PAWEŁ MISZCZUK

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kanonier Paweł Miszczuk, 23 lata, ślusarz.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Powołany do wojska sowieckiego 12 maja 1941 r.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Z wojska zostałem przeniesiony do batalionu robotniczego w mieście Gorkow [Gorki] przy budowie rafinerii.

4. Opis obozu:

Zabudowania fabryczne, domy drewniane, warunki mieszkaniowe bardzo złe, higiena zupełnie nieprzestrzegana.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy. Kategoria przestępców: więźniowie polityczni, kradzieże. Poziom umysłowy zupełnie podupadł. Stosunki wzajemne dobre.

6. Życie w obozie:

Praca w rafinerii od 9.00 do 19.00 [?] godziny. Warunki pracy ciężkie. Wynagrodzenie małe, wyżywienie zupełnie słabe. Życie koleżeńskie dobre, zaś kulturalne zupełnie nie istniało.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Był zły. Propaganda komunistyczna dążyła do sowietyzowania Polaków. Informacje o Polsce, że jej więcej nie zobaczę i szkoda o niej myśleć.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska zupełnie słaba, brak lekarzy i lekarstw, duża śmiertelność.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Łączność z krajem zupełnie nie istniała z powodu wojny sowiecko-niemieckiej.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony 16 lutego 1942 r. Do wojska wstąpiłem na własną rękę po zwolnieniu, 20 marca 1942 r. zostałem przyjęty do wojska.