OWCZARSKI

Rodzinny Tygodnik Katolicki
„Zorza”

Odpowiadając na apel Waszej Redakcji w związku z drukowaniem listy zaginionych jeńców polskich internowanych w 1939 r. na terenie ZSRR, podaję dane o moim Ojcu płk. Józefie Owczarskim.

Ad 1. Józef Owczarski, syn Marcina, ur. 19 marca 1893 r. w Padniewie pod Mogilnem, woj. poznańskie.

Ad 2. Dubno na Wołyniu.

Ad 3. Wyższa Szkoła Handlowa, kupiec.

Ad 4. Pułkownik 43 Pułku Piechoty Legionu Bajończyków w Dubnie, oficer zawodowy, pełniący funkcję kwatermistrza.

Ad 5. W 1939 r. wzięty do niewoli sowieckiej.

Ad 6. Ostatni list nadszedł z obozu w Kozielsku z datą 24 stycznia 1940 r.

[…]

Ad 8. Ojciec mój był uczestnikiem powstania wielkopolskiego.

Będąc inwalidą, bez prawej ręki, uczestniczył w wojnie bolszewickiej w 1920 r. Za szczególne męstwo odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, nr legitymacji 72.

Podczas ekshumacji dokonanej w 1943 r. przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż w Katyniu został zidentyfikowany i ujęty w książce ofiar Katynia w 1943 r. wydanej przez Niemców. Przy zwłokach znaleziono medalik, dokument nadania Virtuti Militari oraz cztery listy od żony.

Ponadto załączam kserokopię fotografii oraz innych ocalałych dokumentów.

Z poważaniem

[…]