FRANCISZEK SZYMAŃSKI

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kan. Franciszek Szymański, 23 lata, piekarz [?].

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Wcielony do Armii Czerwonej 11 października 1940 r. w Zambrowie, do pułku artylerii ciężkiej zmotoryzowanej 105 mm w Leningradzie.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Przeniesiony następnie do pułku artylerii lekkiej w Krasnodarze nad Morzem Czarnym.

4. Opis obozu, więzienia:

Budynki murowane bez kanalizacji.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Przeważnie Polacy, Ukraińcy i Białorusini. Ukraińcy źle się odnosili do Polaków. Poziom moralny niski.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Ćwiczenia w wojsku od godz. 7.00 do 12.00 i po południu od 13.30 do 19.00. Wyżywienie dobre do wojny z Niemcami.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Polityczni kierownicy pododdziałów źle się odnosili do Polaków. W warunkach frontowych wyżywienie złe.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska w szpitalu bardzo dobra. W warunkach frontowych opieka lekarska bardzo dobra, w szpitalu warunki bardzo dobre (w mieście Or[z]eł).

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Dwa listy od rodziny przez półtora roku.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Uciekłem 11 października 1941 r. z Tagiłu [Niżniego Tagiłu] i dostałem się koleją do Ługowoje, gdzie stanąłem przed komisją w marcu 1942 r.