ALEKSANDER ROMANOWSKI

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Bombardier Aleksander Romanowski, rocznik 1911, rolnik, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Aresztowany 22 lipca 1940 r., w domu.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Obóz pracy Kałma [Kołyma?], Duskanju [?], kopalnia złota.

4. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Większość [stanowili] Rosjanie, Polaków [było] mało. Stosunek wzajemny był bardzo dobry.

5. Życie w obozie, więzieniu:

Pracowaliśmy przy płukaniu złota, norma na jednego człowieka: sześć metrów sześciennych przewieźć na odległość 80 m. Pracowało się wyłącznie za jedzenie: [kto] lepiej zrobił, [ten] lepiej jadł; [kto] gorzej zrobił, [ten] gorzej jadł.

6. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek władz NKWD był brutalny, informacje o Polsce żadne.

7. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska była bardzo mała. Śmiertelnych wypadków nie było

8. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Żadnej.

9. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony zostałem 12 października 1941 r. Po zwolnieniu pracowałem w zawodzie, a do Wojska Polskiego wstąpiłem 18 marca 1942 r. w miejscowości Marg’ilon.