycki E. (1) Berlin 20
142. Cynowski Jan (8) Breslau 2
143. Chabera Aleksandra Krochmalna 28 (1) Berlin
144. Chmurzewski Władysław Szczecińskiego 29 (22) Oberhausen
145. Chmielewska A. (10) Bautersitz
146. Chmielewski Cz.
147. Czarnecka Elżbieta (12b) Innsbruck
148. Charczewski Jan (6) Kalisch
149. Cieślak Zofia (8) Glogau
150. Czeraszkiewicz Janina (6) Litzmanstadt
151. Chmara Danuta (8) Brieg bei Breslau
152. Cybula Krystyna (12) Querum
153 Chłopek R. (10) Leuterzdorf
154. Catner Władysław (5a) Stutthof
155. Czwarno Halina (14) Binterprediger
156. Czwartkowski Tomasz Wolska 102 (8) Breslau 2
157. Chojnacka Stanisława (8) Strehlen
158. Chmiel Emilia Petrowits
159. Czerwińska Jadwiga Młynarska 16 (8) Breslau
160. Chmielewski Marcin Krochmalna 69 (8) Langemark
161. Cybulska Halina (5a) Bromberg
162. Czajkowski Bolesław (2) Brandenburg-Briest
163. Czajkowski Wincenty Grzybowska 61 (1) Berlin
164 Chojnacki Stanisław Graniczna 13 (8) Glausche
165. Cieślak Stanisław Grzybowska 128 (5a) Stutthof
166. Chelik Marian (10) Leipzig
167. Choleryng Mieczysław (5a) Thorn
168. Chudzicka J. (5a) Lindhof
169. Ciszak Helena (17a) Bruchwal
170. Czerwińska Lucyna i Wacława Freta 48 (5b) Schröttenburg
171. Czajkowska Helena Legionowo Wolfenbitter
172. Chlabownik Tadeusz Legionowo Schoppenstadt
173. Chrzanowski Tadeusz (14) Kornwestheim
174. Czajka Eugenia (17a) Brüchsal
175. Cmoch Irena (8) Jazer
176. Chrząszcz Natalia (10) Wolframcz
177. Cieślińska Maria Furmańska 10 (8) Glogau
178. Ceringer Aniela (8) Breslau
179. Czarnecki Czesław pl. Kazimierza 11 (12a) Strasshof
180. Czajkowski Władysław (2) Post Sonnenwalde
181. Cieślak Wacław (8) Bumzlau
182. Chodorowski Józef (2) Tursterberg
183. Czyłek Bronisław (4) Stolp
184. Cieślak Kwiryn (22) Oberhausen
185. Ciechanowski Z. (10) Löbau i Sa.
186. Czajkowska Teofila (8) Neusalz /Oder
187. Chmurski L. (14) Ludwigsburg
188. Czajkowski B. (2) Briest Brandenburg
189. Chmielewski J. (8) Glogau
190. Canio D. (8) Mülreinheim
191. Cegiełka Konst. (8) Katzenau
192. Chmielecki M. (1) Berlin
193. Chomacz Ł. Narkaustadt (Leipzig)
194. Czułek Bronisław (4) Stolp Reitz
195. Chwedorzewski Antoni Langenberg
196. Demgo Janina (23) Oldenburg
197. Dwornik Władysława pl. Żelaznej Bramy (8) Langemark
198. Donda Józef (21) Fröndenberg
199. Dostatnia Krystyna (5a) Bromberg
200. Dutkowska Henryka (14) Stuttgart
201. Daniel Henryk i Czesław Karlamarkt
202. Dębski Czesław (2) Friesach
203. Dembiński Dezyderiusz Puławska 71 (22) Voerde
204. Dzięcioł Lucyna Górczewska 7 (23) Noerstadt
205. Dąbrowski Marian (23) Bremen
206. Darda Irena (6) Trenweiler
207. Dąbrowski Jerzy (10) Leipzig
208. Dąbrowski Marian Ludwiki 5 (20) Watenstadt
209. Drost J. (6) Ostrowo
210. Duchnik Jan (21) Witten-Anmen
211. Dudzińska Jadwiga (5a) Kr.Graudenz
212. Dmoch Roman (1) Berlin
213. Dębska Tekla z córką Mallnitz
214. Dąbrowski Jan Karolkowa 80 (4) Kr. Schlochau
215. Daniecka-Toraj J. (23) Oldenburg- -Osternburg
216. Demczyk Aleksandra (19) Grosswudicke
217. Dieth Jadwiga (8) Grünberg
218. Dąbrowska Marcelina (24) Hamburg
219. Dominiak Feliks (10) Neukirch
220. Dębicka Nadzieja Słowackiego 75 Kr. Graudenz
221. Drelichowski Stefan (22) Essen-Bergerhausen
222. Domaracki Edward (12a) Wien 23
223. Dmochowski Tadeusz (8) Militsch
224. Dmochowska Halina (8) Militsch
225. Dolecki Konstanty (14) Schweiningen
226. Duch Zdzisław (1) Berlin
227. Eibl Tadeusz Hannover
228. Ekier Stanisław Sybillenost Kreis Oels
229. Edelman Zofia Nietleben über Halle
230. Ellwardt Leon Hamburg
231. Ech Roman (1) Berlin
232. Ejneberg Leonard (8) Waldenburg
233. Filipiak Irena (8) Breslau 2
234. Filończuk Zenon Postfeld 37527
235. Fijewski Lucjan (8) Breslau 2
236. Falkowski Jerzy Wulfen
237. Franczyk Leokadia (8) Strehlen
238. Fijołek Cecylia (8) Gross Wartenberg Freiburg
239. Faliński Zbigniew (8) Gross Wartenberg
240. Filipek Józefa (12b) Aurolemünster Oberdonau
241. Florek Józef Magdeburg
242. Frenchowicz Henryk (10) Eilenburg
243. Fajkowski Aleksander (1) Elstal
244. Fronczkowski A. (6) Mnischki, Post Rollensee
245. Foryś Maria Śliska 60 (10) Dresden
246. Fiedukowicz Władysław (1) Berlin
247. Fołtyn Bronisława (20) Braunschweig
248. Fiszer Romuald (14) Rottweil
249. Faliszewska Barbara (10) Nimbach
250. Flak Stanisław (4) Kolberg Ostsee
251. Feliksiak Jan Hilberg
252. Furman Czesław (9b) Dombrowa Górnicza
253. Fidut Maria Elektoralna 6 Janer
254. Fotek Jan Piwna 37 (8) Glogau
255. Faszczewski Stanisław Pruszkowska 6 (8) Breslau 2
256. Franusz Stanisław Militsch bei Breslau
257. Fulde Halina Scheidersfelde
258. Fladzińska Teodozja (8) Grünberg
259. Falkowska Irena (1) Berlin
260. Flis Stefan (10) Aunmendorf bei Halle
261. Filutowski Ryszard (8) Waldenburg
262. Friedrichsdorf Rajndel (6) Czeladź
263. Gruszczyński W. inż. Targowa 14 (9a) Post Kazimierz b. Sosnowitz
264. Gramińska Franciszka Barnke an Helmstedt
265. Gruhn Czesław (6) Litzmanstadt
266. Głaltowski Stanisław (3) Wesenberg
267. Gawenda Maria (9a) Milawka 156
268. Gozdera Janina (24) Hamburg
269. Goworowska Cecylia (8) Freiburg
270. Głowacka Wanda (24) Hamburg
271. Górnik Władysław Kawcza 9a (4) Stettin
272. Goślicka Maria pl. Kazimierza 8 (10) Kreischa bei Dresden
273. Görtig Jan inż. (1) Berlin
274. Grobna Anna Browarna 16 (10) Aue (Sachs.)
275. Gnas Maria (8) Friedland bei Breslau
276. Gordowski Michał Jasna 18 (4) Greiswald
277. Grądzki Wacław Filtrowa 69 (4) Greiswald
278. Goch Kazimierz (8) Münsterberg
279. Gosk Franciszek (21) Halterm
280. Godlewski Modest (2) Brandenburg
281. Gajewska Julia (3) Dierkow
282. Gajewska Barbara (8) Schweidnitz
283. Giszka Tadeusz (12b) Steyr Oberdonau
284. Grabowski Józef Krochmalna 21 (8) Glogau
285. Gostuł Aleksander (8) Liegnitz
286. Grzechowiak Helena (13a) Bauhilfe
287. Golat Anna Mariensztat (8) Noldau Kr. Namslau
288. Gawrychowski Mieczysław (8) Wengelsdorf
289. Górnicki Wiktor Burkersdorf
290. Głowniewski Jan Żerań (10) Neukirch
291. Głodych Zdzisław Wołomin (1) Berlin
292. Gertner Cecylia (6) Litzmanstadt
293. Grabarczyk Janina (2) Crossen (Oder)
294. Godlewska Wiesława Pańska 101 (2) Falkensee bei Berlin
295. Gutkowski Wiktor adw. Karowa 5 (8) Sosnowitz
296. Gabrysiewicz Alina (12a) Krems-Stein
297. Gogolewski Alojzy (6) Posen
298. Gerant Stanisława Żelazna 95 Mallnitz
299. Grzelecka Kazimiera (12b) Fürsorgheim
300. Gurzęda Wacław (13b) Kempten-Angäuer
301. Grabowska Natalia (12b) Vockabruck
302. Głoński Czesław Grudziądzka 5 (20) Hannover
303. Grużewska Stanisława (13a) Weiden
304. Górski Zdzisław (2) Schneidemühl
305. Gronczewski Franciszek (3) Malchin in Mecklenburg
306. Gumowski Stefan Łucka 10 (12a) Wien X76
307. Górecka Zofia Zajączkowska 5 (24) Hamburg
308. Godlewski Zygmunt Twarda 24 (4) Stettin
309. „ Henryk
310. Giller Władysław (1) Dreilinden bei Berlin
311. Goszcz Danuta München-Ludwigsfeld
312. Gierz Eugenia (6) Litzmanstadt
313. Grycz J.G. (9a) Pless o/S
314. Gustaw Gorzelski Sosnowitz
315. Goździelska El. (6) Kutno
316. Górski Tomasz (19) Grosswudicke
317. Grzybek Władysław (8) Gross Wartenberg
318. Genter Wacław (8) Breslau 1
319. Gutowski Stanisław Grzybowska 5 (2) Fürstenberg
320. Golędziniowski Jan Ożarowska 57 (4) Greifswald
321. Gowin Augustyn Kopernika 35 (2) Schneidmühl
322. Gasinowski Władysław (12b) Ditten bei Wiener Neustad
323. Glińska Anna (15) Eisenach Türingen
324. Goll Józef (21) Münster (Westf.)
325. Guszkowski Stanisław (12b) Molln O/D
326. Gołąbnik Henryk Ludna 1 (1) Berlin
327. Golnicka Wanda Nowy Zjazd 4 (8) Gruisberg
328. Gruszczyńska Henryka (10) Alt Geringswalde
329. Getka Mieczysław (19) Halberstadt
330. Głowacki Stefan (4) Stettin
331. Gnatowska Maria Targowa 64 (20) Celle b. Hannover
332. Gutkowski Jerzy i Janusz (8) Gross Wartenberg
333. Grochowska Jadwiga (5b) Lopacin
334. Gaik Zofia ks. Janusza 72 (13a) Pleinfeld
335. Grzegorczyk Fela (10) Reichenau (Sachs.)
336. Georgica Włodzimierz (5a) Gross Rogan
337. Grabowski Stanisław (20) Vatentedt
338. Gierszewski Mieczysław Elektoralna 14 (5a) Bromberg
339. Gołaszewski Stanisław (12a) Wien 23
340. Gulbińska Władysława Belgijska 11 Schönebeck Elbe I
341. Gogulska Stanisława Szczęśliwicka 2 (8) Wigandshal
342. Grochowski Remigiusz Obozowa 81 (12b) Sägewec-Molln
343. Górnicki Wiktor (10) Retirensdorf b. Kirchberg
344. Gajewski Feliks Sobieskiego 4 Feldpost 28903
345. Gajewska Anna Puławska 64 (8) Floriansdorf
346. Grabowski Franciszek (6) Buchenstadt
347. Górniak Maria (9a) Bendsburg 0/S
348. Gniewosz Władysława i Stefan (8) Guhrau
349 Godlewski Zygmunt (4) Stettin
350. Gajewski Stanisław (9a) Oberschlesiche
351. Geretzka Janina (9a) Königshutte
352. Gelecińska Irena (5a) Bromberg
353. Gołębiewska Halina (10) Alte Geringswalde
354. Gocparski Edward (6) Schl.Wüstegiersdorf
355. Geppert Lätilie (6) Posen
356. Guze Edward Sołtyka 4 (1) Rimmelsburg
357. Gizot Tadeusz (15) Bad Frankenhausen
358. Grabalski Henryk (13a) Reichaban
359. Gruszczyńska Henryka (10) Alt Geringswalde
360. Gładych Zdzisław Wołomin (1) Berlin
361. Grabowski Henryk Feldpost 11712
362. Gacparski Jan (2) Fürstenberg
363. Gryczuk Grzegorz Lehrte bel Hannover
364. Grońska Janina Dobra 20 (8) Kanth bei Breslau
365. Gniedo Franciszka Konarskiego 8 (1) Berlin
366. Galińska Teofila (20) Hildeschein
367. Góralczyk Mieczysław (24) Hamburg
368. Gębicka Regina Wołomin (20) Hannover
369. Gawlak Józef (8) Rauscha
370. Grubska R. (6) Turek
371. Gostkowska Helena VöLkenwode GG
372. Grodecka Genowefa (8) Alt Janer
373. Guzińska (1) Berlin
374. Glesner Henryka Solec 113 (8) Klettendorf
375. Grzybowska Jadwiga (9a) Loben 0/S
376. Góras Józefa (5a) Post Melden, Krs. Graudenz
377. Golian Stanisława (19) Magdeburg
378. Głaziurski Romuald (8) Hermsdorf
379. Grol Jadwiga Schmüdeborgi
380. Głogowski Stefan (6a) Zichlin
381. Garwola Helena (8) Breslau 2
382. Gomoradzki Władysław Niemcewicza 29 (2) Fürstenberg
383. Godziejewski Jan Ustronie 2 Parchim, Michlenburg
384. Górnik Władysław Kawcza 3 (4) Stettin
385. Górecki Henryk Czerwińska 6 Feldpost 08900
386. Grudzińska M. (17a) Bruchsol/Baden
387. Gajewska-Timoszuk Zofia Górnośląska 3 (8) Bad-Landedck
388. Gilewicz Anna (12b) Post Neurark
389. Grocholak Kazimierz (5a) Liebusch Kr. Berent Westf.
390. Górna Anna Górczewska 11 (10) Leipzig
391. Gawęda Jan Wronia 37 (2) Fürstenberg
392. Górecka Irena Lauban
393. Głowacki Bronisław (13a) Karlstadt
394. Goebel Halina (8) Beuthen am Oder
395. Golubiński Józef (8) Oberguell
396. Gryczko Alicja (1) Berlin
397. Gilna Irena (5a) Reetz
398. Gmitrzuk Eugenia (8) Breslau
399. Grzelecka Kazimiera (12b) Fürsorgheim
400. Gorzelniak Edwatrd (8) Glausche
401. Hałasiński Władysław (22) Gutchoffnungs
402. Hildebrand Wacław Gibalskiego 9 (8) Munsterberg
403. „ Regina (8) Freiburg
404. Hluschtschenko Aleksander (10) Forst Schmilka
405. Hauk Stefan (10) Chemnitz
406. Hiński Stanisław Prądzyńskiego 39 (8) Glogau
407. Huczyńska Irena (8) Alt Janer
408. Hegenbasth Lucyna (4) Lück
409. Hajkiewicz Hanna (9a) Dombrowa O/S
410. Halter Ryszard (4) Pölitz-Stettin
411. Hubert Zofia i Wiktoria Kochanowska (8) Rathau
412. Holnicka Zofia (2) Schweibus
413. Hyżorek Władysław (6) Jarotschin
414. Hipsz Władysław (12a) Wien XXV
415. Hajduk I. (8) Liegnitz
416. Hajduk Helena (8) Lanbau
417. Herman Bonawentura (16) Weimar
418. Hauke Eugeniusz (9) Sosnowitz
419. Herr Ludwik Nowy Świat 7 (12a) Post Rosenau
420. Haze Leonard (8) Breslau 2
421. Hein Karol (9a) Beuthen
422. Heidenseich Jadwiga (9a) Katowitz
423. Hanasz K. (9a) Sosnowitz
424. Herman Szczepan (8) Ohlan
425. Horbaczewska Ewa (9a) Sosnowitz
426. Hikert Kazimierz (4) Stettin
427. Hartwich Stanisława Sebnitz
428. Horatym Kazimierz (8) Breslau
429. Hutt Friedrich (8) Karlswalde
430. Hildebrand Anna (6) Gräditz
431. Höptner Elżbieta Libau
432. Hilkiewicz Eugenia (10) Wolfem
433. Hikiert Barbara (1) Berlin
434. Hüter Aniela (8) Mallnitz
435. Hahmut Tadeusz (5b) Neustadt
436. Hubert Anna (9a) Sosnowitz
437. Hoffman Rozalia (8) Brieg 3
438. Irczyk Czesława Igańska 2 (8) Lindensuh
439. Ignaczak Ludwik Solec 67 (1) Berlin 20
440. Ignaczak Adam Glogau
441. Izerowicz Wanda (2) Grossen
442. Ignaczak Józefa Młynarska 20 (8) Waldenburg
443. Iwanowski Jan (8) Hindenburg
444. Imbilski Jan Łomżyńska 36a (2) Ströbitz
445. Irzykowski Wacław (21) Wesl in Westfalien
446. Iwanicki Władysław Zielna 12 (20) Wattenstedt
447. Idzikowska Helena (23) Oldenburg
448. Idzikowska Eugenia (10) Zittau
449. Iwańska Irena (8) Breslau
450. „Irena”, siostra szpitalna z matką i siostrą (18) Neuhifen- -Ludigshafen
451. Indrian Aleksander (20) Hannover
452. Jarosz Tadeusz (22) Verde-Ost
453. Johołkowska Helena (6) Peerez-Kalny
454. Jasiński Antoni (20) Calle bei Hannover
455. Jankowska Wł. (6) Posen
456. Jaciejowska K. (9a) Katowice
457. Jarosz Krystyna (21) Witten Aunen
458. Janiszewski Edward (22) Essen
459. Jędrasiak Antoni (2) Müchendorf bei Berlin
460. Jędruszek Henryk (8) Breslau
461. Jeziorska Janina (9a) Sosnowitz
462. Junczyk Czesława Igańska 2 (8) Breslau
463. Jackowicz Ryszard (8) K Sprottau
464. Jóźwik Czesław (8) Breslau
465. Jędrzejczak Henryk Leszno 104 (12b) Neuzeug
466. Jastrzębska Paulina (8) Grünberg
467. Jankowski Józef (3) Rostock
468. Jurczyńska Józefa (9a) Bendsburg
469. Jankowska Stefania (10) Zittau
470. Jastrzębska Elżbieta Zajęcza 11 (9a) Brucksal
471. Jędrychowska Jadwiga Mostowa 32 (13b) München
472. Janas Janina Sosnowitz
473. Jemiołkowski Felicjan Grójecka 40 (8) Millitsch bei Breslau
474. Jankowska Anna (6) Bitzmanstadt
475. Jürkiewicz Kornelia Walbeck über Weferlingen
476. Janczewska Irena (5b) Zichenau
477. Janiszewski Tytus (3) Meklenburg
478. Jarmulska Anna (1) Berlin
479. Janiszewska Helena Hrubieszowska 3 (24) Hamburg
480. Jaromińska Józefa (8) Waldenburg
481. Jakubowski Franciszek (14) Ludwigsburg
482. Janiak Genowefa (2) Krammen Mark
483. Janiak Janina Grzybowska 29 (10) Limbach
484. Jóźwiak Aniela Stalowa 51 (12a) Stein an der Donau
485. Jankowska Kazimiera (1) Berlin
486. Jurkowska Helena Grünberg
487. Jakubowski Stanisław Kazimierzowska 28 (8) Glogau
488. Jasińska Maria (8) Waldenburg
489. Jung Karola Młynarska 34 (8) Waldenburg
490. Jestadt Maria (2) Schneidemühl
491. Jankowski Edmund (10) Leipzig
492. Jasiński Bolesław Struga (2) Frankfutr n/Oder
493. Janiszewska Henryka (8) Grünberg
494. Jasieniecka Maria Bitterfeld
495. Jankowski Henryk (24) Hamburg
496. Jasińska Zofia (24) Hamburg
497. Jasiński Feliks Żelazna 89 Feldpost 11712
498. Jankowski Jan (9a) Katowice
499. Janiszewski Stanisław (20) Post Handorf Süd
500. Jakubowski L. (6) Litzmanstadt
501. Jastrzębski Józef Schweidnitz
502. Jagiełłowicz M. (9) Sosnowice O/S
503. Jaworski Marian (6) Lissa
504. Jaśkiewicz Aleksander (12b) Linz-Oberdonau
505. Jezierska Kazimiera (4) Schramberg
506. Jezierska I. (6) Zychlin
507. Jaruchawska Konstancja (6) Poznań
508. Jaegermayer R. Salzburg
509. Jędrzejewski Wacław (14) Urach Wurtt
510. Jakubowski Tadeusz (8) Kotzenau
511. Juchniewicz T. Alfaheim
512. Jaworska Zofia (6) Kutno
513. Jakubiak Kazimierz (5a) Fredau
514. Jaźwiński Ryszard (2) Post Sonnenwalder W/L
515. Jasiński Franciszek Furmańska 13 (8) Gladstadt
516. Józefowicz Aleksandra (22) Düsseldorf
517. Jeżowska Genowefa Omulewska 6 (8) Borkau-Oderwald Kr. Glogau
518. Jędraszczak Julian (1) Berlin
519. Jugo Mieczysław Wołomin (1) Berlin
520. Jaworski Henryk (4) Pirchau
521. Jankowska Janina (10) Leipzig
522. Janowski Stanisław (523.8) Bad Bandeck, Schles.
523. Jodłowski Stanisław (2) Brandenburg
524. Jachimczuk Aleksandra (24) Hamburg
525. Jasińska Aleksandra Ludwika Chmielna 106 (10) Niederoderwitz über Zittau
526. Jastrzębska Stanisława Rymarska (10) Klostergeringswalde
527. Jesionek Czesław (1) Berlin
528. Jezierski Jan (1) Berlin-Grunewald
529. Jaskulski Edmund (14) Württemberg
530. Jagodziński Ludwik (10) Wolfen
531. Junger Nastka (9a) Gläsen O/S
532. Jarosiewicz Ludwik Wolska 26 (1) Falkensee b/Berlin
533. Jaroń Lucjan (4) Stettin-Pölitz
534. Jacyniak Zofia (20) Alfeld-Deina, Alfahaim
535. Jaworska Anna Köslin
536. Jersak Bronisław (10) Halle (Salle)
537. Jaroń Tadeusz (8) Waldenburg
538. Jasiński Stanisław Grzybowska 66 (2) Ströbitz bei Kottbus
539. Jędrzejewska Maria (8) Grünberg
540. Janczewska Irena (5b) Kathalische
541. Jaszkowska Janina Potocka 3 (13b) Kempten
542. Jakubczyk Jerzy (8) Breslau 2
543. Jagorow Helena (8) Frachenberg
544. Jakubowska Anna (8) Ullersdort
545. Juszko Mieczysław (8) Streit bei Striegau
546. Kajkowska Władysł. (8) Freiburg
547. Kosudarska Jadwiga (8) Freiburg
548. Kajtaniak Stanisława Sienna 69 (13a) Plainfeld
549. Koryś Feliks Ożarowska 1 (10) Hastchau bei Chemnitz
550. Kryszewska Marta (8) Vorswalde
551. Kuczyński Józef (6) Kalisch
552. Kochaniak Dionizy (14) Stuttgart
553. Kwiatkowska Leontyna Finow
554. Kochanowska Wiktoria (8) Bris Land bei Breslau
555. Kwiatkowski Witold Solna 6 (8) Münsterberg
556. Klaczyński Czesław Leszno 81 (8) Frankenstein
557. Kopczyński Józef Dunajecka 13 (8) Sagen Schlasien
558. Kuryłło Hieronim Ciepła 19 (8) Breslau 2
559. Kokieć Lucjan Piotra Skargi 58 (12b) Steyr Oberdonau
560. Kuchanówna Kryspina (9a) Sosnowitz
561. Kratzer Jerzy (5a) Sophienwalde
562. Koper Jadwiga Schömberg
563. Koncewicz Aleksander Krakowskie Przedmieście 56 (8) Frankenstein
564. Kucharski Franciszek (8) Polnistro Fireburg
565. Kubicka Daniela Wolska 83 (8) Charlottenbrum
566. Kowalska Janina (8) Greiffenberg
567. Kot Władysław Krakowskie Przedmieście 40 (24) Büchen Fanenburg
568. Kowalczuk Kazimierz Ptasia 4 (24) Büchen
569. Kuczyński Gustaw Sanderschlen
570. Kamiński Zygmunt Ogrodowa 3 (8) Post Gross Wartenberg
571. Konicki Zygmunt Geibsdorf
572. Kądziela Stanisław (8) Gross Wartenberg
573. Kamiński Konrad (8) Breslau 2
574. Kowalski Wacław (8) Diehrenhof
575. Kruszewska Feliksa (6) Brückstadt
576. Katona Józef Ogrodowa 3 (8) Post Gross Wartenberg
577. Kuhtze Aleksander (6) Görnau
578. Kowalski Stefan Iwicka 15 (1) Berlin
579. Kozłowski Tadeusz Krochmalna 57 (8) Breslau 2
580. Kraśkiewicz Stanisław (4) Stolp-Reitz
581. Kłos Tadeusz (20) Lehrte bei Hannover
582. Kaczyński Henryk (24) Borgteheide bei Hamburg
583. Kowaliszewski Czesław Olesińska 11 (8) Neusalz
584. Kowaliszewska Janina Olesińska 11
585. Konorski Andrzej (8) Breslau 1
586. Krypska Maria Wolfen
587. Kowalewski Stanisław Krasińskiego 16 (3) Seestadt-Wismar
588. Korbella Albert (9a) Sosnowitz
589. Kudriawcew Władimir (9a) Gleiwitz
590. Kudrewicz-Kotarska Józefa Augsburg
591. Kleczewski Jan Kleczewska 50 (2) Ströbitz bei Cottbus
592. Krzosek Stanisław (1) Berlin 20
593. Kowalunas Marian Bednarska 8 (8) Breslau 2
594. Kurkowska Kazimiera (8) Wolsdorf
595. Kossowska Zofia (8) Bries bei Breslau
596. Kowalczyk Józef (5a) Post Ostichau
597. Kisiel Stefania Ceglana 8 (2) Neu Sedein
598. Kluczkowska Stefania (8) Klein Kosel
599. Kaczkarkiewicz Irena (11a) Teplitz-Schönau
600. Kruszewska Anna Tyszkiewicza 30 (8) Breslau Gross- -Kasselwitz
601. Krawczyk Helena (2) Babelsberg
602. Kaczyński Wacław (4) Stettin-Pölitz
603. Kołodziejska Anna Cegłowska 19 (8) Lindenruh
604. Krzemieniewski Mieczysław Grochów, Perkuna (12b) Steyr Oberdonau
605. Kaczmarska Janina Pańska 86 (12a) Sigmundsherberg, Kr. Korh
606. Kieszkowski Stanisław Okopowa 18 (12a) Wien Schliessfach
607. Kięcka Władysława Chłodna 52 (8) Strehlenz
608. Kozłowska Zofia Stuttgart
609. Kirpatsch Elza Słowackiego 20 (6) Litzmanstadt
610. Kowalski Konstanty (5a) Dorf Wydmuch
611. Kłoszewska Wanda (8) Lindenrun
612. Kajak Janina (10) Kreischa bei Dresden
613. Kowalska Maria (20) Lehrte b. Hannover
614. Kackiewicz Zygmunt Dzielna 93 (12) Münicholz
615. Kozarzewska Aniela (20) Dickholzen bei Hildein
616. Karczewski Benedykt (10) Neukirch
617. Komorowski Eugeniusz Elekcyjna 100 (8) Breslau
618. Kluczyk Stanisława (8) Neusalz
619. Klusiewicz Irena (8) Friedland
620. Kafarowska Leokadia Chlodna 68 (8) Breslau-Hündefeld
621. Kubala Celina Bernardyńska 1b (12b) Reichsbahn- -Betricosweld
622. Kaczyński Fr. Redutowa 13 (20) Klanen ü Lechoty
623. Kwaszewski Lech (10) Leipzig
624. Kwaśniewicz Stanisław Bernardyńska 34 (8) Breslau
625. Kubica Władysław Wronia 33 (8) Dorf Glausche
626. Kamińska S. (6) Hermansbad
627. Kolasińska Michalina (8) Bad Charlottenbrum
628. Kocicka H. (6) Posen
629. Kwestarz Bolesław Solna 17 (12a) Wien 20
630. Kotowska Stanisława (10) Collmen 12
631. Karmilew Nikolaus (15) Lehesten
632. Kołomacki Stefan Fabryczna 10 (10) Keukirch
633. Krupica Wacława (1) Berlin
634. Kozłowski Andrzej pl. Żelaznej Bramy 4 (20) Lehrte
635. Klonowska Antonia Zajęcza 9 (17a) Bruchsal Baden
636. Komtak Helena (5a) Kutno
637. Kawecki Zenobiusz Stanisławowska 77 Warthenau
638. Kostewicz Bronisława (12b) Oberdonau
639. Kałuski Zbigniew (23) Osnabrück
640. Kowalska Maria (12a) Stein O/Donau
641. Klimek Bronisława (8) Breslau
642. Kowalska Halina (20) Lehrte bei Hannover
643. Koch Emma (5a) Gr. Reichenau Kr. Briesen
644. Krauze Zofia Ludna 3a (8) Karlswalde
645. Kryspin Beniamin Pańska 90 (20) Hannover
646. Kulczyk Eugenia (20) Lehrte
647. Knap Stefan Horyńska 3 (3) Seestadt
648. Kuligowski Kazimierz (1) Berlin
649. Krajewska Krystyna (2) Friedrichsmühle
650. Kożuchowska Stanisława (12a) Stein/Donau
651. Krawczyńska Jadwiga Wolska 44 (8) Lauban
652. Kuczkowska Genowefa (6) Post Waldhorst
653. Kapuściński Tomasz Ogrodowa 24 (8) Lerchenberg
654. Kulczyński Zygmunt Miedziana 15 (15) Eisfeld Thür.
655. Kotlarewski O. (6) Litzmanstadt
656. Kacprzak Stanisław Kolejowa 41 Stuttgart
657. Kowalski Aleksander (5a) Kutno
658. Kopczyńska Władysława Wronia 31 (8) Gräditz
659. Kozub Mieczysława (21) Wetter Ruhr
660. Koziarski Stanisław Krucza 4 (8) Waldenburg
661. Kuschman Edmund Szopena 6 (8) Gräditz
662. Krawczyk Aleksander (21) Haltern
663. Krakowska Halina z mężem l. 20 al. Niepodległości 149 Godesberg
664. Kołodziejski Post Wkra, gm. Szumlin
665. Kowalewski Aleksander Targowa 63 Feldpost 37527
666. Krawczyk Leokadia (8) Ratchau
667. Kowalska Irena (10) Zittau
668. Kazikowski Marian (8) Glausche
669. Kopczyński Józef Leszno 73 (8) Kotzenau bei Leipzig
670. Krzyżanowski B. (5a) Liebusch, Kr. Berent
671. Kotfinowa Zofia Sapieżyńska 7 (8) Raynau N/S, Kr. Goldberg
672. Kurowska Janina (6) Dorf Kiszewo Wielkie
673. Kowalczyk Józef Olesińska 12 (1) Berlin
674. Kowalewski Wacław (6) Lissa
675. Kędzierski Feliks Międzychodzka 25 (2) Cobel b. Galau
676. Kulesza Krystyna (8) Grünberg
677. Kęcik Rozalia pl. Kazimierza Wielkiego 4 (10) Dresden
678. Kołakowski Marian Wolska 34 (8) Seidenberg
679. Kazijewicz Hanna (8) Breslau 2
680. Kotfiło Aniela (8) Breslau 1
681. Kęsicka Stanisława (8) Holbnitz
682. Kurmanowska Genowefa (23) Dötlingen/Oldenb.
683. Kalichowicz Włodzimierz (8) Kraischwitz
684. Kuczmański Szczepan (14) Kornwestheim
685. Kopystecki Marian (22) Mülheim/Ruhr
686. Kowalczyk Stefan (5a) Fredau
687. Królikowski Józef (2) Ströbitz
688. Kaczmarska Mirosława (10) Wolfen
689. Kaszyński Feliks (8) Brieg bei Breslau
690. Kuśnierska Jadwiga (22 ) Kr. Noers, Sonsbeck über Geldern
691. Karwowski Eugeniusz (8) Glogau
692. Kupecki Henryk (8) Breslau 24
693. Kapczyńska Władysława Wronia 31 (8) Gröditz
694. Kowalska Antonina S. (5a) Garbenfeld
695. Krockowicz Zbigniew (6) Porthof
696. Kpyta Antoni (21) Berlin Westfalen
697. Kwiatkowska H. (5a) Klein Groschen
698. Klimczak Agnieszka (6) Posen
699. Komorowski T. Feldpost 11712
700. Kasprzyk Zbigniew Orla 12 (8) Glogau
701. Kasprzak Jan (8) Lauben
702. Kozioronek Wiktor (1) Berlin Grünewald
703. Kowałkiewicz W. (1) Berlin
704. Kozłowski Piotr (6) Sosnówka
705. Kliglich Wiktor Młynarska 27a (21) Amalierzhutte
706. Kowalska Bronisława Łowicka 51 (1) Falkensee bei Berlin
707. Kossowski Stanisław Aletynberg über Walkenvid
708. Kubicki Stefan Wawerska 19 (5a) Stutthof
709. Koziołek Jan Czerwonego Krzyża 21 (23) Kirchweg bei Bremen
710. Krzyżanowski Zygmunt (20) Wattenstedt
711. Kowalska Michalina (5a) Post Felden Kr. Graudenz
712. Kurman Stanisław (8) Glausche über Naumslau
713. Kaczanowska Teresa (8) O.T.Gröditz
714. Kubańczyk Bolesław Towarowa 25 (1) Berlin-Grunewald
715. Kobla Andrzej (5a) Krausental
716. Krzewicka Wiktoria Wolska 3 (8) Wigandsthol
717. Kołdra Jadwiga (10) Hartmansdorf
718. Kulesza Krystyna Kawcza 54 (8) Grünberg
719. Kinasiewicz Zdzisław (8) Breslau 2
720. Kowalczyk Ludwik Wronia 54 (8) Breslau 2
721. Kowalski Marian (8) Post Gross Wartenberg
722. Konarski Józef Racławicka 97 (18) Zwickau (Sa)
723. Klinas Maria Świętojańska 23 (2) Prenzlau u/M
724. Kalisz Stanisław Chłodna 17 (8) Glogau
725. Kwiatkowski Stefan (8) Langemarkt
726. Komorowski Piotr Fürstenberg
727. Kaźmierowski Wł. (8) Guhrau bei Breslau
728. Kantorek Mieczysław Ogrodowa 52 (8) Wigandshel
729. Kroll Irena (6) Litzmanstadt
730. Kubańczyk Eugeniusz Feldpost 11712
731. Krupski Antoni Wolska 54 Königszelt (Schl.)
732. Korytkowski Stanisław Okolska 3 (14) Spaichingen (Würt.)
733. Kotowicz Zbigniew (8) Gremsdorf
734. Królikowski Jerzy Bema 81 (10) Zwickau
735. Kopeć Zbigniew Pańska 114 (1) Berlin
736. Kudajczyk Edward Ogrodowa 16 (8) Post Glausche
737. Kotarska Józefa (13b) Baunstetten
738. Kłos Maria Chłodna 68 (8) Breslau
739. Kupecki Henryk (8) Breslau
740. Kurczewski Tadeusz Wojciecha Górskiego 1 (6) Kalmar
741. Kurnik Franciszek (4) Stolp-Reitz
742. Kadelski Jacek (1) Gross-Ziethen
743. Kondrakiewicz Leokadia Marszałkowska 36 (15) Nordhausen
744. Kopp Jan (14) Rottweil a/Neckar
745. Krystaszek Edward (2) Neuzelle Kr. Guben
746. Krauze Stefania Sienna 44 (17a) Bruchsal Baden
747. Kinczel Maria Nowy Zjazd 7 (8) Floriansdorf
748. Kurus Krystyna (14) Nellingen
749. Kwiatkowski Stanisław Oberhausen
750. Kisiel Stefania (1) Neu Seddin
751. Kornaczewska Stanisława Leszno 123 (8) Kr. Hirsberg Riesengebirg
752. Kaczmarska Maria Wronia 18 (12b) Kr. Thorn N/D
753. Kupiec Romuald Wilcza 59 (2) Post Sonnenwelde
754. Kochowska Janina (2) Brandschütz
755. Król Stanisław (8) Breslau 2
756. Kamiński Marian Młocińska 9 (14) Kornwestheim
757. Korzeniowski Stanisław (2) Eberswalde
758. Kwiatkowski Zbigniew (4) Freienwalde
759. Kowal Aniela Drewniana 3 (6) Freinweiler
760. Kazikowski Henryk Tyszkiewicza (8) Hausdorf-Oberdorf
761. Kajda Władysław Krzywe Koło 28 (5a) Post Tauer. Kr. Thorn
762. Kornaszewska Stefania Maltsch-Oder
763. Kossut Józef Wölbelin
764. Kozłowski Stefan (14) Sweningen
765. Kotowski Karol Oksywska 15 (20) Hannover
766. Księżopolski Jerzy (5a) Kranzwerder
767. Klimkiewicz Marian adres nieczytelny
768. Kacprowicz Aurelia (8) Schömberg
769. Kamiński Zygmunt (8) Post Gross Wartenberg
770. Kaźmierczuk Stanisława Maltsch
771. Kozak Władysława (22) Düsseldorf
772. Kowalski Henryk Młynarska 16 (8) Glogau
773. Kruszewski Czesław (20) Braunschweig
774. Kurmanowska Genowefa Górczewska 108 (23) Dötlingen
775. Kozłowski Michał Chodkiewicza 18 (10) Dresden 10
776. Kurowska Maria (12a) St.Pölten-Worth
777. Kałaska Irena Wawelska 50 (8) Schmiedeling
778. Kessler Halina (8) Schweidnitz
779. Kaliszczyk Jadwiga (8) Mallnitz
780. Krecińska Władysława (8) Arndorf
781. Kalinowski Stanisław Stępińska 11 (2) Brandenburg
782. Krechowicz Zb. al. Niepodległości 152 (6) Porthof
783. Komendarczyk Blandyna Nudow ü. Grossbeeren
784. Kropisz Edmund z Grochowa (21) Haltern
785. Kalisz Stanisław (8) Glogau
786. Karboniak Piotr (2) Schneidemühl
787. Kwiatkowski Zygmunt (21) Dortmund
788. Kowalski Henryk Kacza 16 (4) Stettin
789. Kryszkiewicz Jan (14) Bietigheim
790. Kanatys Julian (8) Gr. Wartenberg
791. Karpiński Aleksander (4) Stolp-Reitz
792. Kammerer Helena Mariensztat 3 (8) O.T. Floriansdorf
793. Kazimierczak Władysław Furmańska 10 (8) Post Gross Wartenberg
794. Karniejew Stefan Białystok (4) Stettin
795. Kluge Zofia (2) Schneidemühl
796. Kalinka Janina (5a) Graudenz
797. Krynicka Janina (10) Planen
798. Kopystecki M. (22) Mülheim Ruhr
799. Kupecki Henryk (8) Breslau 24
800. Kostrzewa Marian (1) Berlin
801. Kucharska Janina (8) Breslau
802. Kubiak Józef (8) Glogau
803. Kawecki Zenobiusz (6) Warthenau
804. Kurowicki Stanisław (10) Wiesengrund
805. Kin Wiktor (6) Kutno
806. Kolasińska Michalina Grójecka 56 (8) Charlottenbrun
807. Kowalski Tadeusz (1) Berlin
808. Krawczyk Aleksander Schroegera 74 (21) Haltern (Westf.)
809. Kantorek Aleksandra Ogrodowa 52 (8) Wigandshal
810. Kaliński Henryk Sienna Fürstenberg
811. Kuźma Stanisław Wronia 21 (4) Anhalm
812. Korycki Stefan (2) Anklam/Pom.
813. Kołodziejski Edward (12a) Wien 23
814. Kwaśniewski Józef (12a) Wien 23
815. Klimowicz Franciszek Żytnia 27 (8) Grube Erika
816. Kulesza Aleksander (5a) Liebusch
817. Kobziński Ignacy (9a) Sosnowiec
818. Kisiel Stefania Ceglana 9 (1) Berlin
819. Kostrzewa Leon Wołomin (20) Hannover
820. Kaczorek Aleksander Targowa 14 (5) D.A.F. Gotenhafen
821. Kolibabski Tadeusz Leszno 104 (8) Rudolfsdorf
822. Konopacka Anna (5b) Sochozin
823. Kamiński Marian Młocińska 9 (14) Kornwestheim
824. Krawiecki Robert (2) Crosse/Oder
825. Kunowski Wacław Nowy Świat 22 (23) Dötlingen/ Oldenburg
826. Knapp Zofia (8) Breslau 2
827. Kalbarczyk Józef Przyokopowa 56 (8) Langemark
828. Kiser Maria (9a) Blachstädt
829. Kaliciński Feliks Bielany (10) Wolfen Kr. Bitterfeld
830. Kmiecik Feliks Lewicka 4 (8) Breslau 2
831. Kluczyńska Halina (10) Leipzig 31
832. Korpysz Małgorzata Furmańska 10 (10) Leipzig 31
833. Kołacz Jan (5a) Fredau Post Ostichau
834. Kulesza Stefan (8) Narklissa, Kr. Lauban
835. Kliglich Wiktor (21) Amalienhütte
836. Kowalski Marian (8) Gr.Wartenberg
837. Kędzierska R. Crossen Oder
838. Kwiatkowska Wanda Nowolipki 97 (20) Hildesheim
839. Kornaszewska Stanisława (8) Hirschberg
840. Kornaszewska Danuta
841. Kielisiak Marian (8) Post Gross Wartenberg
842. Konarzewska Wiktoria Sebnitz in Sachsen
843. Kołakowska Maria Oliwska (2) Grossen Oder
844. Kłapiński Teodor (9a) Heydebreck
845. Karczewska Jadwiga Brieg bei Breslau
846. Komorowska Maria (8) Wüstegiersdorf
847. Kasprzyk Zbigniew Orla 12 (8) Glogau
848. Kędzierska Teofila Dorf Karolinowo
849. Król Danuta (1) Berlin
850. Kwiatek Jerzy Dymińska 10a Frankfurt a/Men
851. Karpiński Wincenty (13a) Altdorf
852. Karwowski Stefan Schweidnitz
853. Krakowiak Czesław (10) Leipzig
854. Krawczyńska Jadwiga Wolska 44 (8) Lauban
855. Kruszewska Jadwiga (19) Magdeburg-Buckau
856. Kostro M. (9a) Glückau
857. Kordasek Irena (6) Litzmanstadt
858. Kołakowska Czesława Seidenberg O/L
859. Kubiak Jerzy (1) Berlin
860. Kopacz Jan (1) Berlin
861. Kappes Jerzy Zb. (8) Glausche
862. Kapuściński Tomasz Ogrodowa 24 (8) Leichenberg
863. Kamiński Kazimierz pl. Mirowski 13 (8) Glogau
864. Kazimierska Eugenia Okopowa 4 (8) Schmidding
865. Kuliński Stanisław (8) Brieg bei Breslau
866. Kołabuńska Marta (10) Sebnitz
867. Kuczenka Maria Falkenau a/Eger
868. Kin Stanisław Bednarska 8 (8) Breslau 2
869. Krein Edward (13b) Ottobeuren
870. Kowalski Jerzy Müchein 60 Freimann
871. Krajewski Władysław (9a) Sosnowitz O/S
872. Krüger Feliksa (6) Leslau
873. Kruszewska Jadwiga (19) Magdeburg
874. Kazimirski Jan (8) Breslau 2
875. Kania Irena (10) Leipzig
876. Kossecka Maria (9a) Dąbrowa Górn.
877. Kwiecińska Irena (3) Baizenburg
878. Kozłowska Maria Cząstkowska 20a (13b) Kempten
879. Kalińska Jadwiga Karowa 7 (8) Rabsen, Kr. Glogau
880. Kazimierczak Antoni Węgierska 18 (8) Petrwitz
881. Krywenko W. (1) Berlin
882. Kasprowicz Zofia (6) Kutno
883. Kamiński Lucjan (8) Frankenstein
884. Kotfuta Aniela (8) Breslau
885. Kozłowski Wacław (8) Breslau
886. Kamiński Alfred Szeroka Feldpost 37527
887. Kopczyńska M. (6) Litzmanstadt
888. Koziczyńska Wacława (5b) Gornau
889. Kawęcka W. (20) Gehrenode
890. Katyll Leokadia (13b) Reichertshofen
891. Kozubaj K. (10) Orimneitschau
892. Knop Władysław (23) Oldenburg
893. Kowalewski Ludwik (1) Berlin 20
894. Kudriawcew Władimir (9a) Gleiwitz
895. Kamecki Henryk (10) Schützchöfling
896. Knatzer Jerzy (5a) Sophienwalde
897. Kowalski Julian (8) Reichenstein
898. Kornaszewska Kamila (8) Waldenburg
899. Kluczyk Stanisława Neusalz
900. Kin Władysław Krochmalna 36 (8) Brieg bei Breslau
901. Kaczorowski Antoni (3) Seestadt Rostock
902. Kołodziejczyk Antoni (3) Seestadt Rostock
903. Kobla Zygmunt (20) Lehrte bei Hannover
904. Kołb-Sielecki Konstanty (14) Sttugart-Hesloch
905. Kończycki Wacław (10) Neukirch
906. Kuncelmann Alfreda (8) Gräditz
907. Kaczmarska Mirosława (10) Wolfen Wasserturm
908. Kowalczyk Jan Saperska 12 Essen Bergerhausen
909. Królikowski Stefan Essen Berghausen
910. Kowalski Henryk Kacza 16 (4) Stettin
911. Karwacka Helena Młynarska 16 (8) Glausche
912. Krik Brabara (12b) Steyr Oberdonau
913. Kulczyński Kazimierz (21) Schwelm
914. Kęsicka Stanisława (8) Mallnitz
915. Krępski Stanisław (16) Frankfurt a/M
916. Kuczkowski Władysław Wolska 53 (8) Langemark
917. Kwiatkowski Wacław (8) Reselwitz
918. Karczmarek Eliza (8) Rauscha
919. Karwat Jan Chmielna 57 (2) Cottbus
920. Kozłowska Wanda (8) Breslau
921. Kozerska Zofia (1) Berlin
922. Koziarski Zygmunt (8) Kamnitz
923. Komoszewska J. (5b) Wieś Sadek
924. Kalbarczyk Ryszard (12b) Letten b.Steyr Oberd
925. Kornafel Maria Crossen/Oder
926. Kantorski Stanisław Ciechanowska 4 (2) Ströbitz b. Cottbus
927. Kosowska Kazimiera (4) Köslin
928. Krzywnicka Jadwiga (5b) Rarias
929. Kowal Janusz (5b) Elbing-West pr.
930. Karaś Jan (15) Greiz/Thür
931. Kowalczyk Józef (1) Berlin-Grunewald
932. Knapik Katarzyna (8) Heidegrund
933. Kazimierczuk Janusz (8) Maltsch a.d. Oder
934. Kowalski Edward (1) Berlin
935. Kamiński Bronisław (23) Bremen
936. Kaźmierkiewicz Maria Chłodna 42 (8) Polsnitz
937. Korniejew Stefan (4) Stettin-Pölitz
938. Konge Henryka (10) Leipzig
939. Kpyłowie Antoni i Władek (21) Kesl Werl in Westfalen
940. Lisowski Antoni (23) St. Hülte Kr. Diepholz
941. von Lukin Luize (10) Dresden
942. Lech Bolesław (10) Wolfen
943. Luc Lucyna (1) Berlin 20
944. Lange Wanda (8) Floriensdorf
945. Liwiński Edward (6) Feldpost 37527
946. Laskowska Jadwiga Mokotowska 57 (1) Berlin
947. Letkowski Stanisław Okuniewska 12 (16) Frankfurt
948. Lange Irena (15) Jena-Thür
949. Lewartowska Stefania (20) Hemmel
950. Lewicka Józefa (5a) Leipe
951. Latosiński Michael (6) Ostrowo
952. Lange Karolina (15) Oberhaim b/Königsee
953. Lesiak Marceli Narbutta 27 (8) Münsterberg
954. Lewański Marian (10) Elsterwerda
955. Lichocki Andrzej Furmańska 6 (8) Kraftbarh
956. Labecki Ludwik (6) Posen
957. Leśniak Jan Wronia 70 (8) Habelschwedt
958. Lubak Józef (19) Grossundekie b. Magdeburg
959. Lichocki Marian (4) Stettin
960. Lewandowski Jan Żelazna 69 (12a) Marchfeld
961. Liegacis Jan Staszica 4 (8) Glausche
962. Lelonek Stanisława (8) Breslau
963. Libchen Irena (8) Schweidnitz
964. Ludwisiak Zofia (8) Breslau
965. Lewandowska Janina Freystadt
966. Lipiński Wacław (8) Glogau
967. Lewandowska Jadwiga (8) Wolsdorf
968. Lemanowicz Michał (4) Anklam
969. Lamowski Eugeniusz (22) Veerde-Ost
970. Lewicki Franciszek Ogrodowa 69 (1) Berlin
971. Lipka Zygmunt Grochowska 89 (21) Eiltnys bei Münster / West
972. Lejbowicz B.W.Witenberge
973. Lipińska Michalina (8) Rabsen
974. Lemańska Rozalia Wittenberge
975. Litwik Anna Barmke am Kelstedt
976. Lewtakowska Maria (9a) Slawliow O/S
977. Lange Konrad Gdańska 2 (9a) Oppeln
978. Lewandowska Alicja (10) Bad Kreischa bei Dresden
979. Lewandowski Eugeniusz Łucka 24 (4) Stettin
980. Lipska Maria Leszno 106 (8) Liebau
981. Lewandowski Władysław (8) Breslau 2
982. Ludwikowski Stefan (22) Duisburg
983. Lewicki Józef Chłodna 32a (8) Glausche
984. Linkiewicz Barbara (6) Gnesen
985. Legucki Edmund Szeroka (6) Lissa
986. Lipińska Franciszka Chmielna 128 (1) Berlin
987. Lenart Józefa Jana Kazimierza 1 (12b) Steyr
988. Lewandowska Józefa Glogera 6 (8) Hirschberg
989. Lewicki Wojciech (8) Breslau
990. Lidke Ryszard Krochmalna 9 (8) Breslau 2
991. Listowski Kazimierz Żurawia 15 (10) Elsterwerda
992. Lewandowska Jadwiga (10) Sebnitz
993. Lipski Wiktor Olesińska 11 (24) Flensburg
994. Lubański Bohdan (8) Breslau 2
995. Lipiec Janina (13b) Augsburg
996. Lenard Bronisława Konarskiego 5 (20) Hildesheim
997. Leipow F. (6) Posen
998. Liebfeld Franciszka (8) Sagan
999. Leontjew Wiera (10) Chemnitz
1000. Lisicki Wacław Podczaszyńskiego 31 (4) Stolp-Reitz
1001. Liniewicz R. (5a) Bromberg
1002. Lange Witold (4) Stargard
1003. Lisiewska Irena Żelazna 47 (1) Renichendorf-Ost
1004. Liwińska Teresa (5a) Graudenz
1005. Laskowska Maria (6) Meschin b. Posen
1006. Lipiński Edward Miedziana 11 (4) Grimmen
1007. Lorenz Halina Dworska 8/4 (1) Berlin
1008. Lorenz Zofia (15) Lethringen
1009. Łukasiak Konrad Wiejska 7 (22) Duisburg
1010. Łukowski Ludwik (20) Hannover
1011. Łowczyk Eugenia Wolska 82 (5a) Graudenz
1012. Ławnik Stefan (8) Marklissa
1013. Łaukajtys Melania (8) Breslau 2
1014. Łapiński Antoni Grzybowska 68 (2) Ströbitz
1015. Łęgowski S. Leszno 61 (2) Brandenburg
1016. Łagodski Roman (22) Voerde-Ost
1017. Łaszczewski Władysław Kordeckiego 21 (6) Freihaus
1018. Łumińska Julia (12a) Wien I
1019. Łapiędasz Maria (20) Helmstedt
1020. Łańska Janina (19) Magdeburg
1021. Łuczyńska Helena (8) Breslau 2
1022. Łub Jan (5a) Graudenz
1023. Łyżwiński Jan (8) Klettendorf
1024. Łabaziewicz N. Neuwedell b. Pommern
1025. Ławnicki Tadeusz ks. Janusza 72 (12b) Post Oberhaid
1026. Łączyński F. Hirschberg
1027. Łukasiak Leokadia Barmke am Helmstedt
1028. Łysanowicz Janina Płocka 34 (12b) Molln, Oberdonau
1029. Łacheta Wacław Żytnia 29 (10) Halle (Salle)
1030. Łasiewicki Jan (22) H.H. Ruhr Postschliessfach 319
1031. Łazarski Antoni Brust, Post Subhau
1032. Ładziński Czesław Krzywe Koło 26 (10) Krs. Bitterfeld, Gruba Leopold
1033. Łapkowska Jadwiga (22) Heiligenhaus Bz. Düssel
1034. Łazowski Wiktor (8) Post Gross Wartenberg
1035. Łyszkowska Maria (20) Fliegerhast Helmstedt
1036. Łapińska Genowefa (5a) Graudenz
1037. Łysik Witold (8) Striegan
1038. Łojek Helena (8) Rausche
1039. Łukasiewicz Wacław Henryków Regen in Westf.
1040. Miłaszek Mirosława Mülheim a.d. Ruhr
1041. Madej Tadeusz Glatz, Post Schlüswach
1042. Mekke Cecylia (20) Lehrte b. Hannover
1043. Maria Marcinek (6) Ostrowo (Warthegau)
1044. Michalak Lucyna (5b) Wehlau
1045. Majchrzak Tadeusz (4) Ornimswalde
1046. Mackowska Alicja (9) Sosnowitz
1047. Miedzianowska Stefania (10) Dresden
1048. Markiewicz Bolesław (5a) Post Ostichau
1049. Malinowska Helena (5a) Marienmühle
1050. Majewska Alicja (1) Berlin
1051. Marcikowski Jan (8) Bad Sandeck
1052. Marncarz Sabina (17a) Bruchsal
1053. Marcinkiewicz Andrzej (1) Berlin
1054. Markowski Marian (8) Breslau 2
1055. Mierzejewski Tadeusz (19) Magdeburg
1056. Mularska Krystyna (1) Fulkensee
1057. Myszkowski Zdzisław Rembertów Dorf Krysk
1058. Michalski Feliks Wawrzyszew St. (2) Furstenberg
1059. Majewska Irena Wawer (10) Dresden
1060. Marszałkiewicz Leon Golędzinów (20) Hannover
1061. Maras Stefania (20) Münchehof
1062. Michałowska Stefania (8) Dammfeld
1063. Marks Edward i Eugeniusz (8) Breslau 2
1064. Maciaszek Wacław (20) Hahndorf
1065. Małożewska Maria (1) Ufa-Wehn bei Berlin
1066. Machniewicz Henryk (4) Greifswald
1067. Majewska Eugenia (1) Berlin
1068. Martynowski Stefan Poznańska 17 (17a) Singen
1069. Marzątka Stanisław (8) Geibsdorf
1070. Melski Henryk Bartnicza 61 (22) Post Essen-Delling
1071. Maliszewska Julia (20) Brauschweig
1072. Majewska Janina Czerniakowska 48 (8) Graudenz
1073. Misiak Edward (4) Greiswald
1074. Migas Irena (8) Rauscha
1075. Mieczkowska Stefania (8) Augsburg
1076. Migdał Stanisława (10) Limbach
1077. Matysiak Janina (6) Trenwailen
1078. Matysiak Mateusz (2) Oronienburg bei Berlin
1079. Małkowska Irena Kopernika 9 (6) Truweiler über Naumslau
1080. Mazurkiewicz Kazimierz (20) Weetzen b. Hannover
1081. Malinowski Ryszard Okopowa 18a (8) Breslau 2
1082. Michalski Henryk Elekcyjna 96 (8) Breslau
1083. Marciniak Stanisław (6) Zichlin
1084. Maziński Kazimierz Szeroki Dunaj 9 (13a) Weiden
1085. Młynarczyk Kazimiera (4) Büch, Kr. Naugard Klüg 1
1086. Milewski Wacław (4) Stettin
1087. Mejsak Henryk Brzeska (22) Oberhausen
1088. Mączka Irena (1) Eichberdaumn Ecke
1089. Maksschew (1) Berlin
1090. Mokrans Mikołaj (12b) Steeg-Gosau
1091. Milewski Mieczysław (2) Schneidemühl
1092. Maliszewski Stefan Zbożowa 3 (8) Ohlau
1093. Mrowicka Barbara (10) Freyburg
1094. Michalska Helena (10) Dresden
1095. Marks Helena Diekholzen über Hildesheim
1096. Makowiecka St. (8) Brieg bei Breslau
1097. Manowska Zofia (5a) Graudenz
1098. Machniewicz Henryk Płocka 62 (4) Greifswald
1099. Matracka Eugenia (6) Albersdorf
1100. Marczak Stefania (14) Banterbach
1101. Młynarz Ryszard (24) Hamburg
1102. Monlis Tadeusz (20) Werthlah über Salzgitter
1103. Majewski Wiktor (4) Straslund
1104. Marczyńska Eugenia (8) Glatz Kreis Garten
1105. Makowski Piotr (8) Breslau
1106. Maderjan Antoni (12a) Fraiskirchern
1107. Miklaszewski Antoni (24) Hamburg
1108. Malinowska Joanna (8) Breslau 1
1109. Mroczyński Stefan (4) Stolp-Reitz
1110. Mogielnicka Maria (13a) Weiden
1111. Morys Leokadia (9a) Dombrowa
1112. Midzio Marian (1) Berlin
1113. Mackier Halina (8) Linderuch b. Breckau
1114. Matraszek Józef Mariensztat 5 (9a) Kattowitz
1115. Majewska Stanisława (10) Zöblitz Erzg
1116. Morawska Hanka (8) Burgweide b. Breslau
1117. Mularska Maria Görlitz
1118. Mazur Jan (2) Neu Bentschan I
1119. Marcinkiewicz Andrzej (1) Berlin
1120. Milewska Jadwiga Migsburg
1121. Mordyński Władysław (4) Anklan Pommer
1122. Muchotrzeb Maria (8) Breslau 2
1123. Mayer Janina (8) Breslau
1124. Małczyńska Janina (8) Kletendorf
1125. Michlewicz Zdzisław (5a) Post Ostichau
1126. Michalak Stefania (10) Halle Salle
1127. Maksakow Aleksander (1) Berlin
1128. Michałowicz (6) Prosen
1129. Modrew Ida (10) Halle Salle
1130. Maluska Wł. (14) Labenau
1131. Michałowski St. (8) Steyman (Schl.)
1132. Matłańska Aleksandra (8) Breslau
1133. Maruszewski Edward (10) Wolfen
1134. Matuszewicz D. (8) Breslau 2
1135. Marszałek Krystyna (9a) Zigenhals
1136. Moroz Włodzimierz (12a) Graz
1137. Musiałkiewicz E. (21) Amalen
1138. Makowski Wł. (8) Breslau 2
1139. Migdał Bronisława (10) Limbach
1140. Migdał Stanisława (10) Limbach
1141. Makowski Roman (5a) Trockengrund
1142. Maciejewska Wł. (5a) Graudenz
1143. Mościbrodzka Janina (8) Brieg bei Breslau
1144. Martynowski St. (17a) Singena/H
1145. Małożewska Maria Post Babelsberg
1146. Makel Nina (5a) Rippin
1147. Michałowski Wł. (11a) Post Hals, ü. Tachau
1148. Michalska Helena (17a) Brucksal-Baden
1149. Michalski Bohdan (8) Grenzeck
1150. Mikołajewska Irena (8) Grenzeck
1151. Musiał Wanda (9a) Ilkenau O/S
1152. Magdziarz Leon (15) Buchenwald
1153. Mekke Krystyna (8) Breslau 21
1154. Murawska M. (14) Stuttgard
1155. Mataszek Jadwiga (7a) Łowicz
1156. Milczarek Marianna (8) Lauban
1157. Malik Kazimierz (1) Falkensee
1158. Matysiak Rozalia (8) Glogau
1159. Milewski Aleksander (1) Berlin
1160. Michalska Jadwiga (12a) Stein a.d. Donau
1161. Mitowanow Wacław (24) Hamburg
1162. Maresz Maria (1) Berlin
1163. Mirek Ignacy (6) Posen
1164. Matuszkiewicz Danuta (8) Breslau 2
1165. Matuszewski Stefan Zimna 3 (8) Breslau 2
1166. Matczak Maria Żytnia 40 (8) Breslau 2
1167. Maśliński Józef (6) Flammburg
1168. Mozert Alfred Brylowska 6 Frankfurt
1169. Miąsko Stanisław Chmielna 128 (4) Greifswald
1170. Marciniak Aleksander Langenbielau
1171. Matulka Marian Opalińska 10 (21) Frankhausen
1172. Mucha Władysław (20) Oker a/Harz
1173. Mączyńska Pelagia (12a) Bruchsab Bad
1174. Monderer Janina (20) Braunschweig
1175. Marczakowski Edward Brzeska (12b) Wöcklabruck
1176. Mazur J. (9a) Czeladź
1177. Miszczak Marian Grabowska 14 (8) Glogau
1178. Marczewska Barbara (2) Finsterwalde
1179. Meinhart J. (8) Grölitz
1180. Markowska Genowefa (15) Buchenwald
1181. Myczkowski Józef (8) Görlitz
1182. Mazerand Lucjan (12b) Neuzeng b. Steyr Oberg
1183. Mazurek Genowefa Aldenburg
1184. Mróz Jadwiga Ogrodowa 63 (19) Oschersleben
1185. Modek Zygmunt Senatorska (8) Gross Wartenberg
1186. Michalski Zdzisław (8) Gross Wartenberg
1187. Mazurkiewicz Zygmunt Górczewska 55 (8) Gross Wartenberg
1188. Mazurkiewicz Leopold (9a) Lagischa
1189. Macander Jan (8) Kaltsch a/d Oder
1190. „ Stanisława (8) Kaltsch a/d Oder
1191. Michałowski Władysław Wołomińska 30 (20) Hornburg
1192. Mazurek J. (14) Kornwestheim
1193. Marcoń Helena (8) Königszelt
1194. Matczuk Stanisław Krochmalna 69 (9) Langemark
1195. Maliszewski Zygmunt (8) Herschberg
1196. Muszyński Władysław (2) Fürstenberg
1197. Marianowski Bolesław Spokojna 16 (14) Stuttgart
1198. Muszkat Stanisław Rakowiecka 47 (9a) Kattowitz O/S
1199. Matuszewski Antoni Szwoleżerów 3 (1) Berlin
1200. Matuszewski Stefan Graudenz
1201. Małkowski Franciszek
1202. Małkowski Stanisław
1203. Modzelewski Antoni Leszno 99 (8) Glogau
1204. Modzelewska Zenona Kołobrzeska 19 (8) Brockau b. Breslau
1205. Modzelewski Stanisław Czarnieckiego 54 (3) Wesenberg
1206. Maj Jan (23) Bremen
1207. Meier Eizabetz (6) Tonningen
1208. Mazur Maria Leszno 99 (8) Brieg b. Breslau
1209. Mądrzycka Waleria (1) Berlin
1210. Marianowski Bolesław Spokojna 11 (14) Stuttgart
1211. Marianowska Zofia
1212. Michalska Maria Chrzanowska 5 (8) Görlitz
1213. Maczyński Stefan (8) Wolfau Kr. Glogau
1214. Nasłowska Irena (5a) Bromberg
1215. Nadratowski Edward Dobra 96 (8) Neusalz
1216. Nowińska Stanisława Chełmska 46 (8) Brieg b. Breslau
1217. Niemirska Zofia (8) Breslau
1218. Niewiadomska Cecylia (8) Breslau
1219. Nowak Krystyna Długa 13 (2) Babelsberg
1220. Nowosielska Julia Poznańska 22 (10) Leipzig
1221. Nowak Marian Grzybowska 57 (4) Stettin
1222. Nowakowski Aleksander pl. Napoleona 1 (4) Stettin
1223. Netzel Irena (12b) Wien XIII
1224. Neyman-Spława Janina (12b) Johannisthal
1225. Nowicki Walerian Załęcze 23 Preussen bei Dortmund
1226. Niciński Zygmunt Elektoralna 13 (8) Weisswasser
1227. Niemyski Longin (8) Breslau 2
1228. Naporowska Anna (8) Ohlau
1229. Naporowska Maria
1230. Niemyjski Feliks Chmielna 24 (2) Gahre N/L
1231. Nowakowski Ryszard (4) Stettin
1232. Nawrocki Ludwik Kozia 3 (1) Dreilinden
1233. Nowak Feliks Skierniewicka 33 (8) Königszelt
1234. Niller Maria (10) Zittau
1235. Niemcewicz Celina Staszica 5 (8) Hirschberg
1236. Nagot Stanisław Żytnia 18 (8) Schweidnitz
1237. Niwiński Franciszek (1) Berlin
1238. Napiórkowski Wacław Kawcza 59 (12b) Steyr Oberdonau
1239. Nałęcki Kazimierz (6) Schroda
1240. Nowosielska S. (1) Berlin
1241. Nowakowska Stanisława (6) Kutno
1242. Niebrzydowski Franciszek (8) Königszelt
1243. Nowicki Tadeusz (4) Grossbaschpol
1244. Niemiec Ludwik Ostecka 45 (2) Ströbitz
1245. Noińska Maria Grunewald
1246. Nowakowski Tadeusz Górczewska 85 (1) Berlin
1247. Nowakowski Edmund Mirowska 3 (8) Habelschwerdt
1248. Nowakowska Leokadia (1) Berlin-Rudow
1249. Nowosielski Roman (19) Güsten
1250. Nowak Władysława (6) Posen
1251. Nowakowski Leszek (8) Breslau 2
1252. Niemirska Zofia Chłodna 68 (8) Breslau
1253. Nasiborski Henryk (10) Wolfen
1254. Niedzielska Helena (10) Sebnitz
1255. Nieiński Józef Praga (10) Eilenburg
1256. Nieborak J. (6) Posen
1257. Nowacki M. (8) Ilkenau
1258. Niepielski B. dr. (9a) Sosnowiec
1259. Nosow Leokadia Felińskiego 1 (13b) Augsburg
1260. Niciejewska Olga (8) Lauban
1261. Nowotczyński Henryk (8) Glausche
1262. Nestorowicz Halina (10) Zwickau (Sachsen)
1263. Ole Stanisław (4) Anklan (Pommern)
1264. Oltre Helena (8) Oppenbach
1265. Osiński Czesław (6) Posen
1266. Obiński Julian (8) Neusalz
1267. Ortel Irena Mülheim a/Rhein
1268. Owczarski Edward Siewierska 3 (8) Sulan, Kr. Millitsch
1269. Olszewska-Czerniewicz Halina Nowe Górce (10) Zittau
1270. Olszewski Wacław (1) Dreilinden
1271. Orłowski Kazimierz (21) Wetter-Ruhr
1272. Orłowska Anna (23) Oldenburg
1273. Ośka Jan (1) Berlin
1274. Olszak Stefan Krochmalna 36 (8) Breslau
1275. Osiński Stefan (8) Glausche
1276. Olewnik Lydia (15) Thur
1277. Owczarski Edward Siewierska 3 (8) Breslau 2
1278. Olewnicki Antoni (8) Hermsdorf
1279. Orłowski Feliks Elektryczna 1 (4) Föslin
1280. Opaliński Władysław Ludwiki 8 (8) Reichenstein
1281. Okrzesik Janina Przyokopowa 56 (8) Brieg bei Breslau
1282. Odolski Józef Wronia 52 (8) Mühlhagen
1283. Ojciesiówna Irena Wilhelmshaven
1284. Obarska J. (6) Kutno
1285. Ostrowska Marta (8) Waldenberg
1286. Opęchowska Maria (12b) Innsbruck
1287. Olejnik Aleksandra (24) Hambug
1288. Orzechowska Halina Grünberg
1289. Orlińska Barbara Staszica 10 (8) Wüstergiersdorf
1290. Operska Józefa (1) Berlin
1291. Owsianko Janusz Hoża (8) Brieg bei Breslau
1292. Oracka Maria Okopowa 18a (20) Hildesheim
1293. Oręziak Helena (8) Striegan
1294. Odawski Antoni Górczewska 34 (8) Glausche
1295. Ołoś Tadeusz (4) Stettin
1296. Osiński Władysław (1) Berlin
1297. Otulak Tadeusz (10) Leipzig
1298. Ostalska Danuta Wawer (10) Dresden
1299. Owczarek Aleksander Ogrodowa 26a (8) Königszelt
1300. Oręziak Aleksander Leszno 6 (8) Weisswasser
1301. Ogrodowski Mieczysław (1) Berlin
1302. Orlicki Feliks Solec 20a Tichau
1303. Obiński Julian (8) Neuslaz
1304. Oberczuk Irena Bruchsal
1305. Osth Alfons (1) Chemnitz
1306. Olesiński Władysław (3) Harenhagen
1307. Obarski Szczepan (8) Schreibendorf
1308. Orczykowska Ryszarda (1) Berlin
1309. Osowska Zofia (8) Arnsdorf
1310. Ogrodowczyk Irena Treuweiler
1311. Osowski Jan (10) Chemnitz
1312. Osowicz Weronika (5a) Graudenz
1313. Ostrowska Alina (8) Schweidnitz
1314. Poszepczyński Augustyn (2) Frankfurt
1315. Podgórski Tadeusz (9a) Sosnowiec
1316. Plewka Franciszdek (4) Stettin
1317. Pijewski Józef (8) Maliers
1318. Piotrowski Wacław (8) Leichenberg
1319. Pomorski Józef (8) Breslau 2
1320. Piekarski Adolf (15) Eisfeld
1321. Purzycka Stanisława (8) Wigandstal
1322. Pieniak Kazimierz (8) Breslau
1323. Poncza Danuta (6) Moschim
1324. Pilarz N. Ulm a/Donau
1325. Przygoda Jan (3) Meklemburg
1326. Polak Felicja Wasserturm 25
1327. Parol Władysław (4) Stolp Reitz
1328. Pakuła Bronisława (1) Berlin
1329. Pniewski Cz. (8) Milibach
1330. Prochnio F. (10) Neukirch
1331. Paterek Marian Wien
1332. Pmartuk Józef (4) Griefowald
1333. Przeorski St. (5a) Graudenz
1334. Pasek Kazim. (15) H.I. Weimar
1335. Puknel Tadeusz (4) Anklam
1336. Pietrosik Alicja (12a) Mattersburg
1337. Piluch Maria (8) Forzland bei Breslau
1338. Przybysz Jan (21) Gleiburg
1339. Przepiórkowski St. (8) Altkreuz, Kr.Glogau
1340. Płoszyński Jan (21) Fröndenburg-Ruhr
1341. Paska Helena (8) Mallnitz
1342. Panek Stefania (2) Haldenwanger
1343. Pawłowski Czesław (4) Köslin
1344. Przybyłowski M. Brandenburg (Havel)
1345. Podoski Antoni (2) Eggersdorf
1346. Podlodowska W. Sandberg, Kr. Waldenburg
1347. Ponenta Natalia (8) Janer
1348. Pankos Antoni (2) Fürstenberg
1349. Postuszyński T. Waldenburg
1350. Pater St. (8) Strigan
1351. Piecka Sabina (2) Kremmnen
1352. Ptaszyńska Anna Magdeburg
1353. Pierstel Tomasz (18) Neustadt
1354. Pawłowska Halina (8) Brieg bei Breslau
1355. Pękala Anna (10) Leipzig
1356. Persch Anna Dorf Paska, ü. Messeritz
1357. Pajor Regina (6) Warthbrücken
1358. Piątkowska Kazim. Breslau
1359. Polecki Zygmunt (1) Berlin
1360. Pietrzykowski Miecz. (8) Breslau 2
1361. Przeździak Jan (14) Kornwestheim
1362. Piwowarczyk Zenobia (8) Granzeck
1363. Piątek Stefan Wolfen
1364. Pęczak Stanisława Leipzig W 31
1365. Pesonek Wł. Berlin
1366. Plock Jan (14) Kornistheim
1367. Piortowski Aleks. (8) Langemark
1368. Persz Aleksander Kutlan
1369. Pajewski Kazimierz (8) Glogau
1370. Ptaszyński Konrad (10) Halle s/s
1371. Pakulska Eugenia (8) Brandsehnitz
1372. Pomianowski Edm. (8) Berwstadt
1373. Paluch M. (8) Fredlau
1374. Piekat Józefa (8) Liebau
1375. Pankowska Jadwiga (8) Klettendorf
1376. Pomczyk Stefania (8) Scheidersfelde
1377. Popławski Stanisław (18) Neustadt
1378. Przybyłowska Jadwiga Mallnitz
1379. Potocki Jerzy (1) Berlin
1380. Pluta Maria (8) Rauscha
1381. Pukrzel Tadeusz (4) Anklam
1382. Prus Jan (8) Glausche
1383. Potępski Eugeniusz (10) Neukirch
1384. Pruszyński Jerzy (8) Goldberg
1385. Popławska M. (8) Breslau 2
1386. Przybulska Helena (8) Breslau 2
1387. Palatyn Aleksander (9a) Strzemieszyce
1388. Poręcka Julia (8) Somedeberg
1389. Przybych Zbigniew (2) Eggersdorf
1390. Petrzykowska Helena (8) Breslau 2
1391. Piekarska Franciszka (8) Mallnitz
1392. Pszczółkowska Mirosława (8) Friedland
1393. Popiołek Jan (14) Kornenstheim
1394. Pusiowska Janina (8) Lindenruk bei Brockau
1395. Przeździecka Maria (8) Ermansdorf
1396. Peszyńska Irena (10) Neukirch
1397. Polkowski Stanisław (18) Neustadt
1398. Piotrowski Marian (5b) Sakörstesburg
1399. Piotrowska Karolina (9a) Sosnowitz O/S
1400. Piotrowski Tadeusz (8) Langemark
1401. Pykało Wacław (8) Gross Wartenberg
1402. Piesiak Aniela (10) Zwickau
1403. Poniatowska Maria (8) Sukra bei Breslau
1404. Podlaski F. (9a) Sosnowiec
1405. Pestkowska Halina (20) Frenclelbusch
1406. Porowska Marianna (1) Berlin
1407. Pisula Bolesław (12a) Postschlesslfach
1408. Pollak Czesław (8) Münsterberg
1409. Poduch Wanda (14) Stuttgart
1410. Perczak Ignacy (6) Ostrowo
1411. Pietrzak Stefania (20) Braumschweig
1412. Patryk Marian Wien
1413. Pawłowska Anna (8) Breslau 2
1414. Podleś W. (8) Gross Wartenberg
1415. Pszczółkowski Roman (8) Breslau 2
1416. Pietchomski (15) Eisfelh
1417. Parzyszek Kazimiera (10) Leipzig
1418. Piotrowska Janina Kittsee, Niederdonau
1419. Piotrowski Kazimierz (12a) Kittsee
1420. Poldka Wiktor i Maria (10) Dresden 30
1421. Piskorek Wł. (22) Köln Döntz 1
1422. Popielska Wanda (23) Wikteshausen
1423. Pośpiech Stanisław (8) Bromelhorst
1424. Pieczyńska Wacława (20) Hannover
1425. Piętka Stefan (12a) Breitenwalde
1426. Przybylak Feliks (8) Glausche
1427. Pawłowski Jerzy (4) Greifswald
1428. Przeździecka Zofia (8) Wiestergiersdorf
1429. Perzyna Marian (2) Ströbitz
1430. Ponikiewski Adam (5a) Graudenz
1431. Poszepczyńska M. (1) Berlin
1432. Patatyn Maria (19) Gross Wadliche bei Magdeburg
1433. Pakon Józef (8) Breslau 2
1434. Pęksa Wiktoria (8) Tseschen
1435. Pasztor Stefan (1) Döbertz
1436. Pietrzykowski Mieczysław (8) Breslau 2
1437. Pruszkowski Tadeusz (2) Brandenburg
1438. Peszyńska Irena (10) Neukirch
1439. Peszyński Mirosław
1440. Przybyłek Zbigniew (2) Münchenberg-Marz
1441. Pakoca Stanisław Bugmünde
1442. Pańska Leokadia (8) Schweidnitz
1443. Piekut Leonard (8) Leignitz
1444. Pijanowska Eugenia (8) Waldenburg
1445. Popiel Aleksandra (8) Waldenburg
1446. Paradowski Władysław (22) Voerde-Ost b.Wessel
1447. Prosińska Józefa (8) Glogau
1448. Pakma Bronisława (1) Berlin 20
1449. Pawłowicz Włodzimierz (15) Eisfeld
1450. Piatowski Henryk Johanigeergenstatdt
1451. Porębski Antoni (20) Braunschweig
1452. Pyszek Franciszek (3) Rostock
1453. Piluch Jan (8) Fredland bei Breslau
1454. Piwowarczyk Kazimierz (9a) Warthenan O/G
1455. Poławska Zenobia Leipzig
1456. Pratetz Józef (1) Berlin
1457. Pokora Roman (12b) Steyr O/G
1458. Paczuski Ignacy Brandenburg
1459. Piechocka Maria (8) Kauscha
1460. Piekarski Józef (20) Schoppens
1461. Posenkiewicz Stefan Breslau 1
1462. Przyczyna Stefan (5a) Graudenz
1463. Pałaszkiewicz Stanisław (10) Leipzig
1464. Pac Witold (11a) Purschau
1465. Pokrowska Walentyna (5a) Graudenz
1466. Pietruszka Franciszek (8) Ohlau (Schl.)
1467. Podlodowski Antoni Waldenburg
1468. Piński Stefan (8) Rosenig
1469. Porodziński Henryk (8) Rudolfsdorf
1470. Pawlaczyk Melania Dorf Guzek
1471. Pastuszyński Tadeusz (8) Waldenberg
1472. Pietrzak Maria (8) Schweidnitz
1473. Pituch Stanisław (8) Glogau
1474. Perko Feliks (4) Greifswald
1475. Polakow Marian Dresden 30
1476. Poinc Janusz Waldrode Warthegau
1477. Pęczak Apolonia (20) Wildesheim
1478. Piątkowska Cecylia (8) Mallnitz
1479. Pokorski Stefan (8) Glösendorf
1480. Paluszek Aleksander (1) Berlin
1481. Pietrzak Józefa (8) Langemark
1482. Pietrzak Edmund (2) Cottbus
1483. Palińska Eug. Slawkow
1484. Piątkowska Helena (9a) Warthegau
1485. Pawlak F. (8) Pölsnitz
1486. Podylski Józef (1) Berlin
1487. Plewkiewicz Stefan (6) Grenzhausen
1488. Rudzki Władysław (20) Hannover
1489. Rucińska Krystyna (2) Rittergut
1490. Romejko Irena (8) Bad Landeck (Schl.)
1491. Ruciński Jerzy Targowa 66 (21) Hattern
1492. Ruciński Zbigniew Markowska 7 (21) Hattern
1493. Rygiel Stefan (8) Breslau 2
1494. Rokicki Antoni (9a) Sosnowiec
1495. Rutkowski Stanisław (8) Rauscha
1496. Rackiewicz Piotr (9a) Königshutte
1497. Rutkowski Kazimierz (20) Hannover
1498. Rogozińska Alicja Topiel 7a (17a) Brucksal
1499. Rączkowski Ireneusz (6) Schroda
1500. Romer Emilia (8) Langenbielau
1501. Ronba Henryk Tatrzańska 5 (23) Osnabrück
1502. Ryszkowski Mieczysław (14) Rottweil
1503. Rosiński Piotr Narbutta 44 (2) Brenzlau
1504. Rękowski Marian (8) Breslau 2
1505. Ramotowski Eugeniusz (22) Sosnbeck
1506. Radzimowski Wacław (2) Prenzlau
1507. Rutkowski Stanisław Wolfen
1508. Rapacka Janina (22) Heiligenhass
1509. Raut Helena (3) Parchim
1510. Radelczyk Jerzy (1) Berlin
1511. Rembelski Czesław (4) Stargard
1512. Radzimowski Wacław (2) Prenzlau
1513. Roloff Wanda (5a) Ruhn a/W
1514. Rostkowski Henryk Chłodna 21 (8) Brieg bei Breslau
1515. Rutkowska Józefa Tamka 20 (8) Breslau 2
1516. Riedel Maria Reich Augsb.
1517. Różański Feliks Ulm a/D
1518. Rusinkiewicz Dymińska 45 Fulda
1519. Romańczyk Irena (8) Brieg bei Breslau
1520. Rembelski Tadeusz pl. Kazimierza 11 Greifswsald
1521. Rosłan Czesław (8) Königszelt
1522. Rycielska Kazimiera Schneidemühl
1523. Rymuziński J. (13b) München-Freiman
1524. Rączyński Stanisław Lwowska 11 (9a) Czeladź
1525. Rufka Janina Dichholzen über Hideshe
1526. Rottal (kob.) (3) Luwigshaust
1527. Rybarczyk Antoni (2) Heizer. Zeitz
1528. Raczyński Walerian (1) Berlin
1529. Rutka Jan Ciepła 15 (8) Breslau 2
1530. Rojewski Jerzy (8) Görlitz
1531. Rembowska Jadwiga (9a) Sosnowiec
1532. Rusek Julian (9a) Sosnowiec
1533. Richter Juliusz (12a) Wien
1534. Radziszewska Janina (9a) Czeladź bei Sosnowiec
1535. Rałuski Zbigniew (23) Osnabrück
1536. Rutkowska Michalina Wolska 11 (8) Breslau 21
1537. Rakus Konstanty (8) Gross Wartenberg
1538. Remiszewski Józef Nowiniarska 18 (10) Leipzig
1539. Rutkowski Stanisław (8) Breslau
1540. Radlicka Krystyna (10) Sebnitz (Sachs.)
1541. Roszczyk Józef Nowiniarska 18 (10) Leipzig
1542. Rybak Adam (24) Büchen bei Hamburg
1543. Roszko Wacława (10) Sebnitz (Sachs.)
1544. Rapp Jan (14) Battweil am Necker
1545. Rosołowska Aniela Burakowska 9 (10) Kloster-Geringswalde
1546. Rosik J. (14) Kornwestheim
1547. Rozbicki Jan (14) Kornwestheim
1548. Remiszewska Stefania Krochmalna 82 (8) Arnsdorf-Brikigt
1549. Rutkowska J. (8) Glogau
1550. Rybak Krystyna (24) Büchen bei Hamburg
1551. Ryszkowska Emilia (8) Rauscha o/L
1552. Rybak Halina Browarna 8 (17a) Bracksal
1553. Romanowska Stanisława (8) Breslau 2
1554. Rembrzycki Jan Wolska 67 (8) Gross Wartenberg
1555. Ringman Helena Dąbrowa Górna
1556. Rozwadowska Zuzanna (9a) Sosnowiec
1557. Rakoczy Zygmunt (8) Nimptsch-Schles.
1558. Retkowska Eugenia (1) Berlin-Wilmersdorf
1559. Rosiak Józef Kutno
1560. Radlewska Frida (23) Bremen-Hor
1561. Rawicka Sabina Wittenberge
1562. Rostocki Wincenty Lissa
1563. Rebandel Władysław Ogrodowa 50 (8) Glogau
1564. Rakliński Franciszek (20) Hannover
1565. Romanowski Feliks (20) Hannover
1566. Rybak Antoni (21) Schwelm
1567. Ryczajewicz Kazimierz (12b) Steyr Oberdonau
1568. Rogalska Franciszka Barska 21 Nerstedt
1569. Roksisz Genowefa (5a) Graudenz
1570. Rosenblatt Anna (5a) Thorn-Nocker
1571. Rangut Maria (5a) Thorn-Nocker
1572. Ruciński Marian Krochmalna 69 (2) Fürstenberg
1573. Rączka Aleksander Grójecka 56 (2) Fürstenberg
1574. Romanowska Krystyna Lucyna (23) Dörtlingen
1575. Romańska Wacława (8) Görlitz
1576. Rosińska Maria (8) Waldenburg
1577. Rogalska Janina (8) Lauban
1578. Ruszczyński P. (6) Ostrowo
1579. Roliński Jerzy (14) Kornwestheim
1580. Romanowski Teofil Chłodna 46 (8) Glogau
1581. Romanowski Olgierd Adam Narbutta 50 (2) Neuzelle b. Guben
1582. Rutkowski Eugeniusz Ogrodowa 61 (4) Stettin
1583. Szemrowicz Stefan Furmańska 7 (1) Dreilinden b/Berlin
1584. Senges Anna (8) Sagan
1585. Sosnowski Zdzisław (2) Frankfurt
1586. Smolarek Jerzy Słowackiego 5 (20) Braunschweig
1587. Stępkowska Halina (23) Dötlingen
1588. Słowianin Urszula (8) Grandenfrei
1589. Seroka Kazimiera Litewska 9 (22) Nülheim
1590. Skworze Edward (20) Hannover
1591. Siemiątkowski Edward (8) Breslau 2
1592. Smolińska Anastazja Czerniakowska 139 (12a) Znaim 2
1593. Salmanowicz Helena (2) Lednick a. Hanet
1594. Strąk Helena Schutzhäftling
1595. Stolarek Mieczysław Furmańska 6 (2) Cabol bei Calau
1596. Śmieciuch Władysław (8) Glogau
1597. Suchecki Kazimierz (5a) Fredau
1598. Sobańska Rozalia (8) Dieban
1599. Stefańska Aurelia (6) Kutno
1600. Szymanowski Józef (13b) München
1601. Świerczyńska Zofia (1) Berlin
1602. Solka Kazimierz Grzybowska 90a (4) Stettin
1603. Sworzyńska Irena (2) Crossen
1604. Szulecka Jadwiga Dzika 32 (2) Finsterwalde
1605. Sołtysiak Janina (9a) Loben
1606. Śmieszny Feliks Senatorska 28 (8) Breslau 1
1607. Sęczyn Paweł Sielecka 62 (6) Haselstal
1608. Szpak Wacław Wolska 5 (4) Anklam
1609. Schneider Maria Schloss Neudeck
1610. Szrott Pelagia (8) Glausche
1611. Suska Zygmunt Prosta 46 (2) Brandenburg
1612. Szymanowski Antoni (8) Schweidnitz
1613. Szełkow Marian Śliska 50 (2) Fürstenberg
1614. Sobolewski Ryszard (8) Breslau 2
1615. Sochacki Edward (6) Lissa
1616. Snitkiewicz Jadwiga (8) Breslau 23
1617. Sosiński Jerzy (8) Langenbielau II
1618. Skrzypiński B. (2) Neu-Seddin
1619. Skrzynecki Tadeusz (17a) Wainheim
1620. Sęczyło Paweł (6) Harelfal, Kr. Wreschen
1621. Sysk E. Waldenburg
1622. Spoczyński Wł. (2) Ströbitz
1623. Sidorenko Anna (8) Mallnitz
1624. Sott Stefan (20) Wunsdorf
1625. Sitkiewicz Marian (14) Spaichingen
1626. Skida Fr. (6) Kutno
1627. Skarzyńska Stef. Westhawen
1628. Stobiecki St. Sosnowiec
1629. Skowroński Zdz. Greifswald
1630. Stankiewicz Maria (10) Dresden 15
1631. Sumińska Jadwiga (2) Mittenwalde
1632. Sieczek Tadeusz Krochmalna 73 (8) Langemark
1633. Skotarczyk Zofia (8) Lüban
1634. Sasiota Stanisława (10) Esterwerde
1635. Skibicki St. (14) Kornwestheim
1636. Szurmiński Teofil München 54
1637. Sas Stefan (4) Stolp-Reitz
1638. Świderski Zbigniew (12b) Steyr Oberdonau
1639. Skibniewska D. (13a) Schwandorf
1640. Stankiewicz Józef (8) Merzdorf
1641. Siwek Stanisław (8) Bad Alhaide
1642. Szymańska Henryka Brucksal
1643. Sałaciński Fran. (8) Brieg bei Breslau
1644. Siwek Ryszard (20) Neuhangen über Celle
1645. Szulc Urszula (8) Kohlfast
1646. Stanisławski Józef (1) Berlin 20
1647. Sznarc Zdzisław (4) Gartz a/Oder
1648. Sucińska Melania (8) Breslau 2
1649. Stańczyk Stefania (1) Berlin-Köpenick
1650. Świerczyńska Zofia (20) Hannover
1651. Sosnowska Jadwiga (20) Hannover
1652. Skorópski Michał (20) Hannover
1653. Skrodzki Tadeusz Fradem
1654. Siemiatycki Kazimierz (1) Berlin
1655. Skierski E. (1) Berlin
1656. Szafrańska Julianna (10) Lehrte bei Hannover
1657. Siemionow Aleksy (2) Brandenburg
1658. Szczypiorkowski Dionizy (4) Stettin
1659. Sakiewicz Ryszard (4) Anklam
1660. Stępień Jan (2) Sekeindemühl
1661. Skorupska Feliksa (12b) Müncholz
1662. Swobałówna Halszka (5a) Graudenz
1663. Sawicki Marian (8) Frankenstein
1164. Sawatnik Jerzy (12a) Wien IX
1665. Szymański Marian (4) Greifswald
1666. „ Leon
1667. Swist Halina Falkensee b/Berlin
1668. Skrzynecki Tadeusz Weinheim
1669. Sokołowski Józef (8) Waldenburg
1670. Strąk Tadeusz (4) Messentheim
1671. Santor Mirosława (8) Spoitz über Niesky
1672. Sawczyk Maria (8) Görlitz
1673. Szwedkowicz Jan (4) Köslin
1674. Sednikowicz Ludwik Greisheim
1675. Szczepanik Konstanty (8) Kurwalde
1676. Sieczkowska Kutno
1677. Suchecka Józefa Stuttgart
1678. Smoliński Jan (5a) Kuhnsee
1679. Słowianin Anatolia (8) Gnadenfrei
1680. Sałek Zdzisław (8) Langebielau
1681. Skorupski Michał (20) Hannover
1682. Szymański Roman (1) Berlin
1683. Sobczyński Antoni Hemmersdorf, Kr. Ohlau
1684. Siemiatycki Kazimierz (1) Berlin
1685. Sadowski W. Geldern
1686. Sosnowski Jan Osterfeld
1687. Sandecki Jan Rottweil
1688. Stępowska wieś Jeżewo, Schielberg
1689. Szurgola Adam Grimmen
1690. Szopski Wincenty (8) Glogau
1691. Sławiński Henryk (10) Zetz-Sachsen
1692. Szmigielski Henryk (22) Hulheim
1693. Sulima Paweł Witten-Annen
1694. Szperkiewicz Józef (8) Gross Wartenberg
1695. Świętochowski Julian (1) Berlin
1696. Słonimski Stanisław Luchesum
1697. Staniak Aniela (8) Schmiedeberg
1698. Staniszewski Klemens Stalag XI B
1699. Scherermanowa Kazimiera (12a) Wien XV
1700. Sobieraj Helena (10) Wolfen
1701. Szmale Mieczysław (1) Berlin
1702. Sierakowski Jan Lissa
1703. Siekierska Jadwiga Glasshutte
1704. Smoleńska Wanda (1) Berlin 30
1705. Solecki Janusz (20) Hannover
1706. Świerczyńska Janina Glausche
1707. Straszyński St. (1) Berlin
1708. Skreczyński Wacław (8) Grube Erika
1709. Sotomska Stanisława (8) Wüstegierdorf
1710. Stankiewicz Józef (8) Hermsdorf
1711. Siłakowski Kazimierz (8) Liebau
1712. Sęczyło Paweł (6) Haseltal, Kr. Wreschen
1713. Siodłowski Ryszard (8) Militsch
1714. Siemiatycka Stefania (1) Berlin 20
1715. Seiber Paweł (8) Militsch
1716. Skowrońska Ola (5a) Graudenz
1717. Staszewski Ryszard (10) Halle Salle
1718. Sikorski Mieczysław (8) Sulan
1719. Siurmacki Jan (8) Breslau 2
1720. Starczewski Henryk Stammlager XI B
1721. Słowniak Eżbieta (13b) Wolfratshausen Bayern
1722. Szulc C. (9a) Braunsburg
1723. Santy Eleonora (6) Schadek
1724. Skaliński Mik. (6) Waldrode
1725. Szeluga Anna (15) Karl Pfesdorf 2 Ma Mchl
1726. Setter H. (2) Eiherase, Kr. Goran
1727. Szymańska Rozalia Neusalz (Oder)
1728. Szostrowski Tadeusz (20) Söllingen
1729. Śmietanka Kazimierz Post Neustoft OD
1730. Skorupska Feliksa Münichholz
1731. Sekuła Michalina (10) Altgeringswalde
1732. Sałaciński Franciszek (8) Brieg bei Breslau
1733. Scheierman Kazimierz (12a) Wien XV
1734. Szysak Wacław (4) Anklam
1735. Sosnowski Edward (1) Berlin
1736. Świderski Roman (8) Glauscha
1737. Sokołowska Renata (12b) Post Oftering Krauzung
1738. Skąp Zbigniew Attendorf, Kr. Fraustag
1739. Struski Stefan (1) Berlin
1740. Starzyńska Helena (1) Berlin
1741. Skowroński Piotr (8) Breslau 2
1742. Szulc Königshutte
1743. Szcześniak Bron. (8) Mallnitz
1744. Szymańska Janina Czeladź O/S
1745. Suszczyńska Helena Posen
1746. Stępień W. i J. (2) Schneidemühle
1747. Sikorska Maria Litzmanstadt
1748. Stolarski J. (2) Schneidemühle
1749. Szafarski Ignacy (1) Berlin
1750. Strawiński Konstanty (8) Breslau 2
1751. Szymczak Wanda (8) Lingenrüh b. Brockau
1752. Sadkowski Antoni in Mattch a/Oder Schlesien
1753. Szechenyi Edmund (1) Berlin
1754. Szwarc Franciszek Waldenburg
1755. Siemiatycki Kazimierz (1) Berlin
1756. Stusińska Maria Celle bei Hannover
1757. Stefańska Julia (1) Berlin
1758. Sznajder M. Litzmanstadt
1759. Szlachcic Janina (8) Ebersdorf
1760. Szwarc Franciszek Waldenburg
1761. Szymański Marian (4) Greifswald
1762. Szpak Wacław (4) Anklam
1763. Stachczak Wiktoria (14) Rottweil
1764. Starzyk Zofia (8) Brieg, Glogau
1765. Switek Zofia (17a) Bruchsal
1766. Szymańska A. (1) Berlin
1767. Śpiewak Wacława (8) Mallnitz
1768. Szkop Bronisława (12b) Innsbruck
1769. Stupiński Tadeusz (16) Frankfurt a/Main
1770. Siemiatycki Kazimierz (1) Berlin
1771. Śniesiński Władysław (8) Glogau
1772. Stefanowski Józef Feldpost Nr. 28903
1773. Strojoński Władysław (20) Worthlau ü. Sahgitter
1774. Sadowski Józef (19) Arosswudiche bei Magdbg
1775. Szczepaniak Konstancja (8) Konlswalde b. Sagan
1776. Szlenker Maria (12b) Oberdonau, Than 1 post Glenz
1777. Siendala Maria (8) Gröditz
1778. Sołdatow Andrzej (21) Haltern, Westfall
1779. Stal Katarzyna (5a) Thorn-Morker
1780. Sałek Antoni (10) Zwickau
1781. Stańczyk Stefania (1) Berlin
1782. Szczepaniak Konstancja Karlswalde b. Sagan
1783. Stern Roman (5a) Thorn
1784. Szyperski H. (5a) Bydgoszcz
1785. Setter H. (2) Eichrode
1786. Szlachciński Stefan (13b) Augsburg
1787. Sośnicki Wiesław (2) Neu Petersheim
1788. Szyjko Piotr Mannheim
1789. Szpringer Zofia (6) Poznań
1790. Staniak K. (24) Hamburg
1791. Sadkowski Jan (20) Salzgiter
1792. Skomorowska Kazimiera Barmke a. Helmstädt
1793. Skrzypczak Wł. (8) Freiburg
1794. Skrzelewska Irena (1) Berlin
1795. Sakowska Józefa Hildesheim
1796. Strzałkowska E.A. (6) Kopyslawo
1797. Szwed Krystyna Charlottenbrum
1798. Szpak Janina Rauscha O/L
1799. Szmoniak Maria Schönberg
1800. Stahl Hermina (8) Wreschen
1801. Szymański Franciszek Rauscha O/L
1802. Smutańska Kazimiera (12b) Post Maria Neustadt
1803. Siwiński Edward (4) Stargard
1804. Sankowski Stefan (24) Hamburg
1805. Szymczak Władysław (8) Rauscha
1806. Solecki R. (8) Breslau 2
1807. Śliwiński Miron (1) Berlin
1808. Sikorski Eugeniusz (4) Stargard
1809. Smoliński Stanisław (8) Naumslau
1810. Stańczak Bolesław (23) Dötllinegn
1811. Szarłat Stanisław (16) Offenbach
1812. Schiling H. (8) Sthreben (Schl.)
1813. Smirski Józef (24) Hamburg
1814. Schuman W. (2) Finterwalde
1815. Szatof Jadwiga (8) Sproitz ü. Niesky
1816. Świerkowski Stefan (11a) Wipert, Sudetengau
1817. Schulz Wiktor (10) Neukirch
1818. Stengl M. (10) Grossbrückenswalde
1819. Sikora Kazimiera (20) Sölingen, Schöningen
1820. Szewczyk Franciszka (8) Görlitz
1821. Szaszewski Thorn
1822. Siekierski J. D.A.F.Gashutte
1823. Sobańska Aniela (8) Kleftendorf b. Breslau
1824. Skirkowski Józef Parchim
1825. Simiński M. (6) Poznań
1826. Skalmierska H. (6) Grünberg
1827. Sibiga Stefan Letter bei Hannover
1828. Stolarski Schneidemühl
1829. Stelmaszyński Z. Letter
1830. Swiniarski Wiesław Firchau
1831. Staniszewski Bolesław (6) Poznań
1832. Szymanowski Marian (8) Breslau 2
1833. Schneider Ireneusz (8) Breslau 2
1834. Surdak Stanisława Steyr O/D
1835. Szumiński Wł. (2) Schneidemühl
1836. Słowikowska Jadwiga (9a) Nyschkow
1837. Szczygieł Wacław Zakrzewska 4 (8) Breslau 2
1838. Słomkowski Michał (8) Glausche
1839. Szewczyk Władysław Breslau
1840. Skibowski (20) Salzdaklum
1841. Sinica Józef (20) Clauen Atien
1842. Sochacki Stanisław (8) Rauscha
1843. Śmietanowska Julia (8) Breslau 2
1844. Stanisławska Janina (8) Waldenburg
1845. Sieradzki Zbigniew (10) Neukirchen
1846. Szuleryk Michał (8) Langemark
1847. Szefler Ryszrad (8) Breslau
1848. Suchorzewski Józef (8) Breslau 2
1849. Stuniewska Maria (10) Rote Mühle
1850. Sulerzyska M. (9a) Katowice
1851. Sęk Irena Waldenburg
1852. Strzelecki Czesław (1) Berlin-Grunewald
1853. Surdak Liliana Steyr Oberdonau
1854. Sabadyn Wacław (4) Stargard
1855. Siemińska H. (6) Posen
1856. Segen Wiktoria (10) Sebnitz Sachsen
1857. Siuda Stanisław Złota 43 Kutno
1858. Schneiberg Helena Steyr Künichholz
1859. Szurgot Weronika Bruchsal Baden
1860. Smyczyńska Maria Bruchsal
1861. Sadowski Kazimierz Cels (Schles.)
1862. Sadowska Stanisława (10) Kreische
1863. Serafine Jahn (8) Gröditz
1864. Skowroński Ed. (5a) Fredau
1865. Siwek Ryszard Nahuhagen ü. Celle b. Hamb.
1866. Szatkowska Władysław (8) Waldenburg
1867. Sperski Piotr Seddin
1868. Sobańska Aniela Klettendorf
1869. Siekierska Jadwiga Glosshutte
1870. Stankiewicz Józef Hersdort bei Waldemburg
1871. Staniszewski Piotr (22) Deutschereich- Reinland Oberhausen
1872. Sobociński Lucjan Feldpost 37527
1873. Skauczyńska Małgorzata Lehrte bei Hamburg
1874. Staniak Paweł (2) Cottbus
1875. Stachera Wł. (3) Wesemberg
1876. Studniarek Mieczysław (8) Breslau 2
1877. Stefanik Stanisław (8) Breslau II
1878. Szyszkowski Hainrych (12b) St. Walentin
1879. Szaflikowska Wanda (2) Brandenburg
1880. Szyperski H. (5a) Bromberg
1881. Szlaska Genowefa (2) Finderwelde
1882. Szalla Leokadia (19) Oschersleben
1883. Stępień Leokadia (8) Brandschütz
1884. Stanicka Stefania Grunberg
1885. Szczye[m]ska J. Weiden (Opf.)
1886. Sapiej Czesław Burkersdorf
1887. Sawicki Jan (1) Berlin
1888. Stachowicz Kazimierz Tratsch Oberdonau
1889. Sikorski Mieczysław (8) Sulan, Kr. Millitsch
1890. Turek Stanisław Twarda 16 (2) Prenzlau
1891. Turczak Albin (2) Frankfurt
1892. Traczewska Joanna (9a) Sosnowiec
1893. Tylski Władysław Rakowiecka 17 (13b) München Ollach
1894. Tymiński Mieczysław Ogrodowa 56 (8) Glogau
1895. Teodorowicz Adam (1) Berlin
1896. Tkaczyńska Janina Przyokopowa (14) Rottweil
1897. Tkaczyk Marian Pańska 114 (12a) Battan
1898. Tomczuk Janina (14) Obendorf
1899. Tschianka St. Karlsbad
1900. Talar Henryk (8) Marklissa
1901. Tokarski Zbigniew (20) Watenstadt
1902. Turobiński Longin (5a) Fredau
1903. Tomczyk Stefania (8) Breslau 2
1904. Truszczyński Roman Kordeckiego (10) Magdeburg
1905. Tkaczyk B. Danzbrau ü.Neuenburg
1906. Tyborowski Romuald Köslin
1907. Trzciński Józef (6) Posen
1908. Troczyńska Halina (8) Lindenruh b. Brockau
1909. Turowski Edward (6) Ziehlin
1910. Termińskia Florentyna Czeladź
1911. Tąbek Jan (8) Brieg bei Breslau
1912. Tyblewska E. (9a) Czeladź
1913. Trzpioła Szczepan Muranowska 4 (5b) Dorf Cybulice Klein
1914. Tyndorf Krystyna (8) Breslau 2
1915. Tumanow Wanda (8) Glausche
1916. Tomaszewska Halina (8) Breslau 2
1917. Tłuczkiewicz Hugo Stein a/d Donau
1918. Tomczyk Stefania Górczewska 37 (8) Schneidersfelde
1919. Tkacz Leonard (8) Breslau 2
1920. Trawiński Adam (15) Buchenwald Weimar
1921. Torsz W. (13b) Murnau
1922. Tymkowski Tadeusz Leszno 49 (8) R.A.W.Oels
1923. Tokarski Mieczysław (8) Rauscha O/L
1924. Twardzikowski Władysław (20) Posthof ü. Gaslar
1925. Tatarynowicz Zofia (3) Wöbbelin
1926. Tarwacki Czesław (24) Hamburg
1927. Tews Julian Zielonka (20) Hannover
1928. Tercka Halina (9a) Bendesburg
1929. Troczyk Henryk (8) Breslau 2
1930. Trzeciak J. (6) Mühlberg
1931. Tomczak Kazimierz (2) Fürstenberg
1932. Taras Wiktoria (8) Görlitz
1933. Turkowska Karolina (1) Berlin Rudow
1934. Taradowska Czesława (8) Breslau 2
1935. Truszczyńska Aurelia (8) Post Leopoldsheim, Kr. Görlitz
1936. Teterlig Kazimierz (20) Worthlah
1937. Tomczuk Janina (14) Obendorf a/Neckar
1938. Tymowska Celina (8) Breslau 2
1939. Turkiewicz Kazimiera (15) Buchenwald b/Weimar
1940. Trypus Stanisław Podczaszyńskiego Feldpost 16882
1941. Trawiński Marian Sosnowiec
1942. Troczyński H. Falkenau a/d Eger
1943. Tuganowski Ludwik (5a) Thorn
1944. Urban Wanda (20) Münchenhof (Harz)
1945. Ufnarski A. Feldpost 11712
1946. Uhle Halina (6) Wreschen
1947. Urban Teofil (12b) Oberdonau
1948. Ulkowska Józefa (20) Lehrte Hannover
1949. Urbaniak Stanisław Wilcza 10 (20) Granhof ü. Gonlar a Harz
1950 Ulińska Marta Bednarska 23 (12b) Steyr Oberdonau
1951. Urbańska Janina (24) Hamburg
1952. Urban Zygmunt (6) Łódź
1953. Urban Maria (12a) Anzendorf, Abt. Erle Helk
1954. Ulrien Stanisław (9b) Freiheitsan
1955. Ulanowska Jadwiga Krochmalna 15 (10) St. Martin
1956. Uchal Jadwiga Topiel 5 (7a) Dötllingen
1957. Uniejewski Marian (9a) Czeladź
1958. Urban Julia (8) Linderuh
1959. Urbański Zbigniew (8) Maliers
1960. Wiśniewski Piotr (1) Berlin
1961. Waśko Janusz (1) Dreilinden
1962. Wilczewski Edward (1) Berlin
1963. Woźniak Jerzy (2) Neuzelle, Kr. Guben
1964. Wein Michael Śmiała 74 Sarne, Kr. Rawitsch
1965. Wojtowicz Zofia Ogrodowa 52 (8) Brieg bei Breslau
1966. Wołowicz Czesław (13b) München
1967. Wzdych Szczepan (6) Söman
1968. Wilbik Zofia (8) Ohlau in Schl.
1969. Weigel M. (6) Kempen
1970. Wierzbicki Mirosław (8) Breslau 2
1971. Wyszomirska Maria (8) Grünberg
1972. Wybroński Jan (4) Stolp Reitz
1973. Walewski Tadeusz Münchenberg
1974. Wiechowski Zdzisław (20) Hannover
1975. Wandzilok Szymon (22) Duisburg
1976. Węglowska Barbara Grochów (8) Breslau
1977. Wędlak Wanda (8) Breslau
1978. Werkowski Zdzisław (2) Fürstenberg/Oder
1979. Wilczyński Teofil Marszałkowska 76 (2) Waldban Gahro N/L
1980. Wojniewicz Marianna (12a) Witlsee
1981. Wielogórska Karolina (14) Rottweil
1982. Wolański Wacław Praga, Rybna 4 (12b) Brauman
1983. Witke Bronisław (8) Waldenburg
1984. Wiechetek Franciszek (1) Berlin
1985. Wityński Apolinary Mariensztat 62 Militsch
1986. Woźniak Józef Chłodna 8 (8) Breslau 2
1987. Woliński Jan Żurawia 2 (24) Hamburg
1988. Woszczyk Maria (1) Berlin
1989. Wojda Władysław (15) Greitz Thür
1990. Wilczyńska Janina (12b) Attnang Puchheim
1991. Waulin Stanisław (20) Hannover
1992. Wierczyński Bronisław (8) Glogau
1993. Widzgowski A. (12b) Molln b/Steyr
1994 Wdowiad Kazimiera (2) Falkensee
1995. Więcłowska Zofia Grójecka 25 (10) Kloster
1996. Werbanowski Stanisław Jaworowska 11 (13a) Nurnberg
1997. Woroniecki Mieczysław (8) Bernstatdt
1998. Walaszczyk Stanisław (12b) Steyr O/D
1999. Włoszczowska Jadwiga Mallnitz
2000. Wronek-Gnas Maria (2) Friedland
2001. Wudel Augustyn (8) Altkranz
2002. Wachol Jan (1) Berlin
2003. Wierzbicki Henryk Köln a/Rhein
2004. Woszczyński Franciszek Legionowo (2) Schneidemühl
2005. Wilk Maria (12a) Neusiedl-Dürnholz
2006. Walecki Tadeusz Müchen 60
2007. Wiostek Maria (8) Bei Schnuddeberg
2008. Wardzyński Eugeniusz Bema 63 Glauscha
2009. Walkiewicz Stanisław Bałuckiego 31 (8) Grube Erika
2010. Welk Ryszard (6) Feldpost 37527
2011. Wszoł Marta (9a) Richuld 16 Post Pruchna
2012. Walter Kamila (6) Ostrowo
2013. Winter A.J. Wien IV
2014. Wronowicz Zbigniew Obozowa 77 (4) Kolberg
2015. Witt Wanda (8) Karlswalde
2016. Wdowiarski Zygmunt (10) Diernitz
2017. Włodarczyk Helena (8) Breslau 2
2018. Witkowski Kazimierz Gleiwitz
2019. Witkowski Leonard (15) Ledhesten Thüringen
2020. Witkowski Czesław (10) Neukirch
2021. Witkowski Zenon (2) Eichenrode
2022. Witkowska Maria (8) Breslau 2
2023. Wiśniewski Jan Krems a/Donau
2024. Wiśniewski Br. (8) Łódź
2025. Wiśniewska St. (10) Leipzig
2026. Wiśniewski Władysław (2) Beelitz-Stadt
2027. Wiśniewski Zbigniew (1) Stettin
2028. Wojciechowska Jadwiga (2) Crossen/Oder
2029. Wojciuk Antoni Rembertów (2) Schneidemühl
2030. Wojciechowski Józef (6) Posen
2031. Wojciechowska Krystyna (5a) Graudenz
2032 Wojciechowski Wacław pl. Żelaznej Bramy 9 (20) Hornburg
2033. Wójcik Stefan Konarskiego 8 (17a) Weinheim
2034. Wójcik Michał Towarowa 54 (8) Rauschenbach
2035. Wójcik Stanisław Chłodna 41 (2) Fürstdenberg
2036. Wójcik Anna (8) Riesengebirge Kr. Schmiedeberg
2037. Wójcik Maria Nowogrodzka 39 (10) Leipzig
2038. Wójcik Wiktor Wolska 26 (8) Rauschenbach
2039. Wójcik Anna (4) Firchau Kr. Schochen
2040. Wójcik Irena Grochów (13) Ludwigsfeld
2041. Wójcik Janina Ceglana 7 (17a) Brucksal
2042. Wójcicka Jadwiga (17a) Brucksal
2043. Wysocki F. Wien
2044. Wysocki Marian (15) Lehesten (Thür.)
2045. Wegner Zofia (6) Posen
2046. Wagner Halina Freinetsan, Kr. Troppan
2047. Wagner Henryk Feldpost 08413
2048. Wagner Maria (10) Neukirch
2049. Wróblewski Ryszard Nowy Świat 46 (2) Penzlau
2050. Wróbel Stanisława (8) Hoynau
2051. Wachowicz Kazimierz Maltsch a/Oder
2052. Włudarczyk Halina (8) Schweidnitz
2053. Wysocki Stanisław (10) Burkersdorf
2054. Zielińska Maria (8) Waldenburg
2055. Znieciuch W. (8) Glogau
2056. Zawadzki Stefan Grunewald-Waldhaus
2057. Złotowski Wacław Pokrzywnicka 9 Frankfurt a/Mein
2058. Zardecka Wanda (10) Zittau
2059. Zabłocki Jan (8) Glausche
2060. Zdamczyk Fr. (8) Glogau
2061. Zapadko Stefan (8) Reichenstein
2062. Zeebich Franciszek (8) Breslau
2063. Zaremba W. (4) Post Wasse /Rügen
2064. Zuwal Stefania (10) Radebenl b/Dresden
2065. Zamojski Ryszard (2) Ströbitz
2066. Zalewska Wiktoria (8) Brieg bei Breslau
2067. Zieliński Antoni (8) Gross Wartenburg
2068. Zambrecht Roman Feldpost 11712
2069. Zakrzewski Henryk Dorf Zakrzewo
2070. Ziółkowski Mieczysław (10) Zwickau
2071. Zdan Edmund (10) Zwickau
2072. Zielonka Henryk Markstadt
2073. Zieliński Henryk (12a) Altwang Rutwisz C/ Donau
2074. Zmorzyńska Bronisława (1) Berlin
2075. Zalewski Henryk (8) Rauscha
2076. Zarębski Franciszek (19) Magdeburg
2077. Żuchowski Franciszek (8) Breslau 16
2078. Zielonka Władysław (22) Lumsdorf 2
2079. Zdanowski Stanisław (21) Haltern
2080. Żarowska Wiktoria (8) Brieg bei Breslau
2081. Żabczyński Kazimierz (2) Potsdam
2082. Zarembianka Aldona Krems Stein a/Donau
2083. Zajkowska Krystyna (1) Berlin
2084. Zieliński Franciszek (8) Breslau
2085. Żminkowski Henryk (22) Duisburg
2086. Zawadzka Helena (8) Ohlau
2087. Zielińska Wacława (10) Zittau
2088. Zastawska Aleksandra (8) Lindenruk
2089. Zembrzycki Jan (8) Gross Wartenberg
2090. Zieleniewska Helena Sosnowiec
2091. Zdzieszyńska Barbara (2) Landsberg
2092. Zając Michał (8) Gross Wartenberg
2093. Zubrzycki Zdzisław (2) Ströbitz
2094. Zawistowski Eugeniusz (10) Halle Salle
2095. Żurowski Zdzisław (4) Stargard
2096. Zając Wacław (2) Ströbitz
2097. Zielińska Wacława (10) Zittau
2098. Zborowska Wanda B.W. Tholirchen
2099. Żebrowski Wacław (8) Militsch
2100. Zajbt Zygmunt Elsterweda
2101. Zalewska Czesława Kl. Kosel
2102. Zajdowski Juliusz Znaim nieder Donau
2103. Zdan Edmund Zwichau
2104. Zieliński Roman (8) Rauschenbach
2105. Zygmunt Kazimierz (12a) Wien
2106. Żbikowska Helena (2) Cabelau
2107. Zaborowski Stanisław (8) Bresalu 2
2108. Zdanowski Stanisław (21) Hatterm (Westf.)
2109. Znowska Lucia (9a) Ziegenhals
2110. Zielkiewicz Wł. (6) Post Sokolow
2111. Zaborowski Szymon (21) Fröndenberg
2112. Zielińska Maria (8) Waldenburg
2113. Żuławnik Cezary (10) Neukirch
2114. Zaroda Janina (8) Steinau a/Oder
2115. Zdamczyk Franciszek (8) Glogau
2116. Zaborowska Gustawa (8) Breslau 2
2117. Żak Eugenia (10) Bad Kreischa
2118. Żurek Stanisław (2) Ströbitz
2119. Zabrocki Jan (22) Voerde-Ost
2120. Żak Maria (10) Sebnitz-Sachs.
2121. Żukowska Zofia Kitzenhagen
2122. Żmudzka Helena (8) Post Leopoldsham
2123. Zalas Eugeniusz (8) Breslau 2
2124. Zaszewska Anna Magdeburg
2125. Zaremba Władysław (15) Lehesteb Thür
2126. Zembrzycki Jan (8) Breslau 2
2127. Zdan Zbigniew (8) Zwickau
2128. Zielińska Krystyna (12a) Sigmundsberg
2129. Zagórny Zbigniew (21) Schwelm
2130. Zgodziński Stanisław (23) Neerstadt
2131. Zawadzki Piotr (8) Breslau 2
2132. Zambrowska Maria (23) Dötlin
2133. Zawadka Jerzy (12a) Strasshof Narhfeld
2134. Zwijalska Janina (20) Lehrte
2135. Zych Aniela (1) Berlin
2136. Zygnerski Józef (2) N. Seddin
2137. Zalewska Aleks. Görnau
2138. Żdanowska Helena (1) Berlin
2139. Ziembicki Edmund (20) Sölingen
2140. Zawadzki Władysł. (8) Breslau 2
2141. Zybert Maria (10) Alt-Geringswalde
2142. Zacharczyk Maria (10) Alt-Geringswalde
2143. Zieliński Czesław (4) Stolp Reitz
2144. Zajkowski Henryk (10) Leipzig
2145. Ziółkowski Jerzy (20) Lehrte
2146. Zarzecki Zygmunt (1) Berlin
2147. Żaczkiewicz Adam Dresden
2148. Żaczkiewicz Szczepan Reichenstein
2149. Zygmunt Maria (9a) Sosnowitz
2150. Zarybnicki Wł. (9a) Sosnowitz
2151. Żurek Halina (9a) Sosnowitz
2152. Zielińska Salomea (8) Schneideberg
2153. Zachariasz Czesław (4) Greisewald Pomm.
2154. Zieliński Stefan (18) Neustadt
2155. Zborowska Wanda (25) München
2156. Żelazowski Edward (12a) Wien x 175
2157. Zaborowska Anna (8) Breslau 2
2158. Zimniak Hammeln
2159. Żudowicz St. Rauscha
2160. Żurowski Zdzisław (4) Stargard
2161. Zalewski Piotr (20) Warthlah
2162. Żukowski Alfred Dombrowa
2163. Zamska Halina (12a) Stein a. Donau
2164. Zarocka Janina (8) Dieban
2165. Żyliński Zygmunt (12a) Wetten, post Neuzeng
2166. Zagańczyk Hanna (8) Neussalz
2167. Zych Zygmunt Feldpost 22913
2168. Żabkiewicz Zofia Łódź
2169. Żak Maria (10) Sebnitz
2170. Żymirski Andrzej (2) Grossen
2171. Zbroch Kazimierz (10) Oldisleben
2172. Zapadka Stefan (8) Reichenstein
2173. Zwoliński I. (9a) Sosnowiec
2174. Zbrożek Stefan Wien
2175. Żuryński Wacław (8) Breslau 2

WYKAZ OSÓB WYWIEZIONYCH DO RZESZY,
KTÓRE NADESŁAŁY LISTY Z OBOZÓW
W POSZUKIWANIU SWYCH RODZIN

sierpień – grudzień 1944 roku

Pruszków, dnia 17 stycznia 1945 r.
Wydział Ewidencyjno-Informacyjny
Delegatura RGO w Pruszkowie

(lista 1954 pozycji)

L.p. Nazwisko i imię Adres poprzedni Adres obecny
1. Aczak Edward Bukowińska 28 (8) Brodchau, Reichsbahnlager Lindenruh
2. Almert Ludwik (15) Bei Fr. Nätter Oberhaim b/Königsee
3. Andrzejekiewicz Stefan (8) Brieg, Werner
4. Ambroziak Feliks Puławska 64 Haberschwerolt, Auto Schwarzer
5. Augustowska Zofia Alberta 8 (8) Glokau, Hindenburg Kaserne, F-ma F. Hückel
6. Amołowski Antoni Jerzy Miedziana 7 (1) Berlin-Köpenick Gmeinschaftslager
7. Adamczyk Zygmunt Ogrodowa 1 (8) Breslau 2 Unternehmen Bartold
8. Aderek Stanisław Dzika 32 (5a) Einsatzlager Fredau Post Ostichan
9. Augustyniak Wacława Mallnitz Kr. Sprottan Gem. Lager 1
10. Aderek Kazimierz (10) Lausitz Lager-Eiche
11. Andrucenko K. (1) Lichterfelde Reichshalmlager
12. Andrzejewski Antoni Złota 49 (12) Wien IX Franz Joseph Bahnhof Bahunneisterei
13. Anmüller Stanisława (8) Strehlen Poststr. lager
14. Amrugiewicz August Sandomierska 21 (8) Klein-Kosel (Maliers)
15. Arens Mieczysław Śniadeckich 12 Freinwalde Nühle Lager
16. Adamska Stanisława Zeltlager Altworwerk Post Melden Kreis Grandenz
17. Augafonow Stefan (8) Unternehmen Battold
18. Andryszewski Zbigniew (13a) Würsburg 71 Wohnlager Heider
19. Adamczyk Marian Landan (Pfalz) 18 Bahnmeisterei
20. Aptowicz Wincenty (2) Senftenberg, Lager 1
21. Auschpergn Zofia (8) Schönberg-Schl. Kr. Landeshut, F-ma Kramsta
22. Ambrożewicz Helena (6) Post Levitschütz
23. Antoszewska Józefa Sowia 6 (8) Mallnitz Kr. Sprottan Wohnlager 6
24. Arasimowicz Eugeniusz (22) Altenkirchen, Westerwald
25. dr. Aleksandrow (8) Dr. Ahsperow, Breslau Durchgangslager
26. Abramowicz Tomasz (20) Braitzan über Braunschweig, Zuckerfabrik
27. Adamczyk Stanisław Płocka 69a (4) Stetin-Pölitz Jasenitz Lager
28. Albiński Roman Miedziana 9 m. 25 (4) Anklam (Pommern) Gemeinschaftslager
29. Antoniak K. Pańska 86 m. 9 (12a) Bahnmsisterei Sigmundsherburg, Niederdonan
30. Adamczyk T. (9a) Bendsburg O/S
31. Alaba Jadwiga Oboźna 2 (24) Hamburg-Eidelstedt
32. Andrzejewska Leokadia (6) Kalisch
33. Antołowski Antoni (1) Gemeinschaftslager Berlin-Köpenick
34 Andruszkiewicz Maria (2) Frankfurt (Oder)
35 Aleksandrowicz Wacława Gneuwald Barackenlager (1)
36. Adamowicz Kazimierz F-ma Kettner Rudniki bei Tschenstochan (7a)
37. Adamowicz Genowefa (8) Obersdorf P. Landeck (Schl.)
38. Aberbach Halina (2) Schweidemühl
39. Androsiuk Eugeniusz (1) Berlin S.W.11
40. Anglart Helena (8) Breslau 2, Bartold IV
41. Ambroży Anna (8) Wehran, Kr. Burlow
42. Agafanow Stefan (8) Kr. Gr. Wartenberg
43. Afanasopulo N. (9a) Bendsburg
44. Adamczyk Maria Lager der D.A.F.
45. Andrysiak Tadeusz (1) Berlin 20 Reichenbachlager
46. Augustyniak Władysław (4) Starogard (Pom.) Gem. Lager
47. Badeński Leon Lisse bei Posen Zentrale Kraztztailager
48. Brandt Henryk Sosnowitz (Oberschl.)
49. Bigos Władysław Młynarska 36 Mittelsteine Kr. Glütz (8)
50. Bajewski Tadeusz Bhf.Wüstegiersdorf Gem. Lager bei Waldenburg Schlesien
51. Bejm Henryk Ludwiki 8 [m.] 41 Frankenstein (Schl.)
52. Baldinger Alojzy Gan.Oberdonau, Kreis Grunden
53. Balwierz Romuald Elektoralna 32 Klein Kosel Lager Naliers (8) Gross-Wartenberg
54. Baranowicz Maria Görbersdorf Schlesien
55. Bojańczyk Tadeusz Barcicka 5 Lissa Wartheland (Schule)
56. Budejko Włodzimierz Szeroka 30 Lissa Warthegau
57. Baltaziuk Janina Leszno 4 Freiburg Schlesien A.E.9 Böhrenfabrik
58. Błaszkiewicz Ryszard Mularska 3 Mühlhawen-Breslau 2 Unternehmen Bartold
59. Baranowska Zenona Zwierzyniecka 9 Einzatzlager-Altworwerk (5a) Kreis Grandenz
60. Borkiewicz Helena Sienkiewicza 10 Bromberg
61. Baranowicz Eugeniusz al. Niepodległości 245 Freiburg i Br.
62. Borucki Roman Breslau II Unternehmen Bartold V
63. Bukała Kazimierz Spokojna 3 Post Neuzeng. b.Steyr Oberdonau Lettenban 7
64. Bajurski Henryk Włościańska 29 (2) Bei Eisenbahn in Bobersber
65. Biechoński Zenon (8) Brieg bei Breslau
66. Bigelmajer Kazimierz (8) Wiganstadt-Jsergebinge Lager-Schiller
67. Balcerzak Ryszard Płocka 3 (8) Brockan, Reichsbahnlager
68. Bożyk Z. Bartold II Unternehmen Bartold V
69. Bielawski Feliks (10) Kurort-Jansdorf bei Zittan
70. Borecka Władysława (8) Breslau, Gross Masselwitz Lohe Lager
71. Bonczek Władysław (8) Brieg, Werner, Gemeinschsftslager
72. Bieliński Alfons (8) In Altkammer Adelheisdorf
73. Bułakowski Jan (12a) Wien X/75 Südostbahngasse
74. Biernacki Józef (8) Breslau 2 Unternehmen Bartold V
75. Burchacki Ryszard (8) Vorwerk Maliers Post Gross Wartenberg
76. Bury Leopold (8) Breslau 1 Ausländer Lager Wappenhof
77. Bobrowska Eugenia (6) Warta Kr. Schierak
78. Bereza Bolesław (24) Gemeinschaftslager Hamburg Eidelstedt
79. Bronikowski Tadeusz (8) Post Gross-Wartenberg Klein Kosel (Maliers)
80. Bajer Halina (20) Ulle b. Hannover „Itag”
81. Bayer Stanisław Birkenau, Gem. Kirchdorf
82. Bojczuk Wacław (8) Rausch O/L Kr. Görlitz Lager Heideland
83. Bielenia Georg Steikurzendorf Kr. Reichenbach
84. Banaszkiewicz Tadeusz (8) Breslau 2 Unternehmen Bartold V
85. Boye H. Lager Star, Haunstetten b. Augsburg
86. Błońska Alicja Próżna 14 (1) Berlin-Rudow, F-ma R. Dolberg A.G.
87. Beringer Józefa Szeroka 13 (12b) Münichholtz Lager 5 Steyr Oberdonau
88. „ Romana
89. Baraniak Bronisław (9a) Leobschütz O/S
90. Babiński B. (9a) Sosnowitz O/S
91. Bombrych Henryk (8) Post Grossen Wartenberg
92. Borkowski Stanisław (8) Münlhagen Kr. Militsch
93. Borucka Zofia Mariensztat 6 (8) Grünberg Schlesien Gemeinschaftslager „Heinrich”
94. Baranowska Zenona (5a) Einstazlager-Altvorwerk
95. Błachnia Józef (8) Breslau 2 Unternehmen Bartold V
96. Bojczuk Wacław (8) Rauscha O/L. Kr. Görlitz, Lager Heideland
97. Błażewicz Witold (8) Rauscha O/L Ausländerlager
98. Biernacki Edward Płocka 35 (24) Hamburg Saar Beeden 18 Hauptbahnlager
99. Braińska J. (9a) Czeladź
100. Brudzyńska J. Kutno
101. Bury Zdzisław (8) Gross Wartenberg Lager Maliers
102. Bielenia Georg Hoża 62 Kraschutz Kr. Militsch Ost Steil Dammer
103. Bernadziuk F.
104. Borkowski Marceli (8) Strehlen (Sch.) Alte Barake
105. Borkowski Wł. Rauscha O/L Heideland Lager
106. Brizler Roman (6) Pabianice Lager 4
107. Bieńkowska Rozalia (8) Glokau (Oder)
108. Bagińska Janina (6) Brüchstatdt Kr. Turek
109. Bajczuk Michał (14) Stuttgart Keslach Heidenklinge Lager
110. Bukalska W. Kutno, Wasserstr. 14
111. Benke Zofia (6) Kalisch, Karl Peters 17
112. Baryga Józef (6) Lissa Wartehland
113. Baranowska Anna Porzellanfabrik Sophienan Bad Charlottenbrunn Kreis Waldenburg
114. Burakowski Józef Zwickau (Sachsen)
115. Buczkowski Stefan (15) Marie Pfisterer Weimar
116. Bielawski Kazimierz (20) Heerteüber Wolfehittel Lager A.l St.33
117. Budkiewicz Stanisław Pańska 49 m.5 Stein a/d Donau Kremser Werke
118. Bogdan Antoni (8) Breslau 2 Unternhmen Batrtold V
119. Brzeziński Stefan Redutowa 13 (8) Schweidnitz
120. Bodych Maria (2) Kremen Mark, Lager Depyfag
121. Banach Zofia Eisatzlager in Altvorwerk
122. Białous Wiktor Środkowa 12 Gemeinschaftslager V, Eisfeld (Thür)
123. Budziszewski Robert (5a) Thorn-Mocker Umis. Lager am Wichmarkt
124. Biernacka Wanda Krochmalna 21 (10) Sebnitz-Sachsen, Kr. Pinia Lager Hochbusch
125. Budnicki Franciszek (5b) Königsberg Pr. Samlandlager
126. Bereźnicki Stefan Siewierska 13 (2) Landsberg Wepritz K.I. Lager Fridrichsmühle
127. Boboli Czesław Bolecka 23 (5a) Einsatzlager Alworwerk
128. Bazaniak Mieczysław (12b) Linz O/D Aktievenban
129. Bańkowski E. (10) Eilenburg
130. Bańkowski Miokołaj (21) Hagen Westfalien-21 Wohnhale Polnische Lager
131. Barbarczyk Henryk Miedzylesie (14) Lauterbach Kr. Pottweil
132. Brudzyński Jerzy Bednarska 26 Feldpost 11712
133. Bigelmajer Kazimiera (8) Wigandshal Isergebrige Lager-Schiller
134. Bartniak Aniela (8) Görlitz, Plotwerke
135. Bałza Irena Zagłoby 3a Lager-Anklel Alt Geringswalde (Sachsen)
136. Brzeski Kazimierz (5) Karthus (Westpr.)
137. Biernacki Stanisław (21) Münster-Gleisarbeiter Reichbahnlager
138. Bednarek Zdzisław (5a) Einsatzalager in Altvorwerk Post Grandenz
139. Bukowski Jerzy (6) Łódź, Wilhelm Gustloftstr.
140. Bureć Lucyna (6) Posen
141. Biernacka Maria (6) Dorf Zuzałko Post Dobigniewo Kr. Leslau
142. Bunn Emil (5a) Bromberg Toepferstr. 2
143. Brakowiecki Józef (6) Zichenan
144. Bałuk Henryk (8) Kraftbom, Kr. Breslau
145. Borecki Leon (13a) Pleinfeld Gau Franken
146. Bażant Adam (8) Heidegmund über Glokau
147. Bereza Wł. (24) Hamburg-Eichelstedt Friedrichshulderweg Lager für Polen Reichnsbahnlager
148. Błaszczyk Wanda (22) Altenkirchen Turnhalle
149. Błażejczyk Krystyna (8) Freiburg (Schl.) Röhrenfabrik
150. Borkowska Helena (8) Waldenburg-Dittersbach
151. Brzozowski Georg (8) Neurode-Eulengeb.
152. Biniszewski Bronisław Fürstenberg (Oder 2)
153. Białkowska Jadwiga (10) Lager Hochbusch Sachsen
154. Badeński Zenon Lissa bei Posen
155. Bujalski Michał Sbolp-Reitz im Pommer
156. Beigert Luise Brombauer b/Deztaund
157. Brzeziński Stanisław (8) Gem. Lager Bhf Wustergiersdorf
158. Brendowa Stefania Eichendamm, Post Sammelstelle
159. Błaszczak Roman (8) Durchgangslager Gröditz
160. de Blich Irena Crossen (Oder) K.I.P. 554
161. Baranek Irena Wolska 23 Waldenburg Alwaser Porzellan Fabrik
162. Boniecki Aleksander Żurawia 29 (2) Briesen /Mark - O I Bantropp Grünzig
163. Bators Eugeniusz (4) Stolp Reitz O.I. Lager II
164. Biedrzycki Ryszard Westpreusen Alworwerk Kreis Grandenz
165. Babiński T. (9a) Sosnowitz O/S Asterwerg 25a
166. Badurski Franciszek Koźla 7 Wofratshausen bei Munchen
167. Bieniek Mieczysław (8) Breslau 2 Unternehmen Bartold V
168. Balaszkiewicz Wacław Wronia 50 Weisswasser O/L Glas fabrik
169. Bielawski Ryszard Rauscha O/L Kreis Görlitz
170. Borkowska Anna Grünberg Schl.
171. Budek W. Brzeska 9 (1) Berlin 20 Lager Reichsbahn
172. Bajer Ryszard (4) Anklam Pommeran Geneinschafts Lager
173. Bieńkowski Jan (1) Berlin Altglinicke Lager 70
174. Brzeziński Stefan (8) Schweidnitz
175. Burchard Władysława Prądzyńskiego 31 (8) Breslau 2 Unternhmen Bartold V
176. Barburska Joanna (6) Warta, Scheratz
177. Bartuszek Mieczysław Ordona 10 (12b) Steyr Oberdonau
178. Bielińska Janina (13b) Ludwigsfeld
179. Burzyńska Maria Krochmalna 50 (8) Breslau Lager Zimpel
180. Breymeyer Krzysztof Kapucyńska 3 (12b) Reichebahn Betriebswerke, Innsbruck
181. Buter Ignac Schronisko PCK Floriańska 2 (8) R.A.W. Cels, Gem. Lager
182. Bombrych Zofia Nowogrodzka 24 (8) Klettendorf b/Breslau Zuckerfabrik
183. Bubska Władysława z synem Furmańska 9 F-ma Schmidding, Buschvorwerk, Kr. Hirschberg
184. Boruta Edward (2) Seuftenberg
185. Bukowiecka Helena (9a) Bendsburg O/S
186. Bobińska Stanisława (10) Kreischa, Bez. Lager „Kozwa”
187. Broszkowski Ludwik Lubelska 30/32 (8) Breslau 2, Unternehmen Bartold V
188. Banachowicz Melania (8) Kreis Glokau, Unternehme Bartold V
189. Brzostowicz Wacław Mariensztat 3 (1) Berlin-Köpenick, Baracke Lager
190. Bibrowska Michalina Chmielna 98 (2) Brandenburg, Matische Lager
191. Banachowicz Stanisław Ogrodowa 60 Lechenberg, Kr. Glokau
192. Bartecki K. Kawcza 54 (12b) Steyr Oberdonau, Wohnlager Reithoffer
193. Bargiel Adam Piaskowa 10 (22) Essen, Gemeinschaftslager
194. Buczyński Karol (4) Kujan, Pommern
195. Bułka Witold (10) Halle, Gemeinschaftelager
196. Bartos E. (2) Ornswalde, Werkstadt für Fernnieldetech
197. Buczek Eugenia (9) Zagorze O/S
198. Bzyl Kazimiera (6) Posen
199. Byczyński Robert Bednarska 21 Feldpost 11712
200. Badziński Józef Arbeitskommando, Feldpost 08284
201. Bator Zofia Ogrodowa 69 (8) Unternehmen Bartold Schneiderfelde
202. Brzeziński Bolesław (5a) Altvorwerk, Kr. Grandenz
203. Bodzanowska Janina Langenbiclaut
204. Barczyńska Janina (5a) Thorn 1
205. Bertholdi Artur Hoża 22 Stein b/Krems
206. Bonecka Flora (6) Litzmanstadt
207. Bartosik Tomasz (20) Dettum
208. Bartnicka Aniela Lipowa 11 (8) Breslau 2
209. Bujak Stefan Frankfurt a/Main
210. Berdowski Spirydion (6) Litzmanstadt
211. Barańska Zofia (9b) Sosnowitz
212. Bolchajmer Wacław Breslau 2
213. Brykalski Stefan Sosnowitz
214. Barańska Helena pl. Grzybowski 14 (12a) Kraus Melk
215. Biernacki Władysław Warthenau O/S
216. Bartosiak Helena Hrubieszowska 4 Hamburg
217. Bott Henryk (20) Lehrte
218. Brzeziński Bolesław (5a) Post Melden
219. Boboli Maria (5a) Post Melden
220. Bąk Władysława Grünberg in Schlesien
221. Brzeziński Jerzy (5b) Osterode-Ostpr.
222. Błachij Kazimierz (8) Kr. Schweidnitz
223. Bień Antoni Tatrzańska 5 (12b) Fischhiem
224. Bąkowska M. (1) Rüdersdorf
225. Baran Krystyna Daber Kr. Naugan
226. Bieńkowski Stefan Feldpost 22666
227. Brzozowski Czesław i Stanisława Dobra 75 (8) Freiburg (Schles.)
228. Brzeziński Stefan Schweidnitz
229. Borzym Marian (4) Rützenhagen, Schwelbein
230. Bąkorski Henryk Posen
231. Bielawski Henryk (20) Hanower
232. Baranowski Marian (20) Hanower
233. Cimoszko Wanda (9a) Tachen O/S
234. Czerwiecki Stanisław Mariensztat 9 (6) Zwickau (3a)
235. Cyprysiak Helena Młynarska 2 (8) Waldenburg-Altwaser
236. Cicha Czesława (9a) Sosnowitz O/S
237. Ciszewska Bronisława (6) Litzmanstadt
238. Chmielewski Jan Ogrodowa 8 (8) Frankenstein
239. Czerwiński Bronisław (8) Klein Kosel, Breslau
240. Chojnacki Wiktor Młocińska 12 Ulm/n Donau
241. Ciba Michał (8) Wartenberg
242. Cynowska Wanda (1) Berlin Dehlen
243. Cichocki Zygmunt Jerzy Stara Miołosna (6) Zuckerfabrik Krauzwerder Post
244. Chojnacka Aniela (9a) Saybuch O/S
245. Chruściel Józef pl. Żelaznej Bramy 8 (8) Brokau bei Breslau
246. Cholewiński Edmund Nowogrodzka 2a (24) Hamburg-Eidelstadt
247. Cretti Ludwik (9a) Wartenau
248. Cichocka W. (6) Kranzserder
249. Czekaliński Jan (24) Hamburg-Eidestedt
250. Czeremusińska Zofia Tenczynek bei Kressendorf
251. Cygan Eugeniusz (8) Rauscha
252. Chlebowska Anna (10) Hormersdorf in Krzebürge
253. Ciołek Aleksander (8) Breslau 2
254. Chojecki Stefan (12b) Minicholz
255. Choczaj Feliks (6) Litzmanstadt
256. Chodolski Waldemar (6) Zagroby, Post Zichlin
257. Chrzanowski Aleksander (20) Hannower
258. Cichowska Ela (6) Sosnowitz
259. Chojnacki G. (5a) Gossentin
260. Cierpikowski Wł. (6) Lissa Waterland
261. Chomta Włodzimierz (12b) Post Neuzug
262. Czyżewska Stanisława (10) Sebnitz (Sachsen)
263. Ceglińska Julia (5a) Bromberg
264. Czarnecki Władysław (20) Hannover
265. Chudzicki Franciszek (6) Posen
266. Chrzanowska Urszula (13a) Nurnberg-Ost
267. Chełminski Janusz (24) Hamburg
268. Czarnecki Edward (10) Neukirch
269. Chorchowska Kazimiera (6) Gut Morawce, Post Krośniewice
270. Chróścicka Halina (5a) Bromberg
271. Chrząszcz Mieczysław (22) Oberhausen Rhld
272. Chądzyńska Maria Leszno 33 (8) Grünberg in Schlesien
273. Cepuchowicz Stanisława (10) Leipzig
274. Czerwińska Józefa (8) Glokau
275. Coletti Maria Chłodna 15 (12b) Steyr Oberdonau
276. Czyżewska Izabella (8) Liebau (Schlesien)
277. Całko Mieczysław (4) Greifswald (Pommern)
278. Ciaro-Ciarkowski T. Dworska 30 (8) Langemark Kreis Glokau
279. Carykowski Jan pl. Żelaznej Bramy 6 (8) Post Gross Wartenberg
280. Chwaszczewska Krystyna (8) Freiburg Schlesien
281. Cegiełka Konstanty Rotzenau
282. Cybylska Bogumiła (6) Sosnowitz O/S
283. Czyżykowski Mieczysław Piekarska 12 Seuftenberg (Niederlamitz)
284. Chmielewski Józef Śliska 40 (4) Stolp Reitz
285. Czarkowski Kazimierz (8) Mühlhagen Melitsch Land
286. Ciulak Kazimierz (5a) Danzig
287. Cywiński Karol (8) Post Leopodschaun
288. Czarkowski Kazimierz (8) Breslau 2
289. Cieślak Jan (8) Post Klein Kosal (Maliers) Kreis Gross Wartenburg
290. Czechowski Stanisław Lignitz-Heideweg
291. Chojnacka Weronika Łucka 21 (8) Waldenburg Altwasser
292. Chludziński Jerzy Elektoralna 7 (19) Güster
293. Chmielewska Helena Barska 8 (8) Breslau
294. Ciepielewski Stanisław (8) Liegnitz
295. Cukrowski Edward Dienitz
296. Cesarz Maria (9a) Koziogłowy O/S
297. Czapiga Franciszka (1) Berlin 20
298. Czapski Stanisław (13b) Schweige Hall
299. Chrząszcz Władysław Podskarbinska 5 (10) Meissen
300. Chyta Antoni Bendsburg
301. Ciemochowski Stanisław Elektoralna 4 (8) Breslau 2
302. Cyrny Jan Duchnicka 1 (1) Agnoshof, Osthawelle bei Berlin
303. Czyżewski Florian Ustronie 2 (3) Lübtz i/M
304. Czyżewski Stefan Szara 1 (22) Duisburg-Huckingen
305. Ćwikliński Roman (4) Stolp Reitz
306. Czubasiewicz Feldpost 64975
307. Chojnacki Stanisław Leszno 21 (8) Breslau 2
308. Cynadrowicz Donat (8) Königszelt
309. Chlebowska Jadwiga Barszczewska 12 (1) Berlin 20
310. Czerniecki Stanisław (6) Zwickau (Sa)
311. Czachorowski Tomasz Fustenberg Oder
312. Czaupryn Władysława Bad Landeck
313. Ciechowski Kazimierz (4) Stolp Reitz in Pomerzer
314. Chlebowska Maria (3) Parchim i/Mecklenburg
315. Chludzińska Bronisława (10) Reichenau
316. Daszkowski Witold (8) Frankenstein
317. Dudziński Tadeusz Ogrodowa 3 Mittelsteine
318. Demidowski Edward Wilcza 30 (20) Watenstadt über Brauschweig
319. Dryjska Danuta (8) Waldenburg, Schles.
320. Dyl Aleksander Elektoralna 16 (8) Glogau
321. Densa Józef Falenica Bendsburg O/S
322. Domański Euzebiusz Dobra 77 (8) Mühlhogen gut Kreis Mililsch
323. Dziewulska Hanna Włochy (1) Berlin 20
324. Dzierzgowa J. Strzelecka 25 (6) Litzmanstadt
325. Dominik Stanisław Bednarska 9 (8) Hermsdorf Kreis Waldenburg
326. Dąbski Krzysztof Dobra 79 (8) Breslau 2
327. Dylewski Jerzy (8) Glausche, Kr. Namslau
328. Dąbrowski Feliks (6) Posen
329. Dembski Bronisław (8) Breslau 2
330. Dylda Maria (9a) Ochojetz k/Katowitz
331. Dymińska Helena (24) Hamburg-Eidelstadt
332. Daszkiewicz Zdzisław (8) Breslau 2
333. Drzewowski Stanisław (6) Görnau b. Litzmanstadt
334. Drabarek Maria (2) Kreman Klark
335. Derecki Jan (8) Rauscha O/L
336. Doering Zofia (7) Brombrg
337. Dembowski Zygmunt (9a) Saybusch
338. Dembiński Władysław (8) Breslau 2
339. Dołowy Jan (17a) Weinheim
340. Dąbrowa Marian (8) Breslau 2
341. Dłuski Włodzimierz (15) Augsburg
342. Dragowski Bruno (20) Hauptfenerwache über Braunschweig
343. Duszyński Franciszek (8) Breslau 2
344. Długosz Piotr (8) Breslau 24
345. Domański Zbigniew (8) Breslau 2
346. Delektorski Jerzy (22) Duisburg 2
347. Dębski Henryk (8) Breslau 2
348. Dobrzeniecki Henryk (8) Mühlhagen
349. Dreczko Mieczysław (20) Wortlach
350. Donimirska Jadwiga (8) Schottwitz über Breslau
351. Dudkiewicz Krystyna (8) Mallnitz k. Sporttau
352. Dyjeciński Wacław (12a) Krems-Stein 2/d Donau
353. Dardzińska Józefa (10) Sachsen Sebnitz
354. Dobrowolska Zdzisława (10) Serbnitz-Sachsen
355. Dębska Helena (12a) Stein a/Donau
356. Dębski Krzysztof (8) Breslau 2
357. Dominiak Roman Ursynowska 18 (4) Stolp Reitz in Pomm.
358. de Blich Irena Grossen (Oder)
359. Dylewski Stanisław (24) Hamburg-Barmbeck
360. Dudziński Czesław (8) Wappenhof
361. Donner Ryszard (8) Glogau o/d Oder
362. Dzisiewski Stefan (20) Letter b/Hannover
363. Dojlido Maria (9a) Sosnowitz
364. Dąbrowska Blandyna (8) Charlottenbrum. Kr. Waldenburg
365. Dębiński Zbigniew Rejtana 14a (5a) Ostichan
366. Detyniecki W. (5a) Post Melden
367. Dominik Bogdan (24) Hamburg
368. Dylewski Stanisław (13b) Münheim-Freimann
369. Drzewiecki Zbigniew (12a) Stein a/D
370. Dąbrowska Germana Furmańska 6 (8) Mallnitz
371. Dąbrowski Czesław (1) Berlin 20
372. Dąbrowski Georg (13a) Schwabach bei Nürnberg
373. Dębińska Janina (8) Schweidnitz
374. Dobrowolski Feliks Ludwiki 8 (8) Glogau
375. Dudziński Jan (10) Elsterwerde (Sachsen)
376. Damm Apolinary (16) Griesheim b. Frankfurt
377. Dankowski Witold (8) Frankenstein
378. Dylewski Edward (8) Mülehagen
379. Dawsilas Johan (15) Marinbrod
380. Dolny Mieczysław (4) In Lindau b/Wollin
381. Dąbrowski Karol (1) Berlin 20
382. Dobrzyński Mieczysław (6) Kutno
383. Erdelli M. Stefanów (8) Breslau 2
384. Eitel Leon (8) Feldpost, Breslau 2
385. Etmajer Adam (8) Gross Wartenberg
386. Foltz J. (8) Gänseberg bei Gross Kosel
387. Forysiowa Zofia (9a) Sosnowitz
388. Fichtner Kazimierz Waldrode
389. Farjaszewski Wacław Targowa 29 (6) Lissa
390. Florczuk Zygmunt Barczewska 17 (8) Breslau
391. Filipkowicz Jan Kowieńska 10 (8) Brockau bei Breslau
392. Figura Władysław Rejtana 28 (8) Brockau bei Breslau
393. Filipczak Józef Bugaj 21 (13b) Augsburg
394. Fichtenbaum Stefania Linsberg
395. Florczuk Zygmunt Barszczewska 17 (1) Breslau
396. Foraita Maria Warschau
397. Ficker Erich Berusbach Ereg
398. Foliński Stanisław Górczewska 32 (8) Gross Wartenberg
399. Fochniak Jan (6) Rauscha o/L
400. Frank Marian (9a) Sosnowitz O/S
401 Friedrich Wanda (2) Schweidemühl
402. Filipczak Tadeusz Browarna 17 (14) Bietigheim
403. Friedrichsdorf Rajnold Wilcza 19 (9b) Czeladź
404. Faszczewski Stanisław Pruszkowska 6 (8) Breslau 2
405. Fijałkowski Józef (17a) Weinheim
406. Fiedorski Jan Leszno 106 (8) Feldpost Breslau 2
407. Fleiszer Heinrich (6) Litzmanstatdt
408. Felicka Eugenia (5) Kutno
409. Fulmański Cz. (8) Glogau
410. Frantzke Janina (10) Sebnitz-Sachsen
411. Firląg Franciszka Grzybowska 94 (10) Sebnitz-Sachen
412. Foluśniak Józefa (8) Buchendamm
413. Fedorowicz Feliks Post Liese
414. Foltz Henryk (4) Kolberg/Ostsee
415. Zeder Irena (13b) München
416. Zrączyk Henryk (20) Braumschweig
417. Firlej Maria (24) Hamburg-Eidelstedt
418. Falkin Zdzisław (4) Ilma in Stargard (Pomm.)
419. Fanczyk Waleria (8) Strehlen (Sch.)
420. Forostian Halina Leszno 77 (10) Klosfergeringswalde
421. Fredrych Józefa (8) Mallnitz Kr. Sprottau
422. Flak Jan Twarda 58 (8) Glogau
423. Falkowska Anna (4) Labes Pommer
424. Farjaszewski Wacław (6) Lissa
425. Fintek Zygmunt Drzymały 8 (8) Wallisfurth
426. Gaur Józef Wesoła 45 (8) Post Gross-Wartenberg
427. Grużewski Aleksander Tamka 39 (4) Greifswald (Pommern)
428. Gaudasińska Albina (10) Sabnitz Sachsen
429. Gała Jacek (8) Kuttlan über Glogau
430. Górczyński Czesław (3) Glausche
431. Gałązka Edward Sienna 76 (2) Fürstenberg (Oder)
432. Getter H. (2) Eichenrode
433. Grzednik Helena Schweidnitz
434. Gutkowski Antoni (8) Breslau 2
435. Grzdecki Stanisław (8) Post Gross-Wartenberg
436. Godlewski Mirosław inż. (6) Dobra, Kr. Hermausbad- Wartegau
437. Gawryłkiewicz Stefan (8) Feldpost, Breslau
438. Grossman Maria (9a) Stanbendorf 61 K. Leobschüt O/S
439. Gierszewski M. Zimna 3 (8) Langemark
440. Górska Zofia (8) Breslau
441. Gutkowska Monika (5a) Prenzen
442. Gołębiewski Stefan Wolska 38 (12a) Steyr Oberdonau
443. Gęsik Stefan (8) Breslau 24
444. Gens Franciszek Watenstedt über Braunschweig
445. Góralewski Roman (10) Leipzig 35
446. Gasch Ireneusz (10) Neukirch
447. Grzelak Halina (8) Görlitz
448. Górecka Helena (8) Freiburg
449. Gut Józefa (8) Mittelsteine Kr. Glatz
450. Głowińska Stanisława (8) Breslau 2
451. Grupińska Mirosława (9a) Tarnowitz O/S
452. Grabarczyk Jadwiga (8) Breslau
453. Godlewski Marian Ciepła 28 (8) Breslau 2
454. Gontarek Halina (10) Dresden
455. Gryciuk Bolesław (20) Watenstadt 2
456. Grzywaczewski Marian (1) Berlin
457. Grotelna Michalina (8) Schweidnitz
458. Gebler Jan (20) Gross Twülpstedt
459. Grocholska Maria (2) Briesen
460. Gaździński Aleksander Grójecka 62a (8) Bunzlau N/Schl.
461. Godlewski F. Włochy, Bema 32 (8) Post Purkau
462. Gierałtowski Stefan (8) Langemark
463. Goszczyńska J. Mickiewicza 27 Berlin
464. Grande Jan (6) Posen
465. Gutowski Stanisław Bednarska 6 (8) Breslau 2
466. Góralczyk Jadwiga Barszczewska 12 (1) Berlin 20
467. Głowiński Józef Wolska 19 Post Belchow
468. Goździk Irena Łubkowska 3 (1) Berlin Dahlen
469. Grudniak Janina Konarskiego 1 (23) Oldenburg
470. Gołębiowska Fela (6) Kalisch
471. Grzeszczuk Wacław Rakowiecka 31 (8) Brockau bei Breslau
472. Grzelecki Stanisław Graniczna 13 (8) Post Gross-Wartenberg
473. Górna Janina (8) Burgweide b/Breslau
474. Gabrysiewicz Albina (12b) A/m Donau
475. Golion Jan (8) Breslau 2
476. Grzelak Joanna Freiburg (Schlesien)
477. Grzyżewski Władysław (8) Glausche
478. Glasenapp Karol i Ewa (6) Neue Mühle b/Brest
479. Gurek Bolesław (10) Schwarzenberg
480. Gałkowska Krystyna (9a) Sosnowitz
481. Gałązka Maria (6) Löwenstad
482. Gaudasińska Maria (10) Sebnitz Sachsen
483. Gołębiowski Zygmunt (12a) Steyr Oberdonau
484. Gorzyski Adam i Maria (9a) Schakowa O/S
485. Grabowski Franciszek (12b) Krems a/d Donau
486. Głódź Anna Bema 91 (12b) Steyr Oberdonau
487. Grudniak Janina (23) Oldenburg
488. Grotto-Ślepikowski Eugeniusz (8) Breslau 2
489. Gajek Józef (8) Breslau 2
490. Gołębiowski T. (8) Breslau 2
491. Gawrońska Cecylia (8) Freiburg (Schlesien)
492. Gruszczyńska Helena (6) Litzmanstadt
493. Gontarski Stefan (8) Sagen Schlesien
494. Gołąb Antoni (8) Ber. Breslau Friedland
495. Górecka Zofia (24) Hamburg
496. Grotkowski Stanisław (21) Schwelm in Westfal
497. Grodkiewicz Wacław (21) Schwelm in Westfal
498. Głaziewski Romuald (8) Hermsdorf bei Waldenburg
499. Guhlowa Maria (8) Rauscha O/L
500. Golanowska Leokadia (8) Rauscha O/L
501. Gawarkiewicz Kazimierz
502. Głuchowski Józef (8) Groschowitz
503. Głuchowski Bolesław Nowogrodzka 3 (4) Stolp Reitz
504. Góralewski Roman (10) Leipzig
505. Godlewska Krystyna (8) Lindensuch b/Brockau
506. Gaulak Józef (8) Rauscha O/L
507. Grzybowski Władysław Gross Wartenberg
508. Gasińska Halina (5a) Post Melden
509. Gryżewska Wanda (5a) Wersen
510. Godlewska Franciszka (8) Milchau
511. Glaser Jan Piotra Skargi 58b Wien 23
512. Grzywaczewski Stanisław (8) Sprottau West
513. Gruszka Wiktoria (9a) Bielowitz 3
514. Gorczak Stefan (6) Posen
515. Grabowska Krystyna (5a) Post Melden
516. Gerwatowska Maria (24) Hamburg
517. Gałek Helena Elektoralna 3 Schömberg Schl.
518. Gąsior Stanisława Orla 13 (8) Schweidnitz
519. Garłaczkin Helena Barska 17 (1) Berlin
520. Gawałkiewicz Michał Sienna 38 (2) In Reue Seddin, Post Michendorf
521. Gliniewska Janina (5a) Post Melden
522. Guzikowska Janina Graniczna 15 (6) Kalisch
523. Guryszewski Władysław Górczewska 110 (22) Oberhausen
524. Górka Adam Langemark Kr. Glogau
525. Grubska Maryla Mokotowska 61 (10) Alt-Geringswalde (Sach.)
526. Gabrysiewicz Roman (22) Krems-Stein
527. Gębski Tadeusz (20) Hannover
528. Gołota Lucjan z żoną i 2 dzieci (4) Firchau bei Schlochau
529. Grzelak Bogdan (8) Glogau
530. Gałonkiewicz Janusz (5a) Emschlager, Post Graudenz
531. Gregorczuk Antoni Zamojskiego 25 (22) Duisburg-Buckingen
532. Grabowski Czesław (1) Berlin 20
533. Giżycka Wacława (6) Posen
534. Gujska Władysława (10) Dresden 10
535. Grell Helena (10) Gebuitz (Sach.)
536. Głowacka Jadwiga (8) Breslau 1
537. Gunitrzuk Eugenia Ogrodowa 49 (8) Breslau
538. Gerłowska Janina Lanenbrun Kr. Frankenstein
539. Górski Jan (1) Berlin 20
540. Głażurski Romuald Hoża 3 (8) Hermsdorf bei Waldenburg
541. Goszczyńska Janina (1) Berlin 20
542. Guziak Józef Z Siekierek (5a) Fredau
543. Hojnacka Weronika Łucka 21 (8) Waldenburg
544. Hohn Aleksander (6) Pabianitz
545. Harciczka (1) Berlin 20
546. Hejnoj Janina Nieuburg a/Weser
547. Hanzer Feliks Włochy (8) Breslau 2
548. Hułoniewicz Eleonora Czerniakowska 113 (24) Büchen bei Hamburg
549. Hasni Zofia (5a) Post Zuckau, Kr. Karthand
550. Haze Em. (8) Breslau 32
551. Halama Jadwiga (9a) Sosnowitz
552. Haze Barbara (12a) Stein a/d Donau
553. Hartkow Piotr Elektoralna 37 (8) Brieger Mühle Gebr. Storch Brieg bei Breslau
554. Hadrian Irmgard (6) Litzmanstadt
555. Hornich Maria Langenbielau
556. Herman M. (6) Kutno Warhegau
557. Hapon Aniela (9a) Dombrowa
558. Hański Wacław (8) Breslau 1
559. Herman Jan Nowogrodzka 7 (1) Berlin 58
560. Hejger St. (6) Lissa Wartheland
561. Habdas F. (6) Pabianitz
562. Hetman Michniewicz Irena (12a) Lissing Lager 13 Wiener
563. Hajdukiewicz Polikarp (12b) Steyr Oberdonau
564. Huter Aniela Mallnitz
565. Hajewski Józef (9a) Sosnowitz
566. Heintze Emma Targowa 64 (2) Schmeidemühl
567. Hauke Wanda Leszno 15 Watenstedt über Brauschweig
568. Hojdys Jan (10) Dresden A.
569. Ignaczak Zofia (8) Waldenburg
570. Iłowiecka (6) Kalisch, Warthegau
571. Iwanow Irena (9a) Sosnowitz O/S
572. Izdebska Halina Źródłowa 6 (8) Waldenburg
573. Idzikowska Helena (8) Glogau 2
574. Iwanowski Hipolit (8) Gross Wartenberg
575. Iskierski Władysław (6) Rauscha O.L.
576. Idzikowska Erna (6) Dorf Prawicz Kr. Kutno
577. Iwastschenko S. Veleds Schallendorf
578. Iwow Ignacy (1) Berlin
579. Izydowski Karol (1) Berlin 20
580. Jankowski Jan (8) Glogau
581. Jankowska Irena (8) Glogau
582. Jaworska Stanisława Wronia 32 (10) Sebuitz-Sachchsen
583. Juszkiewicz Antonina Żytnia 16 (8) Freiburg
584. Jeruszkowa Antonina (9a) Sosnowitz
585. Jaskułowski Zbigniew Elektoralna 26 (8) Lissa
586. Jasińska Apolonia (1) Berlin
587. Janowski Michał Garbarska 5 (8) Breslau 2
588. Jankielewicz Władysława Leszno 121 (2) Grossen o/Oder
589. Jaske (5a) Westpreusen
590. Jeleńska Urszula (5a) Graudenz Ventzki
591. Jasiński Stefan Furmańska 10 (8) Post Gross Wartenberg
592. Jamiołowski Jan (8) Breslau 2
593. Jurkiewicz Władysław Wolfen Kr. Bitterfeld
594. Jeliński Mieczysław Wronia 52 (8) Post Gross Wartenberg
595. Jaworska Irena (5a) Gut Bobrau Kreis Strassburg
596. Jaśniewicz W. (6) Litzmanstadt
597. Jarząbek Henryka Płocka 67 (8) Bei Methuer Franz Schönberg
598. Jaszczuk Zdzisław (12a) Wien 3
599. Jura Bronisław inż. Bendsburg O/S
600. Jaworowska Jadwiga (8) Schweidnitz
601. Jachowicz Ryszard (8) Sprottau West Niedersch.
602. Jagodzińska Blandyna Schmiederberg
603. Jaworski (10) Neukirch
604. Jasińska Adela Bednarska 11 (8) Schweidnitz
605. Jabłoński Bolesław (9a) Sosnowitz
606. Jackowski Zygmunt (8) Brieg Bz, Breslau
607. Jastrzębski Adam (8) Waldenburg
608. Jakubowski Stanisław Willowa 5 Teplitz-Schönau
609. Jeliński Antoni Lindau-Rentin/B
610. Jach Jan (8) Klein Kossel
611. Janowski Saturnin (24) Hamburg Saar
612. Jemielita Jadwiga (8) Charlottbrum, Kr. Waldenberg
613. Jurewicz Wiesław (8) Brieg Bz, Breslau
614. Jakubczyński Feliks Wolska 22 (8) Kreis Namslau Dorf Glausche
615. Janiszewska Lina (8) Freiburg Schl.
616. Jakubiak Franciszka (8) Schweidnitz
617. Jasińska Helena Haydebreck 6 O/S
618. Janiak Genowefa Kreunen Mark
619. Jóźwiak Antoni (8) Breslau 2
620. Jaszczuk Bronisław Ożarowska 12 (10) Sebnitz Sachsen
621. Janiszewski Tomasz (1) Berlin
622. Jakobe Edward Graniczna 17 (8) Glausche Kreis Naumslau
623. Jackowicz Wiktor (8) Schwelm in Westfalen
624. Janiszewski Stefan (6) Stavensheim, Kr. Kalisch
625. Jerzy Władysław (8) Gebusche Kr. Naumslau
626. Jarczyński Stanisław (13b) München-Freimann
627. Jarosz Zbigniew Post Grube Erika, Kr. Hoyarswerda
628. Jankowski Leon (8) Breslau
629. Jakubowska Janina (10) Lager Reichenau Littau
630. Jaworski Eugeniusz Senatorska 29 (9a) Nieder Pomsdorf
631. Jadczak Józef Browarna 20 (5a) Post Osticha Kr. Thorn
632. Janucka Jadwiga (15) Nordhausen, Postlischenfach 195, abt. 304
633. Jędrzejewski Jan (1) Berlin 20
634. Jeliński Roman (1) Berlin-Fridrichsfelde
635. Kajkowska Władysława (8) Freiburg (Schlesien)
636. Kosudarska Jadwiga (8) Freiburg (Schlesien)
637. Kajtaniak Stanisława Sienna 69 (13a) Plenfeld
638. Koryś Feliks Ożarowska 1 (10) Hartchan beiChemnitz
639. Kryszewska Marta (8) Vorswalde (Oppeln)
640. Kuczyński Józef (6) Kalisch
641. Kochaniak Dionizy (10) Stuttgart
642. Kwiatkowska Leontyna Finow-Mark
643. Kochanowska Wiktoria (8) Brieg-Land bei Breslau
644. Kwiatkowski Witold Solna 6 (8) Münsterberg (Niederschl.)
645. Klaczyński Czesław Leszno 81 (8) Frankenstein (Schlesien)
646. Kopczyński Józef Dunajecka 13 (8) Sagen Schlesien Dachrberge
647. Kuryłło Hieronim Ciepła 19 (8) Breslau 2
648. Kokieć Lucjan Piotra Skargi 58 (12b) Steyr Oberdonau
649. Kuchanówna Kryspina (9a) Sosnowitz
650. Kratzer Jerzy (5a) Sophienwalde
651. Koper Jadwiga Schömberg (Schlesien)
652. Koncewicz Aleksander Krakowskie Przedmieście 56 (8) Frankenstein
653. Kucharski Franciszek (8) Freiburg
654. Kubicka Daniela Wolska 83 (8) Bad Charlottenbrum
655. Kowalska Janina (8) Greiffenberg, Kiederschl.
656. Kotz Władysław Krakowskie Przedmieście 40 (24) Büchen Kanenburg
657. Kowalczuk Kazimierz Ptasia 4 (24) Büchen (Lanenburg)
658. Kuczyński Gustaw Sauderschlen
659. Kamiński Zygmunt Ogrodowa 3 (8) Post Gross Wartenberg
660. Konicki Zygmunt Geibsdorf Kreis Laubau
661. Kądziela Stanisław (8) Gross Wartenberg
662. Kamiński Konrad (8) Breslau 2
663. Kowalski Wacław (8) Diehrenhof
664. Kruszewska Feliksa (6) Brückstadt
665. Katona Józef Ogrodowa 3 (8) Post Gross Wartenberg
666. Kuhtze Aleksander (6) Görnau (Warthegau)
667. Kostecki Kazimierz (8) Breslau
668. Kurek Stanisław Leszno 24 (8) Kr. Gr. Wartenberg
669. Kampitz Karl Umsiedlungslager
670. Kinasiewicz Zdzisław (8) Althamr-Adelsishof Kr. Milisch
671. Kamiński Zdzisław (8) Frankenstein
672. Krause Zofia Ludna 3a (6) Pabianitz
673. Kacprzak Władysław Ogrodowa 5 (8) Maliers Post Klein Kosel
674. Kozak Wacław Górczewska 15 (8) Breslau 32
675. Kossowski Jerzy (1) Berlin 20
676. Kulikowski Andrzej (13b) Augsburg
677. Kurowska Aleksandra Ogrodowa 46 (8) Schweidnitz
678. Klimsk Józef Filtrowa 7 Seftenberg
679. Kokietek Stefania (6) Warthegan Kutno
680. Kłossowski Antoni Chłodna 23 (8) Gross Wartenberg
681. Kawlak Edaward (8) Kalisch
682. Końkowska Janina (12) Steyr Minicholz
683. Kucharski Tadeusz Mariensztat 25 (8) Breslau 2
684. Kukuła Aniela (6) Welun
685. Kaczyński Henryk Stalowa 59 (8) Brockau bei Breslau
686. Kołodziejczyk Henryk Węgierska 17 (8) Brockau bei Breslau
687. Kacprowicz Tadeusz Wolska 16 (8) Brockau bei Breslau
688. Kiełczewski Kazimierz (5a) Kr. Cippin Wpr.
689. Kowalski Feliks Gdańska 45 (5a) Liebusch Kr. Berauf W. Pr.
690. Kukliński Ryszard (12b) Steyr Oberdonau
691. Kijek Ryszard Młynarska 10 (8) Hesrwegen Kr. Glogau
692. Kapalewski Wacław Grójecka 43 (10) Elsterberg (Sachsen)
693. Kubicka Wanda (18) Sagenhausen
694. Kulkowski Jerzy Feldpost 11712
695. Kociemska Barbara Powsińska 12 (22) Alten Kichen
696. Kalhorn Henryka Lipowa 7 (8) Hubertushof
697. Kamiński Leon (5b) Schröttersburg
698. Kowalska Maria (12b) Steyr a/Donau
699. Klocek Zygmunt (8) West Puschkau, Kr. Schweidnitz
700. Kornosz J. Chmielna 104 (6) Posen
701. Kozak Wacław Górczewska 15 (8) Breslau
702. Kozłowski Mieczysław Młynarska 13 Strehlen (Schl.)
703. Kielanowski Leopold dr. Müncheberg
704. Krollowa Gertruda (9a) Sosnowitz
705. Krawiecki Robert (2) Grossen/Oder
706. Krzeczkowski Aleksander Marszałkowska 6 (6) Litzmanstadt
707. Kowalewski Kazimierz Chmielna 44 (8) Glogau
708. Kwietniewski Alfred Hajoty 51 Banzug 1002 (22) Essen
709. Konsowski Stefan (8) Langenmark Kr. Glogau
710. Kucharski Eugeniusz (8) Ohlau in Schlesien
711. Kurniel Stanisław (1) O.T: Lager-Brandenburg Briest a/d Havel
712. Knotek Bronisław Staszica 5 (8) Langemark
713. Koncewicz Stanisław (8) Frankenstein
714. Kowalewski Kazimierz Czerniakowska 206 (8) Glogau
715. Knapik Wiesław Przyokopowa 56 (8) Breslau 2
716. Kryst Aleksander Żytnia 15 (8) Frankenstein
717. Kowalczyk M. (8) Klein Kosel
718. Kaczyński Jerzy (8) Kr. Wartenberg
719. Kamiński Jeremi Ogrodowa 47 (8) Kr. Gr. Wartenberg
720. Kossakowski Tadeusz (8) Puschkau
721. Kwiecińska Ewa (8) Sandberg Kr. Waldenburg
722. Kamiński Czesław Krochmalna 44 (8) Gross Wartenberg, Breslau 2
723. Knothe Lucie (8) Pabianitz
724. Kul Włodzimierz Leszno 8 (14) Rottweit a/N Württemberg
725. Kamper Julian „ „
726. Kuprewicz Stefania (8) Waldenburg (Schl.)
727. Konarski Wacław (6) Posen
728. Kłos Aleksy Wolska 13 (8) Breslau 2
729. Kosmowski Józef (8) Post Gross-Wartenberg
730. Korzeniewska Janina (8) Kutno
731. Krzyczkowska Jadwiga Młynarska 23 Neuburg o/d Weser
732. Kuczyński Jerzy (9a) Dombrowa
733. Kowalczyk Czesław (8) Kreis Naumslau Schlesien
734. Kępka Anna Orla 5 Schömberg Schlesien
735. Kulicki Klemens (12b) Steyr O.D.
736. Kowalska Maria Weichelstr. 20 Schrottersburg
737. Książek Bonifacy Ożarów (4) Stettin
738. Krzyżanowski Władysław Stalowa 15 (10) Leipzig
739. Kisielewicz Olga (8) Breslau
740. Kołodziejak Stefan (1) Berlin
741. Kozłowski Kazimierz Mittelwalde Kreis Habelschwerdt
742. Kowalczyk Michał Chłodna 17 (8) Klein Kosel
743. Karpiński Kazimierz Ulrychów (8) Waldenburg
744. Krzemiński Kazimierz (18) Ludwigshafen a/R
745. Knotek Bronisław Staszica 5 (8) Langemark Kr. Glogau
746. Kalbowczyk Józef Przyokopowa 56 (8) Langemark
747. Krzeder Ernest (13b) Haurstetten bei Augsburg
748. Kostrzewa Wacław (20) Hannover
749. Karczewski Benedykt (10) Neukirche
750. König K.A. (10) Leipzig
751. Kuczyk Józef Płocka 51 (8) Frankenstein
752. Kozłowski Wacław Wawer (19) Magdeburg
753. Kmiecik Stefania (8) Langemark
754. Krasuski Stefan Długosza 23 (8) Glogau
755. Klaczyński Tadeusz Leszno 81 (8) Frankenstein
756. Król Józefa (6) Posen
757. Koniarek Aleksy (6) Kutno
758. Kwieciński T. Brückstadt Kr. Turek
759. Kwiatkowska Apolonia Hosena-Hoyerswerda O/Z
760. Kopycki Tadeusz (1) Gransee, Berlin
761. Kostrzewa Zofia (22) Altenkirchen
762. Kozłowski Stefan (10) Post Rosentalch- Schweizemühle
763. Kalinowski Edmund Leszno 29 Bendzburg O/S
764. Kolberg Marta (12a) Taubskung 2-12 Wien IV
765. Krawczunas Maria (8) Brieg bei Breslau
766. Kornowska Elza Młynarska 7 (8) Friedland bei Breslau
767. Kostulski Antoni (6) Warthegau
768. Królak Wacław Wolska 16 (8) Breslau 2
769. Kozłowska Zofia (9a) Czeladź
770. Krape Winzent (9a) Sosnowitz
771. Kruk Helena (8) Görlitz
772. Kustra Wacław (12a) Kreuser Werke Stein a/
773. Kamiński Zbigniew (6) Rauscha O/L
774. Kuźmińska Stanisława (6) Kutno
775. Krawczyk Adam (6) Kutno
776. Krasnodębska Anna (10) Sebnitz Sachsen
777. Kołakowska Helena (10) Sebnitz Sachsen
778. Kubicka Halina (8) Charlottenbrum
779. Kosicki Stefan (8) Lanenbrunn
780. Kochański Kazimierz (8) Militz
781. Klupś Mieczysław (5a) Post Astichan, Kr. Thorn
782. Kazimierski A. (8) Frankenstein
783. Kassyk Teofil (8) Mitteisteine
784. Kulesza Stefan (8) Breslau 2
785. Kokieć Lucjan Piotra Skargi 58 (12b) Steyr Oberdonau
786. Kochanek Jan (8) Glogau o/d Oder
787. Kudrcyński Wacław (8) Kraftborn, Kr. Breslau
788. Kopański Konstanty (8) Breslau 2
789. Kośny Ryszard (24) Hamburg
790. Kwiatkowska Wanda (24) Hamburg
791. Kita Jan (12a) Wien XVIII
792. Kopczyński Stanisław (8) Gross Wartenberg
793. Kopytyńska M. (8) Burgweide über Breslau
794. Klajne Zygmunt (8) Rauscha O/L
795. Kucharski Tadeusz Mariensztat 25 (8) Mühlhagen
796. Kopłowska Genowefa (1) Berlin
797. Kacprzak Leokadia Kołobrzeska 15 (1) Berlin 20
798. Kęszycki Ludwik Narbutta 54/56 (19) Magdeburg
799. Kornet Józef (14) Würtenberg
800. Kotyma Feliks (10) Halle u. Talle Konanu Weg 2-4
801. Klingbein Jan Krochmalna 21 (8) Glogau
802. Kanigowski Paweł (8) Glausche, Kr. Naumslau
803. Kowalski Wacław (10) Oldisleben über Hedrugen
804. Kaczyński Eugeniusz Sienna 88 (2) Fürstenberg (Oder)
805. Kowalski Marian (6) Lissa bei Posen
806. Komendarczyk Olimpia bei Rathenow, Grosstesen, Kr. Tellow
807. Kozicki Józef Bednarska 29 (20) Watensted über Brauschweig
808. Kusza Joanna (6) Ostrowo (Warthegau)
809. Karpiński Jan Zwrotnicza 4 (1) Berlin-Köpenick
810. Karpiński Ludwik (2) Calau
811. Kanonik M. (15) Erfurt
812. Kośny Ryszard (24) Hamburg
813. Kraśko Stefan (9a) Dombrowa O/S Bensburg
814. Kolibabski Tadeusz (8) Gut Mühlhagen bei Breslau 2
815. Komorowska Józefa Rybaki 14/16 (12a) Stein a/Donau
816. Kräninger Rudolf Bednarska 22 (8) Schröbsdorf, Kr. Frankenstein
817. Kulicki Sławomir (4) Demmin (Pommern)
818. Karpiuk Tadeusz (3) Mecklenburg
819. Kowalewska Krystyna (1) Berlin
820. Korabielnikow Włodzimierz (8) Breslau 2
821. Kołodziejska Wanda Liebau Schl.
822. Kapuska Wincenty (8) Glogau
823. Kowalski Tadeusz (4) Greifswald
824. Kosudarska Jadwiga (8) Freiburg (Schlesien)
825. Kuźmiński Romuald (8) Post Gross Wartenberg
826. Kulesza Helena (2) Kremen Mark
827. Konowski Andrzej (8) Breslau 1
828. Kudlak Danuta Sebnitz Sachsen
829. Kamiński Tadeusz Kopińska 21 (8) Waldenburg
830. Kuzicka Halina Bonifraterska 31 (10) Rosswein (S.A.) Sachsen
831. Kuczborska Halina (19a) Stein a/Donau
832. Konarski Zdzisław Kutzenau Kr. Lüben
833. Kubicka Rozalia (6) Litzmanstadt
834. Kukulska Aleksandra (6) Litzmanstadt
835. Krzenik Bogumił (9a) Sosnowitz
836. Kalinowski Stanisław (2) Brandenburg
837. Kiempka Zbigniew Przyokopowa 19 (24) Buhen b/Hamburg
838. Konarski Kazimierz (8) Glausche, Kr. Naumslau
839. Kondracka Stanisława Liebau (Schl.)
840. Kmiecik Stefania (8) Langemark
841. Kopeć Boleslaw (8) Brieg bei Breslau
842. Krąkowska F. Zgierz-Görnau
843. Kaczmarzyk Bronisława (9a) Post Zombkowitz
844. Kluczyńska Z. (9a) Sosnowitz
845. Kowalska Konstancja (8) Strehlen
846. Köhler Halina (8) Frankenstein
847. Köhler Ryszard (8) Frankenstein
848. Kurkiewicz Zdzisław (4) Stolp Reitz I Pomorze
849. Kaczyński Andrzej (1) Berlin 20
850. Księżak Henryk (8) Frankenstein
851. Kosińska Maria (20) Hannover
852. Komorowski Dionizy Solec 20a (5a) Sophierwalde
853. Kostrzewa Zbigniew (22) Altenkichen, Westerwald
854. Komorowska Janina (12a) Post Rückersdorf H bei Kornenburg
855. Kryska Katarzyna (20) Brauschweig
856. Kacprzak Aleksander (20) Walenstedt 2 ü/ Brauschweig
857. Kozłowski Andrzej (22) Duisburg-Hamborn
858. Krasiński Jan (8) Gross Wartenberg
859. Kurk Alfred Feldpost 40222
860. Krawcewicz Leon (8) Striegau-Duisburg
861. Kantorek Aleksandra (8) Wigandthal
862. Kochanowska Wiktoria (8) Post Brieg-Land
863. Kreciński Ireneusz (8) Langenbielau
864. Kuźnicka Jadwiga (8) Schömberg b/Landeshut
865. Kackiewicz Zygmunt Dzielna 93 (12b) Münichholtz
866. Kowalec Jan (23) Post Sonnenwalde
867. Koczara Stanisław Gemeinschaftslager. Bottrop
868. Kluczkowska Stanisława Ordona 23 (8) Schweidnitz
869. Kieszkowski Antoni (5a) Post Graudenz
870. Krzynówek Wacław Ogrodowa 27 (8) Breslau 2
871. Kalmus Maria (10) Neukirch
872. Kułak Roman Młynarska 9 (15) Waimar
873. Kubańczyk Eugeniusz Feldpost 11712
874. Klimek Marian Zawiszy (8) Breslau
875. Kiljawczyk Bronisław Młocińska (10) Freiburg a/d
876. Krauze Zofia Ludna 3a (8) Orł. Sonderlager über Reichenbach
877. Kornijenko Jakub (5a) Post Graudenz
878. Kosiński Mieczysław Wileńska 12 (8) Breslau
879. Kaczmowska Helena Rembertów (8) Hischberg R.s.g.
880. Kotus Walenty Prądzyńskiego 37 (8) Schmiedefeld, Breslau
881. Krawczunas Maria Marszałkowska 127 (8) Unternehmen Bartold Abschnitz 3
882. Karpiński Bolesław Gawłowska 8 (3) Neustrelitz, Meklenburg
883. Karaszewska Antonina bei Benoll Bendorf
884. Kuźmian Zofia (8) Brieg 3, Kr. Glogau
885. Klein Helena (8) Gräditz über Reichenbach
886. Krauzowicz Leon (8) Striegau Dreiberge
887. Kujawa Irena (1) Berlin 20
888. Kuryłło Ludwik (10) Neukirch-Lansitz
889. Kondracka Zofia (1) Wilhelmshagen bei Berlin
890. Kalinowski E. (9a) Bendsburg O/S
891. Kosiorek Stanisław (1) Berlin-Grünewald
892. Kryński Tadeusz (19) Arendsee-Altmark
893. Kreta Halina (5a) Cisau bei Gotenhofen
894. Korolczyk Henryk (1) Berlin-Grünewalde
895. Kujawa Stanisława (12a) Mühlbauer
896. Kazimierowski Wł. (8) Gühran bei Breslau
897. Lewandowska Helena (6) Gotenhofen
898. Lesiewicz (6) Litzmanstadt
899. Leski Mieczysław Mirowska 3 (8) Klein Kosel
900. Lasocka Eugenia (4) Büchen bei Hamburg
901. Lewandowska Alina (6) Görlitz Wolmberger
902. Lewandowski B. (6) Ostrowo, Warthegau
903. Lubiński Stanisław Długosza 23 (8) Brockau bei Breslau
904. Lis Marian Chłodna 56 (8) Brockau bei Breslau
905. Lindner Gustaw (6) Pabianitz b/Litzmanstadt
906. Lewandowska Anna (8) Breslau 2
907. Lesznowska Maria (2) Lüsbenau
908. Lipińska Genowefa (2) Grosen (Oder)
909. Listopad Anna (8) Freidland
910. Laugenfeld Wanda (3a) Saybusch
911. Latoszek Helena Focha 8 (10) Bautzen
912. Lancares Anna (8) Schweidnitz
913. Liebiedź Teresa Brieg bei Breslau
914. Lis Wiesław Kępna 2 (6) Lissa Wartheland
915. Lemański Stefan Krakowskie Przedmieście 26 (15) Ulla bei Weimar
916. Litterer Danuta Finzterwalde
917. Lejman Leokadia (5b) Dorf Igelsheim, Post Zawidz
918. Libera Stefan Młynarska 27a (8) Post Gross Wartenberg
919. Lisowska Zofia (8) Liebau Sohles
920. Lewandowski Edmund Elektoralna 11 (8) Klein Kosel
921. Large Maria (9a) Sosnowitz
922. Lipiński Stefan (8) Weizenroden über Schweidnitz
923. Lesiewicz Irena (6) Litzmanstadt
924. Latoszek Helena (10) Bautzen Auritzen
925. Leleń Zygmunt Feldpost 11712
926. Liemieniec Jan (4) Stolp Reitz I Pomm. II
927. Libera Feliks (8) Glogau
928. Ludwiczak Marian (8) Freiburg Schl.
929. Lehman Helena Waldhorst
930. Lalas Zofia (5a) Post Melden
931. Lewicki Józef Koszykowa 28 (6) Litzmanstadt
932. Link Zofia (6) Hohensaltza
933. Lisiecka Florentyna (6) Warta
934. Ludwicki Zenon (8) Breslau 2
935. Leski Michał (8) Frankenstein
936. Leffer Władysław Ogrodowa 58 (8) Mühlhagen
937. Lorych Halina (6) Ostrowo
938. Lasocka Eugenia (4) Büchen bei Hamburg
939. Laskowski Mikołaj Okopowa 13 (8) Glausche, Kr. Naumslau
940. Lemanewicz Tadeusz (10) Limbach (Sachsen)
941. Lasota Piotr Sybilli 4 (4) Stettin
942. Leszkiewicz Czesław (5a) Post Melden
943. Listkiewicz Zygmunt Prądzyńskiego 4 (8) Glausche, Kr. Naumslau
944. Leszczyńska Janina Sootem b/Dossow
945. Leonow Peter (6) Litzmanstadt
946. Lewicki Michał (1) Berlin
947. Ludwikowska Władysława Schrotterburg
948. Lazar Władysław (1) Berlin 20
949. Łuczyńska Janina (12b) Stein a/D
950. Łukasiewicz Sienna 72 (8) In Primkenau bei Liegnitz
951. Łuczak Wacław Krochmalna 19 (8) Kreis Militsch (Breslau)
952. Łuszczyk Wacław (6) Posen
953. Ługowski Henryk Kacza 13 (12b) Steyr Oberdonau
954. Łypaczewska Wanda (8) Putschlau, Kreis Glogau
955. Łazowski Wiktor (8) Post Gross Wartenberg
956. Łuszczyna Jan (8) Görlitz
957. Łaźniak Tedodor (6) Kalisch
958. Łączyński Czesław Ogrodowa 50 (8) Breslau 2
959. Łuniewski Wacław (8) Kr. Gross Wartenberg
960. Łagowski Wacław i Helena Post Graudenz
961. Łuczak Ryszard (2) Calau O.T.
962. Łamejko Marian (1) Berlin-Grunewald
963. Łączyńska Maria (6) Hermannstadt
964. Łukasiak Tadeusz Ogrodowa 52 (8) Glogau
965. Łapiński Bolesław (8) Breslau 2
966. Ładożyńska Stanisława Lauban
967. Łuszewska Maria (10) Engelsdorf b. Leipzig
968. Łukaszewska Anna (6) Litzmanstadt
969. Łazarkiewicz Szczepan Sprzeczna 8 (22) Duisburg-Huckingen
970. Łuszczyk Henryk (10) Neukirch-Lausitz
971. Łazar Władysław (1) Berlin 20
972. Mariański T. (9a) Kattowitz
973. Mencel Antoni Mülheim-Ruhr
974. Milewski Zdzisław (22) Essen
975. Menke Stefania (8) Glogau
976. Michalska Zofia (6) Litzmanstadt
977. Modrak Janina (8) Lohbrück bei Bresalau
978. Murzynowska Maria (6) Gut Błonie Post Krosswitz
979. Mazurkiewicz (10) Dresden 23
980. Mańczak Irena (9a) Sosnowitz
981. Miedziński Józef Leszno 45 (8) Mittelsteine
982. Menzel Franz (6) Litzmanstadt
983. Młynarczyk H. Przemysłowa 10 (8) Puschkau, Kr. Schweinitz
984. Malinowska Janina (8) Lohbrück b/Breslau
985. Miedziński Józef Leszno 45 (8) Mittelsteine
986. Michalska Maria (8) Breslau
987. Majchrzak Stanisław (8) Breslau 2
988. Markiewicz Krystyna (9a) Sosnowitz
989. Marciniak Maria (6) Ostrowo Warthegau
990. Marcinkiewicz Czesław (8) Augsburg
991. Milczarczyk Tadeusz Orla 8 (8) Breslau 2
992. Mówczan Władysław Belwederska 10 (4) Greifswald in Pomm.
993. Mrozowska Stanisł. (13a) Nürnberg O.
994. Mroczkowski Lucjan 11 Listopada 42 (12b) Steyr Oberdonau
995. Modliński Marian (8) Altkrantz Kreis Glogau
996. Milkowski Leon ks. (6) P. Sopken, Kr. Lentzchüts Wartheland
997. Maszeński Edmund inż. (9a) Bendsburg O/S
998. Malinowski Henryk (20) Watenstadt II
999. Marczak Józefa (8) Hosena Hohenbocka
1000 Milczarek Stanisław (8) Frankenstein
1001. Miedziński Roman (8) Breslau 2
1002. Milczarek Wł. (8) Frankenstein
1003. Marszałek Maria Bensburg O/S
1004. Maliszewska Stefania (12b) Steyr Oberdonau
1005. Markowska Anna Przemysłowa 21 (9a) Bei Studensky Toschens O/S
1006. Majtyka Stefania (8) Waldenburg (Schlesien)
1007. Matuszewska M. (10) Wolfem Kr. Bitefeld
1008. Majewska Rozalia Krochmalna 57 (8) Schweidnitz
1009. Marczak Zofia Młynarska 34 (12b) Steyr Oberdonau
1010. Majewska Stanisława Ledwicka 8 (4) Hamburg-Eidelstedt
1011. Maliszewski Wojciech (12b) Steyr Oberdonau
1012. Mikołajczyk Edward Staszica 3 (8) Breslau 3
1013. Michalska Jadwiga (12a) Wien 89
1014 Milczarek Cezary Ogrodowa 28 (8) Breslau
1015. Macewicz Wincenty Chłodna 66 (8) Gross Wartenberg b/ Breslau
1016. Miodek Zygmunt Senatorska 28 (8) Breslau 2
1017. Mieszkowski Wincenty (8) Wartenberg
1018. Matycz Stanisław (8) Militsch Gut Mühlhagen
1019. Marczewski Antoni (1) Gross-Ziethen über Berlin
1020. Malicki Stefan (20) Letter bei Hannover
1021. Macke Stanisław Solec 68 (12a) Stein a/D Donau
1022. Matejczak Stanisława (8) Mallnitz
1023. Małkiewicz Józef Staszica 13 (8) Glogau
1024. Margis Tadeusz Chłodna 14 (8) Breslau 2
1025. Modzelewski W. (6) Kalisch
1026. Maliszewski Wojciech (12b) Steyr Oberdonau
1027. Meissner Helena (6) Pabianitz
1028. Matusiak Helena (5a) Post Melden
1029. Marcinkowski Józef (8) Breslau 2
1030. Morawski Stanisław (8) Breslau 1
1031. Miszkiewicz Antoni Bednarska 23 (8) Frankenstein
1032. Miniszewski Leon Stanisław Chłodna 46 (8) Münsterberg
1033. Mikita Aleksandra Sielecka 23 (18) Ludwigshafen
1034. Mielka Adam (6) Pabianitz
1035. Magnicka Janina Górczewska 17b (8) Hosena Hohenbocka
1036. Martyński Stanisław Bema 89 (12b) Steyr Oberdonau
1037. Mazurek Maria (12b) Steyr, Minicholtz
1038. Michalski Wacław Feldpost 11712
1039. Mioduszewska Jadwiga (1) Berlin
1040. Macińska Alicja (8) Breslau
1041. Miedzianowska Jadwiga Kr. Sicherberg Südostgr.
1042. Majewski Kazimierz (8) Breslau 2
1043. Matławska Aleksandra (8) Breslau 2
1044. Makowski Zbigniew (8) Militsch bei Breslau
1045. Mateuszek Kazimiera (24) Hamburg
1046. Michalak Jadwiga (24) Hamburg
1047. Miłkowski Jan (12b) Steyrling-Oberdonau
1048. Mazurkiewicz Waldemar Kijowska 3 Chemnitz
1049. Monderian Witold (8) Glogau
1050. Matczak Helena (5b) Post Płońsk
1051. Mieszawa Stanisława (12b) Münicholz
1052. Moser Emilia (5a) Neustadt (Westpr.)
1053. Mizeracki Zygmunt (10) Falkenberg Elster
1054. Malinowski Leopold (5a) Liebusch, Kr. Preussen
1055. Maskiewicz Jan (8) Ohlan in Schlesien
1056. Misiurkierwicz Georg (6) Post Reichlitz über Weluń
1057. Maruszewski Edward (10) Wolfen Kr. Bitterfeld
1058. Martyńska Helena (12b) Steyr Oberdonau
1059. Moszczyński Henryk (8) Kr. Gross Wartenberg
1060. Marciniak Ryszard (8) Mühehagen
1061. Miścichowska Alicja (8) Freiburg
1062. Milewczyk M. (6) Hohensaltz
1063. Majewska Natalia (8) Gorberadorf Kr. Waldenburg
1064. Mamontowicz Józef (8) Klein Kosel (Maliera)
1065. Mędrzejewski Stanisław (8) Post Gross Wartenberg
1066. Majzner Zofia (12b) Spinerli-Johanisthal Schwanenstadt Oberdonau
1067. Michalski Zdzisław (8) Gross Wartenberg
1068. Michałowski Franciszek Ząbkowska 4 (18) Ludwigshafen
1069. Martyńska Jadwiga (8) Waldenburg
1070. Mambort Hanna (8) Breslau 13
1071. Malesza Stefan (16) Wibelsbach
1072. Muczko Anna Królewska 11 (14) Köngen, Würtemberg
1073. Markiewicz Michał Wronia 4 (4) Stettin
1074. Mazur Mieczysław Pustelnicka 4 (2) Grossen a/O
1075. Matz Helena (5a) Kulmsee (Westpr.)
1076. Mieszanowski Henryk Julianowskiego 26 (14) Hochdorf
1077. Mikulska Julia Towarowa 32 (8) Freiburg
1078. Maciejewski Bolesław (8) Breslau 2
1079. Mozelewska Maria (5a) Post Melden
1080. Michalik Henryka (5a) Graudenz
1081. Marhel Stanisław Żurawia 4a (8) Waldenburg
1082. Marciniak Ireneusz (12b) Linz
1083. Muraszew L. Feldpost 27573
1084. Marczewski Roman Hohensaltz
1085. Mojer Sławomir Twarda 31 (4) Stettin
1086. Milewska Jadwiga (13b) Augsburg
1087. Mroczkowski Stanisław Słoneczna 1 (13a) Nürnberg
1088. Magdziarz Bronisława Odyńca 5 (5a) Niedeck
1089. Maros Eliasz Bednarska 27 (8) Breslau 2
1090. Masiak Zbigniew (4) Firchau
1091. Michalak Stefania (10) Halle Salle
1092. Mościcki Wacław Rembertów (4) Belgard
1093. Maciejewski Marian Rycerska 2a (20) Salzdahlum
1094. Mordzewska Halina (6) Kreis Walbrode
1095. Mazur Kazimierz Leszno 99 (8) Münsberg
1096. Miszkiewicz Witalis (8) Kletendorf
1097. Mierzejewski Edmund (9a) Sosnowitz
1098. Machalski Henryk (1) Berlin 20
1099. Nowicki Bogdan Al. Jerozolimskie 85 (24) Büchen bei Hamburg
1100. Nadłonek Zofia Sebnitz-Sachsen
1101. Nowak Anna (9a) Bendesburg
1102. Naklicka Michalina Górczewska 49a (8) Breslau
1103. Nowak Stefan Gibalskiego 5 (8) Breslau 2
1104. Niedbała Jan Łucka 25 Wolbrom
1105. Nowicki Jan (9a) Alt-Sauder
1106. Neubert Felicja Różana 21 (19) Strassfurt-Leopoldshal
1107. Neubauer E. (12a) St. Walentin N.O. Nibelungen
1108. Nastaziak Helena (6) Litzmanstadt
1109. Nowakowski Władysław Reichertahafen
1110. Niedbalska Aniela (6) Posen
1111. Naczulski Maksymilian (10) Leipzig
1112. Naywalt Mieczysław (8) Breslau 2
1113. Nowakowska Anna (8) Freburg
1114. Nicerska Halina Górnośląska 15 (8) Breslau 2
1115. Nowakowska Ledokadia (6) Kutno
1116. Nowak Marian (1) Berlin
1117. Nowicki Teodor Żabia 7 (10) Walkenberg
1118. Niewiadomski Stanisław Waldenberg
1119. Niedzielski Nikodem (20) Lachete bei Hannover
1120. Nalewajko Stefania (8) Mallnitz Kr. Sprottau
1121. Nowotka Aleksander św. Wincentego 25 (5a) Liebusch, Kr. Berent
1122. Nast Józef (8) Glausche, Kr. Naumslau
1123. Neuff Jadwiga (10) Krossen a/Elster
1124. Nowik Alfons (12b) Nurs Volg. Kremz
1125. Nowacki Bronisław Legionowo (2) Schneidemühl
1126. Nowak Janina (5a) Sosnowitz
1127. Niemojaski Mieczysław (6) Ostrowo (Wartheland)
1128. Nestorowicz Wanda (8) Waldenburg
1129. Oleksiak Henryka (5b) Nasielsk
1130. Olejnik R. Bednarska 11 (8) Frankenstein
1131. Olczak Richard Barbary 10 (14) Stuttgart
1132. Ostrochulski Marian Alberta 12 (8) Breslau 32
1133. Odolski Michał (8) Breslau 2
1134. Olszewski Marian Żelazna 84 (8) Breig bei Breslau
1135. Ożarek St. Ludwiki 5 (15) Ulla, Weimar
1136. Ostraszewicz Stanisław Orla 11 (8) Breslau 2
1137. Osiński Jerzy Żelazna 89 (8) Frankenstein
1138. Obrębalski Stanisław Ogrodowa 26a (8) Breslau 2
1139. Okoń Antoni Białobrzeska 35 (8) Mühlhagen
1140. Osuchowska H. Chłodna 60 (13b) Augsburg
1141. Okoniewski Jan Krakowskie Przedmieście 6 (8) Frankenstein
1142. Orłowska Helena (20) Hannover
1143. Onufrowicz Janina i Tadeusz (22) Altenkirchen
1144. Opolski Józef Idzikowskiego 23a (24) Bei Remsburg
1145. Orbaczewska Anna (8) Schweidnitz
1146. Ostawski Zdzisław Złotkowska 8 (3) Lindau
1147. Obłudka Bronisława (2) Kreimenn
1148. Olszewska A. (8) Schweidnitz
1149. Orłowski Tadeusz Melensee
1150. Orlik Józef Górce Nowe (20) Brauswechwieg
1151. Oszkiewicz Zofia (10) Crossen
1152. Ostrowski Jerzy Twarda 25 (4) Stettin
1153. Osiej Boleslaw Górczewska 58 (8) Breslau 2
1154. Olczak Bronisław Bednarska 6 (8) Breslau 2
1155. Okoniewska Maria Fligerhrstkommandatur Schoda
1156. Orzechowski E. Feldpost 11712
1157. Obręmski Jerzy Eisfeld
1158. Ostrzycki Jerzy (4) Stettin
1159. Ochocka Aniela Twarda 24 (10) Zöblitz
1160. Osrecki Wacław Płocka 37 (8) Glausche
1161. Olszewski Józef (8) Breslau 2
1162. Otrębus Jerzy Alberta 12 (8) Ohlan
1163. Olszewska Janina (8) Sichendau
1164. Olesińska Apolonia z 2 dzieci Stalowa 4 Plöhnen
1165. Orłowski Eugeniusz z żoną (5a) Graudenz
1166. Odolak Feliks Młynarska 10 Feldpost 11712
1167. Obrzadek Józef (20) Söllingen
1168. Osiecki Czesław (8) Münsterberg
1169. Omiecińska (8) Altglashüte über Militsch
1170. Pietraszewski Mateusz (8) Breslau 2
1171. Peterkiewicz Józef Ursus Post Gross Wartenberg
1172. Perzyński Eugeniusz Ząbki (5a) Post Melden
1173. Popielski Jan Jerzy Ogrodowa 55 (8) Breslau 2
1174. Przybojewski Edward Szeroka 32 (2) Crossen a/o
1175. Przybylska Walentyna (24) Büchen bei Hamburg
1176. Pijanowska Stanisława Przyokopowa (8) Waldenburg
1177. Poczopski Henryk (8) Breslau 2
1178. Porębski Tadeusz (8) Gross Wartenberg
1179. Pyffel Wiktor Mariensztat 6 (8) Frankenstein
1180. Polkowski Kazimierz Chmielna 134 (8) Gr. Wartenberg
1181. Piekarski Ignacy Ząbkowska 28 (18) Ludwigshafen
1182. Pruszkowski Wacław Żwirowa 1 (8) Breslau
1183. Panasewicz Jadwiga Kawęczyńska 39 (9a) Sosnowitz
1184. Pęczkowski Karol Mariensztat 6 (8) Militsch bei Breslau
1185. Perzyk Adam Szeroka 30 (6) Lissa
1186. Prusak Wiktor (9a) Poremba u Worthenau
1187. Piętka (9a) Sosnowitz
1188. Pawlak Jadwiga (12a) Krems-Stein a.a. Donau
1189. Pałkiewicz Mieczysław (8) Peterswaldau (Euleng)
1190. Pierao Czesław (8) Gr. Wartenberg
1191. Polcynowa (8) Waldenburg
1192. Przybysz Stanisław (8) Glausche Kreis Naumslau
1193. Podleś Walerian (8) Breslau 2
1194. Pomerska Czesława (10) Sebnitz in Sachsen
1195. Piotrowski Wacław (8) Glogau
1196. Pieńkowski Władysław (8) Schweidnitz
1197. Piątkowska Cecylia (8) Mallnitz
1198. Powichrowska Elżbieta (10) Post Saxen Oberdonau
1199. Popławski Henryk Strzelecka 8 (8) Wartenberg Br. Breslau
1200. Pokrowska Natalia (6) Pabianitz
1201. Panasiuk Józef (5a) Greifswald
1202. Pośniewska Eugenia (8) Freiburg
1203. Piekalkiewicz Helena (22) Hilden-Rhein
1204. Ptaszyński Władysław (9a) Görlitz
1205. Piotrowski Wacław (8) Glogau
1206. Przybyszewska E. (6) Sieratz
1207. Piskorska Zofia Mariensztat (24) Hamburg
1208. Piątek P. Nowe Miasto 1 Wolfen
1209. Papajski Jan Bednarska 6 (8) Post Gross Wartenberg
1210. Pypke Gustaw (8) Königszelt
1211. Półkośnik Jan Jagiellońska 36 Grossen-Oder
1212. Pawlak Jan Dobra 77 Milshagen-Gut Kreis Miliers
1213. Przednicki A. pl. Żelaznej Bramy 6 (8) Post Gross Wartenberg
1214. Pomaski Kazimierz Błońska 3 (8) Brockau bei Breslau
1215. Polanowski Stanisław Ludwiki 8 (8) Brockau bei Breslau
1216. Powązka Wacław Wolska 49 (8) Brockau bei Breslau
1217. Piasecki Antoni Feldpost 11712
1218. Paśniczek Aleksy Krakowskie Przedmieście 56 (8) Breslau 2
1219. Pawluk Romuald (5a) Ihna in Stargard
1220. Porodziński Teofil (8) Gut Mülhagen
1221. Pfeil Teodor Chocimska 23 (23) Bremen-Hemelingen
1222. Piotrowski Tadeusz Waliców 26 (8) Langemark
1223. Piwnikiewicz Jadwiga Gdańska 8 (4) Labez-Kommer
1224. Pazio Anna (8) Görlitz
1225. Pawłowski Feliks (8) Langemark
1226. Potempski Wacław (9a) Koziegłowy
1227. Purzycka A. dr. (9a) Sosnowitz
1228. Prądzyński Antoni (8) Steyr Oberdonau
1229. Palimąka Marian Staszica 3 (8) Frankenstein
1230. Przanowski K. (8) Breslau 2
1231. Polczyński Zygmunt Ulrychów (8) Klein Kosel
1232. Palucki Ing. Heintz Ogrodowa Bunklau
1233. Piotrowski Jerzy (10) Dresden
1234. Przeradzki Józef (8) Hermsdorf
1235. Panczenko Aleksander Piotra Skargi 70 Elbin Krofohldorfer
1236. Płochocki Zygmunt Przemysłowa 10 (8) Dyhrenholf
1237. Pobożny Marian (8) Breslau
1238. Pietrzak T. i Bogusław (8) Breslau 2
1239. Poniatowski Kazimierz Ogrodowa 16 (8) Breslau 2
1240. Putiatycki Mieczysław (6) Posen
1241. Podlaska Irena Mokotowska 54 (6) Litzmanstadt
1242. Penbek Kazimiera Wien I
1243. Płatkiewicz Mieczysław Chłodna 23 (8) Schweidnitz
1244. Pastor Maria Altenkirchen Westerwald
1245. Piotrowski Robert Ogrodowa 8 (8) Strehlen
1246. Pomianowski Mieczysław (8) Post Gross Wartenberg
1247. Pożak Janina (6) Posen
1248. Piekut Stanisław Ogrodowa 5 (12b) Lettenmüle
1249. Piątkowska Cecylia (8) Mallnitz
1250. Polczyński Zyg. (8) Klein Kosel Maliera
1251. Przeczka Antoni z Mokotowa Mülheim
1252. Plater-Zyberk Barbara (22) Spellen bei Wesel
1253. Plater-Zyberk Irena (23) Delmenhorst bei Promen
1254. Petzold Barbara Ziemowita 72 (4) Staffelde
1255. Papierska Stanisława (5b) Post Herman, Dorf Igelaheim
1256. Pałan Zygmunt (8) Breslau 2
1257. Paczkowski Karol (8) Breslau 2
1258. Palma Helida (11a) Sudetengau
1259. Piekarski Stefan (8) Breslau 2
1260. Przepiórkowski A. (6) Litzmanstadt
1261. Pietraszewski Władysław Praska 3 (8) Gross Wartenberg
1262. Pilarski Julian Bema 5 (8) Breslau 2
1263. Połomska Kazimiera (8) Burgweide bei Breslau
1264. Piekarska Stanisława (8) Dominium Gutschlan, Kr. Glogau
1265. Prosińska Józefa (8) Glogau (Oder)
1266. Piłatowicz Maria (24) Hamburg-Eidelstedt
1267. Pelińska Cecylia Post Weiseholz bei Hogan
1268. Piecha Stefan (4) Stolp Reitz Pom.
1269. Połomacka Antonina (8) Mallnitz, Kr. Sprottau
1270. Pluta Józefa (8) Rauscha O/L
1271. Perkowski Władysław (6) Lisza
1272. Polak Wł. (6) Lisza
1273. Podolska Zofia (8) Waldenburg
1274. Purzycka Lila (12a) Krems-Stein d. Donau
1275. Purzycki Zdzisław „ „
1276. Pawlicki Edw. (6) Fliegerhorst
1277. Przybylska Cecylia (24) Büchen bei Hamburg
1278. Paciszczak Stanisława (6) Ostorowo
1279. Pawelczyk Józef (rieg b/Breslau
1280. Pomaska Czesława (10) Sebnitz in Sachsen
1281. Patocki Władysław (8) Bei Pels, Wüstegersdorf
1282. Pieniak Maria (10) Leipizg
1283. Pniewski Władysław (6) Ostrowo
1284. Pasternak Kazimierz (8) Kr. Naumslau, Dorf Glausche
1285. Pabian Jan (8) Breslau 24
1286. Pietrzak Józefa (10) Sebnitz (Sachsen)
1287. Puk Zygmunt (6) Litzmanstadt
1288. Piotrowski Leon (12b) Steyr Oberdonau
1289. Piętka L. (9a) Sosnowitz
1290. Palimąka Marian (8) Frankenstein
1291. Powszedny Georg (10) Leipzig
1292. Piorun Władysław (14) Schwenningen
1293. Przywacki Stanisłski (6) Lissa
1294. Pyrzyński Aleksander (8) Hermsdorf
1295. Pec Józef (6) Post Reichlitz über Weluń
1296. Pawlicka Mieczysława Grzybowska 57 (10) A. Martin, Dresden 15
1297. Pietrusiński Kazimierz (2) Brandenburg-Havel
1298. Pijewski Józef (8) Klein Kosel
1299. Parznicki Bolesław (10) Wittenberg
1300. Pilarska Władysława (24) Hamburg-Eidelstedt
1301. Pukalski Franciszek (10) Dresden
1302. Piesiak Aniela (10) Zwichau-Sachsen
1303. Puchalski Mieczysław (10) Chemnitz
1304. Piątkowski Florian (8) Hirschberg
1305. Pruszkowski Wacław (8) Breslau Kl. Mosselwilz
1306. Pomorski Jan Wolska 38 (14) Stuttgart
1307. Podhorodecka Kazimiera (8) Posen
1308. Poziemska Elżbieta (5a) Graudenz
1309. Puczyńska Maria (8) Wüstergiersdorf, Kr. Waldenberg
1310. Przybylski Feliks Hipoteczna 5 (24) Büchen bei Hamburg
1311. Pusch Halina (10) Sebnitz
1312. Pachołek Pelagia Chełmska 38 (8) Freiburg
1313. Piechal St. Sandomierska (2) Magdeburg
1314. Polak Regina (10) Kreischa bei Dresden
1315. Płachecka Zofia (2) Neusalz (Oder)
1316. Paska Helena Ogrodowa 43 (8) Pollnitz
1317. Pawłusiewicz Włodzimierz (15) Eisfeld
1318. Penksa Jan (5a) Altworverk Kreis Graude
1319. Pawłowska Irena (18) Ludwigshafen
1320. Pomaski Kazimierz (8) Lindenruch über Brockau bei Breslau
1321. Piotrowski Eugeniusz (8) Frankenstein
1322. Pischarska Wacława (8) Freiburg
1323. Pudełkiewicz Magdalena Strehlen
1324. Przybylska Cecylia (24) Büchen bei Hamburg
1325. Przychorski Wiesław (8) Breslau 2
1326. Przeczko Antoni Sandomierska 17 (22) Mülheim a/Ruhr
1327. Potera Antoni (12b) Steyr Münicholz
1328. Podsiadły Jan (9a) Sosnowitz
1329. Palińska Maria (14) Stuttgart
1330. Paska Helena (8) Mallnitz
1331. Polakowska Stefania (10) Kloster Geringswalde
1332. Piekucińska Eugenia (10) Alt-Geringswalde
1333. Pietrzykowska Jadwiga (8) Maltsch a/d Oder
1334. Piątkowski Henryk (1) Berlin
1335. Pawlak Stanisława (10) Seitendorf
1336. Penconek (1) Berlin 20
1337. Pusgleski Leon (8) Ohlan b/Breslau
1338. Rakowska Maria (6) Posen
1339. Rychwalska Lucyna (6) Posen
1340. Ratcheff Zofia Szucha 8 (5a) Gut Bobrau Kr. Strassburg
1341. Rejman Maria Wolska 15 (8) Friedland
1342. Rusek Bronisław Łukiska 9 (9a) Sosnowitz
1343. Rzetelski Czesław (6) Posen
1344. Rokita Regina Barkocińska (8) Schweidnitz
1345. Rozner Zbigniew (1) Berlin-Dahlen
1346. Rojewski St. Ogrodowa 59 (8) Gross Wartenberg
1347. Ryczajewicz Kazimierz (12b) Steyr Oberdonau
1348. Ryniak Henryk (10) Neusalz-Spremberg
1349. Rybski Wacław (12b) Steyr Oberdonau
1350. Romaniak Agata Langenbielau
1351. Różycki Stanisław Ordona 12 (8) Brockau bei Breslau
1352. Radomski Leopold (112) Teplitz Schönau II
1353. Rybarczyk Bronisław (8) Militsch bei Breslau
1354. Rudzki Józef (9a) Sosnowitz
1355. Raja Krystyna (9a) Niwka über Myslowitz
1356. Raczyńska Felicja (9a) Czeladź über Brendzburg
1357. Rajczewska Maryla Płocka 31 (8) Waldenburg
1358. Radomski Leopold Krasińskiego 18 (11a) Teplitz Schönau 2
1359. Rubsch Eleonora (6) Dorg Sichen Post Warthbrücken
1360. Rządzińska Stanisława (10) Dread n 23
1361. Różewicz Ryszard Grulich Ostaudelen
1362. Rabczewski Dymitr (12b) Neuzeng
1363. Rowińska Lucyna Szustra 57 (19) Stassfurt
1364. Rosłoń Józef Chłodna 44 (16) Bingen Rhein
1365. Rybarska Monika (9a) Saybusch O/S
1366. Roliński Konrad (6) Gutsverwaltung Riessdorf Kr. Warthbrücken
1367. Rojek Stefan i Helena Chłodna 56 (12a) Stein a.d. Donau
1368. Rostkowski Henryk (8) Brieg bei Breslau
1369. Reichert Helena (6) Pabianitz
1370. Radecka Bronisława Konopnickiej 6 (6) Pabianitz
1371. Rzeczkowski Leon (6) Kalisch
1372. Różański Władysław Wileńska 15 (5a) Braues Kreis Konitz
1373. Ruszczak Witold Post Schönau, Kreis Golberg
1374. Rygier Władysława (6) Hiebingen
1375. Rafińska Zofia Neusalz (Oder)
1376. Rawska Helena (8) Gräditz N. Schlesien
1377. Radomska Stanisława (8) Braudschwitz
1378. Rosochowicz L. (8) Friedland
1379. Rolling Ing. Fr. (9a) Sosnowitz
1380. Rutkowska Zofia (6) Wartbrücken
1381. Rosiński Stefan Krochmalna 45 (8) Breslau 2
1382. Ryczajewicz Jan (12b) Steyr Oberdonau
1383. Rybak Stefan Dworska 30 (9a) Grulich Ost Sudeten
1384. Richter Edmund (6) Kalisch
1385. Rozysowe A. (9a) Myszków
1386. Ratajkiewicz Zygmunt i Bogdan (20) Watenstedt
1387. Rembalski Tadeusz pl. Kazimierza 11 (4) Greifswald (Pommern)
1388. Ruder Edward (2b) Königsberg
1389. Ruszkowska Jadwiga (9a) Liegnitz
1390. Rostoński Józef (8) Breslau 23
1391. Rak Apolinary (10) Neukirch
1392. Racięcki Władysław Alberta 10 (8) Breslau
1393. Rozwadowska Zuzanna (9a) Sosnowitz
1394. Rotszajn Maria (19) Magdeburg
1395. Rybczyk Walerian (8) Breslau
1396. Ruder Kazimierz Krochmalna 89 (8) Glogau a/d Oder
1397. Rasińska Janina Post Lindsburg
1398. Rosiński Alkesy (22) Duisburg-Huckingen
1399. Rokosz Mieczysław Feurwehr Fralsch im Molln
1400. Rutkowski Stanisław (8) Rauscha O/L
1401. Rybak Dionizy (24) Büchen b/Hamburg
1402 Rotsztein Stanisława (1) Berlin
1403. Rogalski St. (1) Berlin-Grunewald
1404. Reizler Mirosław (10) Poisleben-Krüghütte
1405. Rybak Czesław (22) Oberhausen
1406. Rawska Helena Floriansdorf
1407. Rozpiórski Br. Görnau
1408. Ruszkiewicz Maria (10) Leipzig
1409. Rutkowski St. (22) Post Ostichau, Kr. Thorn
1410. Rosołowski Henryk Bahnhof Mischnitz, Kr. Scharfenwiese
1411. Paźniewska Genowefa Schröttersburg
1412. Szymczyk Hanna (6) Pabianitz
1413. Schwede Irena Łukowska 37 (2) Schneidemühl 2
1414. Sommer R. (8) Post Gross Wartenberg
1415. Sikorski Jan Różana 71 (13a) Nürnberg Alte Regeneberger
1416. Szustak Kazimierz Barska 15 (8) Mühlhagen
1417. Stanisławska Janina Wolska 3 (8) Waldenburg
1418. Świadoszcz Ludwik Ogrodowa 55 (8) Breslau 2
1419. Starczewska Alina (6) Litzmanstadt
1420. Swatkiewicz Izabella Braunanam
1421. Sabat Janina (4) Firchen
1422. Seliwiak Antonina (6) Julianów, Kr. Kutno
1423. Sternik E. Horodelska 5 (5a) Post Melden
1424. Salska H. (9a) Bendsburg o/s
1425. Szatkowska Władysława (8) Waldenburg
1426. Szaniawski Karol Żeromskiego 32 (16) Giessen Hessen
1427. Studniarek Mieczysław (8) Breslau 2
1428. Sęk Irena (8) Waldenburg
1429. Sałaciński Franciszek Obozowa 1 (8) Brieg bei Breslau
1430. Stefański Jerzy Długosza 22 (8) Breslau 1
1431. Sammerfeld Jadwiga Kirschberg
1432. Smaga St. Ogrodowa 8 (8) Klein Kosel-Maliera
1433. Szydlik Aleksander Chłodna 30 (8) Kr. Gr. Wartenberg
1434. Słowikowska Barbara (8) Breslau 21
1435. Szwed Władysław Chłodna 46 (8) Kroftborn, Kr. Breslau
1436. Świętochowski Józef Ogrodowa 26 (8) Liegniz
1437. Sławek Wacław Ludowa 11 (6) Posen
1438. Szymkowski Alfons Münsterberg
1439. Stawna Targówek Brusz w Westpreussen
1440. Stachlewska Hanna Śniadeckich 20 Nasielsk
1441. Strzyżewski Zenon (8) Breslau 2
1442. Siwdakiewicz Wacław (6) Lissa
1443. Sierpiński Stanisław Schroegera 80 (8) Breslau 7
1444. Stankiewicz Franciszek Bema 91 (1) Berlin
1445. Śleszyński Zdzisław (8) Breslau 2
1446. Sienicki Stefan Lwowska 1 Mülheim
1447. Szafarski Stanisław Młynarska 14 (12a) Steyr O.D.
1448. Strzedzińska Janina Marii Kazimiery 54 (8) Rauscha O/L
1449. Szykier Janina (9a) Görlitz
1450. Symfler Maria (6) Kalisch
1451. Skórzewski Jerzy Targowa 39 (1) Berlin
1452. Sienińska Michalina Franciszkańska 11 (8) Freiburg
1453. Susicki Julian Grzybowska 76 (8) Breslau 2
1454. Spólny Czesław Ogrodowa 30 (8) Breslau 2
1455. Szeliga Andrzej (8) Kuttlan über Glogau
1456. Sztyller Józefa Stołeczna 3 (8) Frankenstein
1457. Stecki Eugeniusz (8) Waldenburg
1458. Sadowska Romana Pawia 59 (8) Burgweide b/Breslau
1459. Szyszkowski Heinrich Rakowiecka 15 St. Valentin
1460. Szafarski Józef Hrubieszowska 10 (8) Breslau 2
1461. Szpotowicz Zofia (8) Breslau 10
1462. Szelągowski Stefan i Kazimierz Kacza 16 (12b) Steyr Oberdonau
1463. Stöchl Maria (6) Posen
1464. Stachowski Jan Chłodna 32 (8) Breslau 2
1465. Sowiński Stanisław pl. Żelaznej Bramy 6 (8) Breslau 2
1466. Syga Stanisław Solna 6 (8) Breslau 2
1467. Sokołowska Maria (8) Schweidnitz
1468. Szczepański K. Grzybowska 47 (6) Pabianitz
1469. Spólny Tadeusz Ogrodowa 30 (8) Post Rudolfsdorf Kreis Militsch
1470. Słowik Zygmunt (8) Breslau 2
1471. Sarnowski St. (6) Litzmanstadt
1472. Schopiński Asta Horaschdowitz
1473. Srzednicki J. (6) Litzmanstadt
1474. Stachura Feliks Reinstadt
1475. Scholtze Olga (8) Kraschnitz Kreis Militsch
1476. Szymański Mieczysław Ogrodowa 56 (8) Frankenstein
1477. Siurmacki Jan (8) Milchagen
1478. Stępień Stanisław Krakowskie Przedmieście 6 (8) Klein Kosel
1479. Sosiński Władysław Elektoralna 28 (6) Posen
1480. Sobocińska Janina Tamka 40 Löblitz
1481. Stachowiak Zygmunt (6) Lissa
1482. Sucharkiewicz Hilaria (1) Berlin
1483. Syciński Mieczysław Chocimska 23 (23) Bremen
1484. „ Stanisław „ 23 m. 16
1485. Stefaniak Michał Żelazna 74 (8) Langemark, Kreis Glogau
1486. Sonnenfeld Jan Orla 3 (8) Langemark, Kreis Glogau
1487. Sobczak Aleksander (10) Gemeinschaftslager „Stadtpark”
1488. Szumska Stanisława (10) Schwarzenberg
1489. Smętkowski Konstanty (1) Wedding-Berlin
1490. Sawicki Edmund Jan Senftenberg W.Ł.
1491. Siejka Wł. (4) Stolp Reitz
1492. Stalinger Romuald Pańska (8) Rauscha
1493. Sędzierska Alicja (6) Post Rollensse, Kreis Konin
1494. Samsel Antoni Krochmalna 23 (8) Breslau 2
1495. Szepielow Konstanty (8) Breslau 2
1496. Strzegowski Antoni Furmańska 13 (8) Frankenstein
1497. Szczytowski Szczepan Lubelska 23 (22) Altenkirchen
1498. Széchényi Edmund (8) Breslau
1499. Stefaniak Michał Żelazna 74 (8) Langemark
1500. Szymański Jan (8) Gross Wartenberg
1501. Ślaski Stanisław Górczewska 81 (8) Breslau 2
1502. Stępień Stefan (21) Crossen (Oder)
1503. Suchogórski Kazimierz Ogrodowa 3 (8) Breslau 2
1504. Sikorski Jan Różana 71 (11a) Johannisbad Ragb.
1505. Skotnicka Anna Prądzyńskiego 19 (8) Schmiedeberg
1506. Strzelczyk Stefania (3) Parckun b/Mecklenburg
1507. Sadowski Kazimierz Gemeinschaftslager Oels
1508. Szymański Zygmunt (8) Breslau 2
1509. Siemiński Karol Rybaki 24 (8) Brockau bei Breslau
1510. Siedlecki Antoni Płocka 3 (8) Brockau bei Breslau
1511. Skibiński Stanisław Złota 63 (8) Brockau bei Breslau
1512. Szyszkiewicz Kazimierz Żelazna 80 (8) Brockau bei Breslau
1513. Szepielow Konstanty (8) Mühlhagen
1514. Szeptycki Stefan (8) Breslau 2
1515. Stelmach Kazimiera (9a) Strzemieszyce
1516. Szymański Jan (8) Breslau
1517. Sienkiewicz Adam Konduktorska 18 (9a) Dombrowo O/S
1518. Siemiński Aleksander (8) Breslau 2
1519. Schneider Maria Schloss Neudeck
1520. Stelmowska Stanisława Kunzendorf bei Wemde, Kreis Glatz
1521. Świerczewski Aleksander Młynarska 18 (8) Breslau 2
1522. Świecińska Leokadia (8) Freiburg
1523. Szkiela Władysława (8) Freiburg
1524. Szeląg Grzegorz (8) Breslau 2
1525. Sawicka Michalina (8) Peterswaldau
1526. Strzałkowski Franciszek Ogrodowa (6) Burzlaw
1527. Skowroński Józef Wronia 64 m. 7 (6) Breslau 2
1528. Słowik Zygmunt Ogrodowa 20 (8) Breslau 2
1529. Sadowski Tadeusz (24) Büchen
1530. Sikorski Piotr Elektoralna 33 (8) Post Gross Wartenberg
1531. Schicht Tadeusz (8) Gross Wartenberg
1532. Stanka Stanisław Ogrodowa 28 (8) Gross Wartenberg
1533. Schlubowska Maria Krochmalna 69 (24) Hamburg-Eidelstedt
1534. Stawicki Seweryn Furmańska 14 (8) Schweidnitz
1535. Stacińska Helena (5a) Bromberg
1536. Szymańczak Stanisława Złota 52 (8) Burgweide b/Breslau
1537. Stefański Władysław (8) Frankenstein
1538. Sobierajski Antoni (8) Breslau 2
1539. Starzyński Wiktor (14) Stuttgart
1540. Schultz Zygmunt (8) Breslau 2
1541. Śniarowski Andrzej Emilii Plater 30 (10) Kurort Jonzdorf bei Zittau
1542. Sieczek Tadeusz Krochmalna 73 (8) Langemark
1543. Spychaj Zdzisław (6) Lissa
1544. Strzechowska Maria (24) Hamburg
1545. Stankiewicz Maria Mianowskiego 24 (8) Frankenstein
1546. Sokołowska Maria (8) Schweidnitz
1547. Sieklucki Józef Przemysłowa 5 (1) Berlin-Grunewald
1548. Sadzikowska Ziuta (10) Dresden
1549. Stolarski Bogdan (20) Letter bei Hannover
1550. Sobańska Aniela (8) Klettendorf b. Breslau
1551. Strzelbicka Kazimiera (10) Wolffm, Kr. Bitefeld
1552. Studzińska (6) Pabianitz
1553. Sowiński Benedykt (8) Klein Kosel
1554. Seidler Artur (1) Lepernitz b. Berlin
1555. Ślepikowski–Grotto Eugeniusz (8) Breslau
1556. Stachowicz Wiktor Feldpost 11712
1557. Staniszewski Tadeusz (13a) Nürnberg
1558. „ Halina
1559. Siderska Grönau
1560. Syska Lidia Targowa 14 (22) Altenkirchen
1561. Szczypowa Jadwiga (8) Post Weissholtz bei Glogau
1562. Skorek Adam (8) Klein Kosel
1563. Sawiński Józef Krakowskie Przedmieście 38 (24) Hamburg
1564. Siandala Michalina Górnośląska 15 Gräditz über Reichenbach Edengebürge
1565. Soroczyński Czesław Firchau bei Schlochau
1566. Staśko Kazimiera Młynarska 16 (8) L[…]brück b/Breslau
1567. Szymański Franciszek Spokojna 11 (8) Rauscha O.L.
1568. Skrzypiec Helena (9a) Sosnowitz
1569. Stembrowicz Zbigniew Raszyńska 8 (6) Posen
1570. Sibiga Stefan Letter b/Hannover
1571. Suski Zygmunt (1) Felchemia Hube Farenholz
1572. Smolarek Zofia (10) Dresden
1573. Sokołowska Sebnitz Sachsen
1574. Szewczyk Franciszek (4) Stettin
1575. Stępień Tadeusz Przemysłowa 11 (10) Lautersdorf
1576. Szczęśniak Edmund Młocińska 8 (24) Hamburg
1577. Sołtysiak Jadwiga Mariensztat 6 (8) Glogau
1578. Sulewski Marian (22) Duisburg
1579. Smolarek Zofia (10) Dresden 23
1580. Skowroński Czesław (8) Glausche Kr. Naumslau
1581. Sosnowska Zofia (8) Schweidnitz
1582. Szklarska Krystyna (8) Schweidnitz
1583. Sawicki Jan (10) Witenberg
1584. Studziński Andrzej (1) Berlin
1585. Szymański Witold Jana Kazimierza 16 (8) Kauffung-Kalzbach
1586. Strzelecki Czesław (1) Berlin-Grunewald
1587. Szczęsna Marianna Lwowska 13 Berusbach Erzenbirge 22
1588. Skwarek Franciszek Wawrzyszew (2) Furstenberg
1589. Świątek Adolf (10) Zwikau Sachsen
1590. Szczęśniak Bronisława Ciepła 15 (8) Molnitz, Kr. Sprottau
1591. Skrzeczyńska Zofia (2) Kremen (Mark)
1592. Stefańska Halina Królewska 6 Martin Dresden
1593. Sokołowska (10) Sebnitz Sachsen
1594. Stecki Eugeniusz (8) Waldenburg-Altwasser
1595. Stegner Wanda Ehranborg b/Leipzig
1596. Skowroński Piotr Bema 57 (8) Breslau 2
1597. Swiniarska Stanisława (4) Labes (Pommern)
1598. Stümrach Czesław (19a) Weiden (O.P.F.)
1599. Sobczak Anna (6) Kutno
1600. Szlaga Augsburg
1601. Szoch Waclaw Łochowska 54 (21) Schwehn
1602. Ślązak Władysław Krajewskiego 4 (19) Magdeburg
1603. Stępień Leokadia (8) Brandschütz über Breslau
1604. Sius Henryk ks. Janusza 72 Münstenberg (Schlesien)
1605. Świątkowska Emmy (5b) Dorf Romber Post Naruschar
1606. Szubska Janina (6) Kutno
1607. Szpringer Leonard Haldenburg
1608. Szymaniak Maria (8) Schömberg
1609. Sieciński Aleksander (10) Leipzig W-34
1610. Staszewski Ryszrad (10) Halle (Salle)
1611. Salach Antonina Iwicka 6 (8) Breslau 2
1612. Sobieraj Janina Czerniakowska 159 Floriansdorf 8 Post Kauth Soll Land
1613. Stepanow Eugenia (13b) Augsburg
1614. Sinica Józef (20) Clanen Atien über Lehs
1615. Suchorzewski Józef (8) Breslau 2
1616. Sierakowski Kazimierz (4) Stolp Reitz
1617. Szewczyk Kazimierz Feldpost 11712
1618. Sterczewski Walenty H. (15a) Zagurzyce
1619. Siemiński Ludwik Słowackiego 15/19 München-Freiman
1620. Ślubowski Kazimierz Ludna 1 (4) Stettin
1621. Szymańska Celestyna (8) Schweidnitz
1622. Sztark Stanisława Kalisch
1623. Seliga Stanisław Hannover
1624. Śliwowska Stanisława Katlzmarkt Kreis Brieg Schl.
1625. Szymański Ludwik Śliska 58 Brieg bei Breslau
1626. Siatkowski Aleksander Chłodna 4 (8) Breslau 2
1627. Stankowska Janina (8) Freiburg
1628. Szymczak K. Miedziana 17 Steyr Münicholz O.D. (12b)
1629. Siennicka Janina Freiburg
1630. Sydry Stanisława Neusalz (Oder)
1631. Sadalski Marian (8) Lössen
1632. Siemiński Marian Ossowska 30 (18) Ludwigshafen
1633. Śmiętkowski Dionizy Wileńska 12 (14) Remingen
1634. Ślaski Stanisław Górczewska 81 (8) Breslau 2
1635. Szewczyk Edmund (13b) München
1636. Sielo Maria z 2 dzieci (4) Frichan bei Schlohan
1637. Strzeszewska Maria z 2 córkami i 11-letnim synem (10) Kutscher Schworzenberg Sachsen
1638. Szabrańska Aleksandra Ulm a. Donau Soflingen
1639. Sosnowski Mieczysław (21) Dortmund-Scharnhorst
1640. Skassa Bolesław (5a) Gut Bobran Kreis Strassburg
1641. Szolebska Halina (8) Waldenburg
1642. Świrczek Emilia plac Zamkowy Dresdner
1643. Sztyglowa Janina Strehlen
1644. Sitarek Anna Olkuska 13 Langenmark
1645. Studziński St. Nurska 7 (1) Berlin-Grunewald
1646. Stawiarska Janina Stahmeln bei Leipzig
1647. Sawicki Michał Piaseczyńska 55 Post Grube Erika Kreis Hoyerswerda
1648. Świerczewski Józef (20) Braunschweig
1649. Szewczyk Walenty Hannover
1650. Szokalski Tadeusz Krochmalna 23 (8) Riemberg Kreis Wohlan
1651. Stefańska Helena (10) Sebnitz-Sachsen
1652. Solarek Stanisława (6) Kalisch
1653. Sulikowski A. (8) Lozenzdorf
1654. Szejnert Natalia (2) Spremberg
1655. Smosarska Zofia (8) Breslau 2
1656. Sobiech P. Rycki pocz. Skierniewice
1657. Siuda A. (1) Berlin
1658. Stasiak Mieczysław (4) Stolp Reitz
1659. Śmierzyńska Wacława Płocka 7 (20) Hildesheim
1660. Tekliński Piotr (6) Posen
1661. Tomaszewski Marian (8) Breslau 2
1662. Tkaczyński Jerzy Czerniakowska 209 (8) Gr. Wartenberg
1663. Tomczak Leokadia (8) Lissa
1664. Torysiowa Zofia (9a) Sosnowitz
1665. Tkacz Henryk Płocka 3 (8) Brockau bei Breslau
1666. Turek Stefan (10) Leipzig
1667. Trzaskowski Czesław (10) Leipzig
1668. Terka Anna (8) Breslau 2
1669. Tokarski Szymon (6) Litzmanstadt
1670. Tylka Aleksander Leszno 29 (8) Breslau 2
1671. Tejszerski Wincenty Solna 6 (8) Glogau
1672. Tchórz Włodzimierz Mokotowska 26 (8) Ohlau im Schl.
1673. Tacikowski Tadeusz Leszno 115 (8) Frankenstein
1674. Tomaszewska Janina Puławska 19 (20) Elanzee über Lerthe
1675. Tyder Józefa Al. Jerozolimskie (24) Hamburg
1676. Tulicki Stanisław Bednarska 6 (8) Gross Wartenberg
1677. Trzaska Kazimierz (14) Wittenberge
1678. Tykwiński Antoni Leszno 139 (15) Lehesten
1679. Tajęcka Janina Górczewska 78 (8) Frieland bei Breslau
1680. Telakowski Władysław Cedrowa 84 (3) Bremen
1681. Tkaczyk Janusz (26) Molln Oberdonau
1682. Talarczyk Maria (5a) Kalisch
1683. Tracewski Michał Racławicka 2 (19) Magdeburg
1684. Twardziust Barbara Wolska 19 (10) Kreis Pirme Sachsen Sebnitz
1685. Tkaczyk Władysław Tłomackie 3 (4) Aruswalde-Pommern
1686. Tatko Henryk Sandomierska 23 (10) Zwickau-Sachsen
1687. Twardo Mieczysław Leszno 67 (8) Glogau
1688. Truskolaska Anna pl. Kazimierza 7 Rottweil a/N
1689. Teodorczuk Czesław Ogrodowa 55 (8) Klein Kosel
1690. Tomczyńska Jadwiga (5a) Dobrzelin Post Zichlin Kreis Kutno
1691. Tarkowska Klara Charlotenbrum Kreis Waldenburg
1692. Toczycka Stanisława Charlotenbrum Kreis Waldenburg
1693. Tyl Józef Leszno 27 (8) Breslau
1694. Tyll Julian (8) Rausche o/N Kreis Görlitz
1695. Twardo Janina z córką Heleną (22) Altenkirchen
1696. Tendera Stranisław (4) Jugendheim
1697. Tokarski Jan (8) Brieg bei Breslau
1698. Trzmiel Jan Wronia 28 (1) Grossberen, Kr. Teltow
1699. Tęgowska Alberta (5a) Graudenz
1700. Troczyńska Leonarda (5a) Kr. Graudenz
1701. Taranej Helena (13b) Frlimaun bei München
1702. Torory Tadeusz (8) Heinerzdorf Kr. Frankens
1703. Tkaszenko Leon Strzelecka 9 (19) Oschersleben
1704. Topaczewski Henryk Legionowo (2) Schmeidemühl
1705. Tomaszewski Jan (10) Neukirch
1706. Tyblewski Adam Ossolińskich 6 (14) Stuttgart
1707. Tylewiński Antoni (15) Lehesten Thüringen
1708. Trzciński Fr. (4) Stolp Reitz
1709. Urbanowski Zbigniew Górce (8) Kr. Gross Wartenberg
1710. Urbańska Alicja Ceglana 9 (8) Breslau
1711. Usiadek Kazimierz Ulrychów (24) Hamburg
1712. Uziębło Eulalia i Jerzy (10) Neukirch
1713. Urbanowicz Eugenia Okólnik 1 Krenau O/S Koloma
1714. Uścińska Wanda Ludwiki 3 (12b) Steyr Oberdonau
1715. Urbaniak Kazimierz (10) Neukirch
1716. Utnik Lucyna (8) Freiburg
1717. Urmanowska Zofia (8) Freiburg
1718. Urban Teofil Śniadeckich 15 (12b) Smunden
1719. Umińskich Stefan Skrzelewska 21 (8) Striegan
1720. Widelska Maria Jadowska 5 (9a) Bendsburg O/S
1721. Więckowski Andrzej Tamka 4 (2) Müncheberg
1722. Wrońska Halina (5a) Thorn
1723. Wężyk Józef Warecka 9 (6) Brautwein Litzmanstadt
1724. Wrotek Zofia pl. Żelaznej Bramy 3 (8) Waldenburg
1725. Wojciechowski Henryk i Stefan (8) Breslau 2
1726. Wiśniewski Roman Chełmska 2 (1) Berlin-Dahlem
1727. Weygand Maria (6) Hohensatza 3
1728. Wojtaszek Jan (8) Frankenstein
1729. Wadas Zofia Golonóg
1730. Wiórkiewicz Stefan (8) Rauscha O/L
1731. Wiśniewska Janina Freihaus
1732. Wlaziński (5a) Kutno
1733. Wilkoszewski Franz (9a) Dombrowa Górnicza
1734. Wajnert Zygmunt Chłodna 17 (8) Klein Kosel
1735. Wołosz Włodzimierz Stalowa 43 (12b) Steyr
1736. Wróblewska Feliksa (6) Litzmanstadt
1737. Wcisło Stanisław (8) Kuttlau Kreis Glogau
1738. Wróblewski Wiesław Szczecińskiego 21 (8) Breslau 24
1739. Woroński Alfred Targowa 19 (22) Altenkirchen
1740. Wiśniewski Leon (8) Breslau 2
1741. Wróbel Aleksander Obozowa 61 (1) Berlin
1742. Wylczyński N. Szlenkierów 2 (8) Gross Wartenberg
1743. Woźny Feliks Ulrychów (8) Gr. Wartenberg
1744. Witt W. Górnośląska 25 (6) Pabianitz
1745. Wato Franciszek Komorowska 30 (12b) Steyr Oberdonau
1746. Wolniewicz Janina (6) Lubień
1747. Witkowska Joanna Wolska 89 (8) Breslau
1748. Wojniakiewicz Henryk (8) Klein Kosel
1749. Wojciechowski Stanisław Ulrychów (8) Breslau 24
1750. Witkowski Stefan Langenbielau
1751. Wiśniewski Stanisław Wiktorska 6 (6) Lissa
1752. Wołyński M. Gibalskiego 6 (12b) Steyr Oberdonau
1753. Wesołowski Józef Centralna 2 (12b) Steyr Oberdonau
1754. Witamowski Jozef Jonsdorf Kreis Zittau
1755. Wojciechowski Aleks. Wolska 118 (8) Langermark
1756. Wystop Leokadia (9a) Sosnowitz
1757. Wierzbicka Czesława Feldpost 07417
1758. Włoczkowska Alina (13a) Nürnberg
1759. Wyleżyński N. (8) Gross Wartenberg
1760. Weiss Wilhelm Bednarska 26 (8) Königszelt
1761. Wyszyński Jerzy Marszałkowska 12 Schweidnitz
1762. Wymysłowski Jerzy (10) Falkenberg
1763. Wrzosek Krystyna Wiktorska 2 Iebenau
1764. Wojciechowski Mieczysław (8) Frankenstein
1765. Wójcikiewicz Włodzimierz (8) Glatz
1766. Wroński Józef (8) Mühlhagen
1767. Wawrzonek Edward (6) Schroda
1768. Włodkiewicz Maria (8) Putschlau
1769. Wiórkiewicz Władysław pl. Żelaznej Bramy 5 (8) Breslau 2
1770. Woliński Stanisław Vosswalde/Oppeln
1771. Wasylkowski Zbigniew (24) Buchens bei Hamburg
1772. Witkowski Józef (6) Kalisch
1773. Wójcik Aleksander Elektoralna 20 (8) Breslau 2
1774. Wysokiński Stanisław (13b) Augsburg
1775. Wawrzyńczak Aleksander Podskarbińska 4 (12b) Steyr Oberdonau
1776. Winiarski Józef (2) Brandenburg
1777. Wołowska Izabella Grzybowska 11 (2) Lübbenau
1778. Więckowski Józef (2) Crossen (Oder)
1779. Wasilewski Roman (8) Breslau 2
1780. Wolska Zofia (5a) Płońsk
1781. Wójcik Wacław Furmańska 10 (8) Post Gross Wartenberg
1782. Woźnica Aleksander (5a) Post Ostichan Kreis Thorn
1783. Wysocki Konstanty (4) Jansdorf bei Zittau
1784. Wierzchowski Władysław Lwowska 2 (8) Klein Kosel
1785. Wleklińska Wanda (6) Posen
1786. Wichrowska Janina Belgijska 4 (10) Zwickau
1787. Wajs Zbigniew Alberta 4 (8) Habelschwert
1788. Winch Tadeusz i Mieczysław (22) Essen-Werder, Lager Grottenburg
1789. Wronek Kazimierz Tyszkiewicza 32 (8) Friedland
1790. Wojewódzki Antoni (8) Gross Wartenberg
1791. Waszkiewicz Apolonia Krochmalna 84 (8) Waldenburg
1792. Wiórkiewicz Stefan Kamedułów 38 (8) Rauscha
1793. Waśkiewicz Józef Wolska 52 (8) Frankenstein
1794. Wielgolaski Tomasz Leszno 43 (8) Gross Wartenberg
1795. Wypych Feliks Łubkowska 10 (17a) Weinheim
1796. Wiśniewski Roman (1) Berlin
1797. Wiesner Wilhelm (6) Posen
1798. Wiśniewska Irena (9a) K. Leobschütz O/S
1799. Wojtkiewicz Jadwiga (10) Leipzig
1800. Wojtulewicz Zofia (1) Berlin
1801. Wysocki Stanisław (8) Brieg bei Breslau
1802. Walewicz Hedwig (5a) Rippin
1803. Wojciechowska Weronika (24) Hamburg
1804. Wodzyńska Wiktoria (8) Mallnitz
1805. Witkowski Kalikst (8) Gross Wartenberg
1806. Wdziękoński Antoni (1) Berlin-Köpenick
1807. Wyszyński Stanisław (9a) Sosnowitz
1808. Wiśniewska Stefania Leszno 106 (24) Büchen bei Hamburg
1809. Wiatrowski Stefan (8) Breslau 2
1810. Wójcik Stefan Ogrodowa 26a (8) Breslau V/15 nr 28
1811. Włodarczyk Władysław (8) Rauscha O/L
1812. Weber Otto (6) Litzmanstadt
1813. Wójlido Maria (9a) Sosnowitz
1814. Wojdak Stefan (6) Lissa
1815. Wołyński Marian Gibalskiego 6 (12b) Steyr Oberdonau
1816. Wojtyra Jadwiga Schwiebus Mark
1817. Woszczyński W. Radzymińska (22) Essen
1818. Wilczyński Józef (12a) Stein
1819. Wesołowski Kamil (2) Calau
1820. Wankraz Leokadia (8) Rauscha
1821. Wordaszka Stanisław (1) Berlin
1822. Wierzbicka (5b) Kreis Plöhnen
1823. Waszak Mieczysław (12a) Wien XXIII
1824. Wojcieszko Jadwiga Woiden O.f.f.R.A.W.
1825. Wysocki Fr. Smulikowskiego (8) Freienwalde
1826. Will Gertruda Schneidemühl
1827. Wiśniewski Roman Leszno 106 (14) Stuttgart
1828. Walewajn E. (12b) Tinsting 2 bei Steyr Oberdonau
1829. Wojtulewicz Maria (1) Berlin
1830. Wiśniewski Antoni (8) Breslau 2
1831. Węgierowski Władysław Złota 57 (4) Stettin
1832. Wajciuk Stacha (4) Stargard
1833. Wężowski Stanisław Leszno 131 (8) Damin, Glausche
1834. Wróblewski Józef (4) Stolp Reitz
1835. Wojtczak Alina (6) Schroda
1836. Woliński Stefan (8) Gross Wartenberg
1837. Wawrzyńczak Teofil Lager Friedrichsmühle Wepritz
1838. Wasiak Paulina (2) Trenenbrieten
1839. Wajs Jan (19) Magdeburg
1840. Wisłowski Stanisław (1) Berlin 20
1841. Warmus Janina Krucza 9 (10) Stahlmann, Leipzig
1842. Wesołek Jan Przeskok 3 (8) Wappenhof
1843. Wojtulewicz Jadwiga Marszałkowska 53 (1) Berlin-Rudow
1844. Wornikowski Henryk Olgierda 34 (12b) Münichholz
1845. Włodarczyk Marian Piusa XI 45 (15) Nordhausen
1846. „ Maria
1847. Wodzeńska-Zajda Ogrodowa 46 (8) Schweidnitz
1848. Wilanowska Maria Węgierska 6 (1) Berlin
1849. Wdowiarska Elżbieta Zielna 41 (10) Dresden
1850. Wójczak Czesław Krucza (8) Breslau 2
1851. Wołyszko Eugenia (8) Görlitz
1852. Wagner Eugeniusz Floriansdorf
1853. Wiśniewska Katarzyna Ogrodowa 51 (8) Schömberg
1854. Wółk Otto Senatorska 36 (8) Weiswasser
1855. Węgrzyn Aleksander Bednarska 6 (8) Wüsteglersdorf
1856. Wesołowska N. (12b) Schwanenstadt
1857. Węgierska Marianna Bema 91 (12b) Steyr Oberdonau
1858. Wieczorek Józef Skaryszewska 13 (22) Duisburg
1859. Wróbel Władysław Nieporęt (2) Schneidemühl
1860. Wackowska Jadwiga (10) Sebnitz
1861. Walecki Tadeusz (13b) München
1862. Wiszniewska Amelia (8) Freiburg
1863. Wasiak Wacław (8) Mühlhagen
1864. Wolińska Jadwiga Gibalskiego 12 (14) Stuttgart
1865. Wojdak Edward (4) Firchau
1866. Woźniak Michał (8) Glogau
1867. Wojda Ryszard (4) Rützenhagen
1868. Wojtalewicz Jerzy (4) Firchau
1869. Wornhard Antoni (5a) Post Melden
1870. Wiśniewska Stefania (19) Sebnitz Sachen
1871. Wesołowski Józef (12b) Letten b. Steyr Oberdonau
1872. Wojcieszkiewicz Alfreda (20) Grross Munsel, Hannover
1873. Wesołowska Helena (10) Sebnitz Sachen
1874. Witkowska Wiktoria (12b) Kiemberg Molden
1875. Wieńczak Henryk (2) Neu Seddin
1876. Wiśniewski Marian (4) Labez (Pommern)
1877. Włodarski Łukasz Długosza 22 (8) Breslau 2
1878. Żmijewska Monika Krochmalna 82 (8) Waldenburg
1879. Zalewska Antonina (8) Frankenstein
1880. Żaczkiewicz Szczepan Bednarska 23 (8) Reichenstein
1881. Zakrzewski Józef Solec 75 (6) Lissa
1882. Zakrzewski Wincenty Ogrodowa 55 (2) Wartenburg
1883. Zachert Artur Baron (6) Gut Nakichnica
1884. Żołnierkiewicz Bronisław Ogrodowa 26 (6) Litzmanstadt
1885. Zych Jerzy Elektoralna 20 (8) Gut Glausche, Kr. Naumslau
1886. Zębrzycki Czesław Zakroczymska 4 (8) Gross Wartenberg
1887. Zegarski Aleksander (12a) Krems-Stein a/d Oberdonau
1888. Zdanowska Helena (1) Berlin
1889. Zbroja Władysław Ogrodowa 43 (8) Brockau bei Breslau
1890. Zbyszewski Stanisław Tyszkiewicza 28 (8) Brockau bei Breslau
1891. Zajączkowski Gustaw Zachariasza 1 (21) Schwelm i Westf.
1892. Ziemiński Wacław (19) Magdeburg
1893. Zagórny Ryszard Siedlecka 58 (21) Schwelm i W.
1894. Złotowski Jerzy Braunschweig
1895. Żywiczyński Bolesław (8) Glausche, Kr. Naumslau
1896. Żyliński Stanisław Mackiewicza 7 (20) Hannover
1897. Zreda Czesław (8) Glausche
1898. Załęcki Ryszard (12b) Tinsting 2 bei Steyr Oberdonau
1899. Zajko Antoni (4) Stargard
1900. Żukiewicz Adolf Neukirch
1901. Zygmunt Kazimierz (12a) Wien 23
1902. Żukowska T. (12a) Wien XXIII Aspern 14
1903. Zalewski Władyslaw Peterswalden
1904. Zakrzewski Henryk (8) Breslau 2
1905. Żórawska Julia (9a) Bendsburg o/s
1906. Żebrowski Wacław Ogrodowa 3 (8) Breslau 2
1907. Zając Stanisław Ogrodowa 67 Ströbitz
1908. „ Stanisław
1909. Żurakowski Antoni Żabia 5 (8) Glogau
1910. Zaborowska Gustawa (8) Breslau 2
1911. Zajączkowski Mieczysław Ciepła 28 (8) Langemark Kr. Glogau
1912. Zahn Bogdan Chłodna 6 (6) Schroda
1913. Żak Wiesław (6) Lissa
1914. Żołnierek Janina Zakroczymska 13 Wolffen, Kr. Biterfeld
1915. Zaborowska Maria Lipowa 4 (9a) Warthenan
1916. Zalewski Henryk Młynarska 19 (8) Dorf Glausche
1917. Żebrowski Andrzej (8) Breslau
1918. Zieliński Leon Żelazna 84 (8) Gross Wartenberg
1919. Zalewska Helena (8) Hejdeland
1920. Zając Bronisław (8) Rauscha O/L
1921. Zerman Anna (11b) bei Grauber Prag XI
1922. Zawadzka Helena (8) bei Methuer Franz Schömberg
1923. Zwoliński Wacław Leszno 104 (8) Gross Wartenberg
1924. Żmijewska Stanisława (8) Waldenburg
1925. Zanowska Maria (6) Litzmanstadt
1926. Zawadzki Tadeusz (8) Kr. Gr. Wartenberg
1927. Zygmunt Anna Ogrodowa 42 (8) Malnitz
1928. Zadrożny Wiktor (5a) Danzig
1929. Zieliński Stefan (18) Neustadt
1930. Złotowski Jerzy Braunschweig
1931. Zwierzchowska Irena (10) Burgwenden
1932. Zalewski Janusz (5a) Post Ostiekan Kreis Thorn
1933. Zakrzewski Zygmunt Orla 5 (8) Zerchenberg-West
1934. Zachert Ludwik (9a) Zawiercie
1935. Zielińska Julia (8) Schmiedeberg
1936. Zaleska Jadwiga (8) Landeshut
1937. Ziembicki Edmund (20) Söllingen
1938. Zwojańska Stefania Chłodna 42 (8) Frankenstein
1939. Zieliński Czesław (4) Stolp Reitz
1940. Żurawski Stanisław Nowolipki 94 (12b) Steyr Oberdonau
1941. Ziółkowska Stefania (10) Sebnitz Sachsen
1942. Zarębski Stanisław pl. Opolski 8 (8) Breslau
1943. Żurowski Jan (10) Wolfen
1944. Żukocimska Kazimiera (20) Algermissen b/Hannover
1945. Zawadzka Ksenia Weldes-Schloss
1946. Zakrzewski Antoni Wronia (3) Bremen
1947. Żukowska Karolina (5a) Post Melden
1948. Zięciak Maria (8) Schomberg
1949. Zajdych Stanisława Podwale 44 (6) Mühlental
1950. Ządołek Stanisław (8) Gross Wartenberg
1951. Zagórski Stanisław (8) Breslau 2
1952. Zabura Tadeusz Ogrodowa 53 (21) Fröndenberg
1953. Ziembicki Edmund Złota 75 Söllingen
1954 Życińska Anna (1) Berlin