JAN TROJAN

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kanonier Jan Trojan, 24 lata, gajowy.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Aresztowany 4 kwietnia 1940 r. w Busku k. Lwowa – aresztowanie personelu leśnego.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Więzienie w Złoczowie od 4 kwietnia do 19 maja 1940 r. Następnie przewieziony do Charkowa, tam siedem dni w więzieniu i odesłany do Humania, 22 czerwca 1940 r. wywieziony do Mariampola, gdzie został wyznaczony do prac ziemnych.

4. Opis obozu, więzienia:

Teren pagórkowaty, budynki drewniane. Warunki mieszkaniowe złe. Higieniczne – średnie.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Polacy, Rosjanie. Kategoria przestępstw: za przekroczenie granicy, polityczne (izolowani), kradzież. Poziom umysłowy średni. Wzajemne stosunki dobre.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Prace ziemne od 6.00 do 21.00, bez obiadu. Warunki pracy ciężkie, normy powyżej [?] stu procent. Wynagrodzenie – żadne, wyżywienie złe. Życie koleżeńskie dobre. Kulturalne – do amnestii żadne.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Kary: karcer. Propaganda komunistyczna i antyreligijna. Informacje o Polsce: że już nie zobaczymy jej.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska słaba, szpitali brak. Śmiertelność duża.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Przed wojną sowiecko-niemiecką korespondencja z rodziną, później – żadna.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony 24 września 1941 r., dostał się do armii na własną rękę po zwolnieniu.