PIOTR MATEJCZUK

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kanonier Piotr Matejczuk, 24 lata, szewc, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Byłem wzięty do wojska ZSRR 13 października 1940 r.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Koszary w miejscowości Miczurińsk.

4. Opis obozu, więzienia:

Normalne warunki wojskowe, czystość wojskowa.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Narodowości były różne: Polacy, Ukraińcy, Żydzi i Białorusini.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Przebieg dnia to były ćwiczenia wojskowe. Wyżywienie było niedobre jak dla wojska. Koleżeństwo między wziętymi z Polski było dobre i byli dla siebie bardzo współczujący.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Starsi wojskowi w stosunku do Polaków byli bez zaufania i złego odnoszenia.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska wojskowa.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Łączność z rodziną była listowna, [listy] przeglądano.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony byłem z wojska 31 stycznia 1942 r. z robót z miejscowości Orsk. Wstąpiłem do armii 23 lutego 1942 r. w Taszłaku.