WANDA DUDEK

Wanda Dudek
[…]

Redakcja tygodnika „Zorza”
„Lista zaginionych”
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Szanowna Redakcjo!

Chciałabym dołączyć się do apelu w sprawie uzupełnienia listy katyńskiej i umieścić [na niej] nazwisko brata mego ojca, zamordowanego w obozie w Kozielsku, skąd jego rodzina otrzymała pierwszy, a zarazem ostatni list, którego fotokopię – jak i pozostałych dokumentów – załączam.

Ojciec mój nie żyje, niestety nie doczekał chwili, aby móc otwarcie mówić i uczcić śmierć zamordowanego brata. Chcę zatem w imieniu ojca, jak i nieżyjącej już najbliższej rodziny prosić o upamiętnienie tej strasznej zbrodni poprzez umieszczenie nazwiska mego wuja [na] liście katyńskiej.


1. Bogumił Dionizy Nowicki, ur. 19 grudnia 1907 r. w Chełmży, pow. Toruń, syn Michała i Jadwigi.
2. Lekarz weterynarii – Uniwersytet Warszawski (6 października 1930 r.). Artysta malarz – ukończył studium w prywatnej szkole sztuk pięknych artysty malarza Alfreda Terleckiego (30 czerwca 1937 r.).
3. Bogumił Dionizy Nowicki – powołany do służby czynnej 3 sierpnia 1931 r. Pozostałe dane według załączonego odpisu książeczki wojskowej (nr ewidencyjny 717/35) wydanej w Toruniu 26 czerwca 1935 r.
4. Po raz ostatni ojciec mój Czesław Nowicki spotkał swego brata na ulicach Lublina we wrześniu lub na początku października 1939 r., po rozbiciu pułku strzelców konnych, do którego brat jego Bogumił przynależał. Następną informację, jaką otrzymała rodzina, to list z Kozielska – obozu, z którego już nigdy nikt nie powrócił.

Wanda Dudek z d. Nowicka, córka Czesława

BOGUMIŁ NOWICKI

25 listopada 1939 r.

Kochana Mamo!

Jestem cały i zdrów, niepokoję się o Wasz los.

Zima nadchodzi, więc proszę, jeśli to możliwe, o przysłanie mi ciepłej bielizny:

jednej grubej koszuli,
jednej [pary] ciepłych kalesonów,
dwóch par skarpet,
jednego lnianego długiego szalika,
jednej pary ciepłych rękawiczek.

Innych rzeczy ani jedzenia do paczki [proszę] nie pakować, bielizna używana. [Niżej] podaję adres po rosyjsku.

Ściskam Was jak najserdeczniej
B. Nowicki

[P.S.] List proszę przesłać osobno, paczkę osobno.

Adres:
СССР
Богумил Новицкий,
город Козелск Смоленская область
Почтоый Ящик Nr 12