JAN MIKUCKI

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód, stan cywilny):

Kanonier Jan Mikucki, ur. w 1914 r., rolnik.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Zostałem aresztowany w 1939 r., dlatego, że uciekłem z niewoli niemieckiej i zaraz zostałem aresztowany przez władze sowieckie jako jeniec.

3. Nazwa obozu, więzienia, miejsca robót przymusowych:

Krzywy Róg, byłem tam na przymusowych robotach.

4. Opis obozu, więzienia:

Obóz przymusowych robót. Teren górzysty, kopalniany. Budynki mieszkalne – baraki. Warunki mieszkaniowe bardzo złe, higiena tak samo zła.

5. Skład jeńców, więźniów, zesłańców:

Byli to zesłańcy, było ich bardzo dużo, narodowości: Ukraińcy, Rumuni, Żydzi, Tatarzy i Polacy. Kategoria przestępstw mieszana. Ustosunkowanie między nami było koleżeńskie.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Życie zesłańców do wojny niemiecko-sowieckiej było możliwe. Pracowaliśmy na dwie zmiany – raz noc, raz dzień. Warunki pracy były bardzo ciężkie. Pracowaliśmy przy budowie fabryki, praca była w wodzie. Wynagrodzenia nie było żadnego, dostawaliśmy tylko jedzenie i to bardzo skromne, ubranie mieliśmy swoje.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Z NKWD nie miałem nic [do] czynienia. O propagandzie nic między nami [mówione] nie było, tak samo nie było i informacji.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska była, ale bardzo słaba. Lekarki dla Polaków były nawet dobre. W tygodniu trupów było ok. sześciu – [zmarli] na tyfus. Nazwisk ich nie pamiętam.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?

Łączność z krajem i rodziną miałem, dostałem od rodziny trzy listy.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony zostałem 12 lutego 1942 r. Kiedy dowiedziałem się o armii polskiej w ZSSR, zostawiłem robotę i uciekłem do wojska w Gorczakowie, do 9 Dywizji.