MARIA PRUBA

Warszawa, 6 kwietnia 1989 r.

Rodzinny Tygodnik Katolicki „Zorza”
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

Uprzejmie proszę o umieszczenie na liście jeńców obozu Starobielska mego Brata, którego dane załączam poniżej.

Nazwisko Brata znalazłam w książce „Katyń. Wybór publicystyki 1943–1988 [i »Lista Katyńska«], wyd. Polonia, 1988. [Są tam] niepełne i nieścisłe dane.

Józef Kobierzycki


ur. 28 marca 1910 r. w Bogumiłowie, pow. Sieradz,
syn Michała i Ireny z Sikorskich,
kapitan służby czynnej,
zawód: prawnik,
ostatnie stanowisko: prokurator wojskowy, zatrudniony w Warszawie,
zamieszkały ostatnio: Warszawa, ul. Marszałkowska 81.

Został wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną w Tarnopolu, skąd przewieziony [został] do Kamieńca, a następnie do Starobielska.

Ze Starobielska Matka nasza i Ciotka otrzymały parę pocztówek (które niestety przepadły w czasie Powstania Warszawskiego), ostatnią z 6 stycznia 1940 r.

Matka ostatni list wysłała z Warszawy do Starobielska 15 maja 1940 r. i po dwóch tygodniach otrzymała zwrot z pieczątką z Moskwy: „Retour – partie”. Od tej pory brak wszelkich wiadomości.

Matka nasza zgłosiła dane do Polskiego Czerwonego Krzyża – Biura Informacji i Poszukiwań, powołując się na artykuł umieszczony w „Dzienniku Bałtyckim”, nr 58 (rok nieznany), pt. „Społeczeństwo powinno pomagać w poszukiwaniu zaginionych”.

[Ręczny dopisek:]

Czesław Gawla, inż. budownictwa lądowego, pracował w COP-ie, powołany w sierpniu kartą mobilizacyjną. Jedyna karta pocztowa do żony, Marii Gawli – z Torunia z 24 sierpnia 1939 r., z pułku artylerii. Wszelki ślad dalszy zaginął. Żona nie wiedziała o jego pobycie w Starobielsku.