KONSTANTY TARASEWICZ

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kanonier Konstanty Tarasewicz, 37 lat, rolnik.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Aresztowany 10 lutego 1940 r. w osadzie Tulonka. Okoliczności: rewizja w nocy i aresztowanie mnie z rodziną. Wywieziono [mnie] do wołogodzkiej obłasti, w rejon wożegodski, posiołek zieleno-borski [zielonoborski], na rok i dziewięć miesięcy.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Obóz (liesopunkt) zieleno-borski [zielonoborski].

4. Opis obozu, więzienia:

[Teren] nizinny, budynki drewniane, warunki mieszkaniowe złe, higiena żadna.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Polacy. Kategoria przestępstw – bez podania przyczyn [aresztowania]. Poziom umysłowy średni. Wzajemne stosunki dobre.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Praca w lesie, warunki pracy złe, normy wysokie, wynagrodzenie pieniężne niskie. Wyżywienie złe, za pieniądze nie można było [nic] dostać. Ubranie własne. Życie koleżeńskie dobre, kulturalne żadne.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Propaganda komunistyczna, że ich ustrój dobry, że Polski już nigdy nie zobaczymy.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska słaba. Śmiertelność – [zmarło] ogółem ok. 40 osób.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Listowna, do [wybuchu] wojny z Niemcami.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony w listopadzie 1941 r. Do Wojska Polskiego dostałem się na własną rękę.